Projectes concedits* 2016 2017 2018 2019 2020
 

N

k€

N k€ N k€ N k€ N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

1

192

5 4.793 5 5.026 8 4.453 5 798

Ciències Socials i Humanes

6

863

7 7.184 10 4.502 11 5.045 10 2.834

Comunicació i Tecnologies de la Informació

11

6.462

14 9.303 8 3.216 10 2.655 16 9.929
Institucional                 2 1.047

Total

18

7.517

26 21.280 23 12.744 29 12.153 33 14.608

*S'inclouen el projectes concedits del 7PM, del CIP i de l'H2020.