Nombre d'alumni per tipologia d'estudi*

 

Grau

16.687 (84%)

Màster 2.975 (15%)
Doctorat  186 (1%)
Total 19.848

* A 31/12/2020