Visualització del contingut web

Servei

Àmbit

Nombre històric de graduats*

Percentatge d'inscripció dels graduats a Alumni UPF*
Economia 14.075 40%
Dret 10.937 39%
Comunicació 4.404 43%
Polítiques 3.530 31%
Traducció i Llengües Aplicades 3.343 44%

Humanitats

2.639 29%

Enginyeries

1.961

45%
Ciències de la Salut i de la Vida 1.277 46%
TOTAL 42.166 No procedeix

*Dades a 31/12/2020. No inclou màster ni doctorat.