Cursos acadèmics 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Nombre total d'usuaris 5.597 6.492 8.621 8.374
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 22% 15,9% 33,2% -2,9%
Nombre d'estudiants d'idiomes 3.325 3.965 4.075 4.416
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 8,3% 19,2% 2,7% 8,4%
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques 2.272 2.527 4.546 3.958
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 50% 11,2% 79,9% -12,9%