Servei

Modalitat

Proveïdor
Borsa de Treball (Campus Treball) Gratuït Servei de Carreres Professionals
Orientació professional individualitzada Gratuït (cita prèvia) Servei de Carreres Professionals
Activitats de desenvolupament de carrera professional Gratuït (amb inscripció) Servei de Carreres Professionals
Préstec de llibres i consulta del fons bibliogràfic Gratuït (sota demanda)* Biblioteca
Activitats per a la comunitat universitària (esport, cultura i voluntariat) Descompte en el preu de l'entrada Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)
Ús de sales i espais del campus Gratuït (sota demanda) Direccions dels campus
Adreça de correu @alumni.upf.edu i accés a Google Drive Gratuït (sota demanda) Servei d'Informàtica
Accés a la wifi Eduroam Gratuït Servei d'Informàtica
Avantatges UPF Gratuït  Colectivos VIP
Màsters i postgraus de la BSM-UPF Descompte del 15% en la matrícula** Barcelona School of Management-UPF

*És gratuït els dos primers anys després de graduar-se. En acabar aquest període, cal sol·licitar el servei.

**En aquells màsters i postgraus de més de 15 crèdits ECTS que comencin a partir de l'1/1/2021