Imports concedits en milers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020
Ciències de la Salut i de la Vida 5.524 2.193 - 2.892 1.696
Ciències Socials i Humanes 1.562 772 - 876 580
Comunicació i Tecnologies de la Informació 2.675 771 - 1.443 1.796

Total

9.761 3.736 - 5.211 4.071

Les dades d'aquesta taula corresponen a les convocatòries de projectes R+D+i Retos i Excelencia del Plan Estatal.
2016: es van resoldre dues convocatòries (2015 i 2016)
2018: la convocatòria 2018 es va resoldre l'any 2019