El procés de valorització de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i les capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació de resultats, protecció, avaluació de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia.

Els resultats obtinguts l’any 2019 en aquest àmbit han estat notables i en clar creixement, seguint la tendència dels últims anys. De manera resumida, són els següents:

•    16 nous resultats científico-tecnològics (projectes de transferència)
•    8 noves patents prioritàries presentades
•    30 projectes de transferència de tecnologia en desenvolupament
•    86.600 euros de facturació provinent de llicències
•    1,9 milions d’euros de captació de finançament públic per valorització de coneixement
•    4 milions d’euros de facturació per recerca contractada
•    5 noves empreses creades (2 spin-off, 3 start-up)

 

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Cada any, sorgeixen a la UPF nous projectes de transferència de coneixement, fruit de la recerca efectuada en el si dels seus vuit departaments, que s'integren en les tres àrees de coneixement en què s’especialitza la Universitat: ciències de la informació i les comunicacions, ciències de la salut i de la vida i ciències socials i humanes.

Durant l'any 2019, han estat identificades un total de setze noves tecnologies o coneixements, sis en l'àmbit de les TIC, sis en l'àmbit de biomedicina i quatre en l'àmbit de les ciències socials. Setze nous projectes de transferència de coneixement que se sumen a la cartera de potencials innovacions sorgides de la UPF.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, enguany s’han presentat vuit sol·licituds de patent prioritària, majoritàriament davant la European Patent Office (EPO). Això suposa pràcticament doblar la mitjana d’aquest indicador en els últims anys. També s’han tramitat dues sol·licituds de PCT i més de deu extensions internacionals.

En les vuit patents prioritàries han participat un total de disset inventors de la UPF, dels quals sis són dones (un 35%). La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i el software.

 

Valorització de resultats i tecnologies

Programa UPF INNOValora

El 2019 s’ha llançat la segona edició d'UPF INNOValora, el primer programa de la Universitat que dóna suport a projectes de prova de concepte relacionats amb la seva activitat investigadora. El programa va tenir una molt bona acollida entre la comunitat investigadora de la UPF en la seva primera edició, el 2018.

Els objectius principals són:

 • Disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF.
 • Augmentar l’impacte de la recerca duta a terme a la UPF.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la transferència de coneixement.
 • Contribuir a mig termini al finançament o la sostenibilitat de l’activitat de recerca i transferència.

El pressupost de les dues primeres convocatòries es va situar en 150.000 euros, amb un màxim finançament per projecte de 30.000 euros, per un període d'execució de sis-nou mesos (amb possibilitat de tres mesos d'extensió).

Un total de cinc projectes han resultat finançats en aquesta edició, dos del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i tres del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut:

 • BioFastDet: l’objectiu d’aquesta proposta de Javier Macía i Sira Mogas (DCEXS) és desenvolupar biosensors de baix cost per detectar ràpidament in situ metalls pesants i patògens.
 • OrganAId: Sandra Acosta (DCEXS) i Oscar Lao (CNAG-CRG) volen utilitzar la intel·ligència artificial aplicada als organoides cerebrals (uns miniòrgans cultivats in vitro) com a eina de suport a la fase d’avaluació preclínica dels  fàrmacs.
 • Uni-Large: Marc Güell, Avencia Sánchez-Mejías, Maria Pallarès i Dimitri Ivancic (DCEXS) estan impulsant en aquesta iniciativa una nova generació de tecnologia d'edició genètica aplicable a l’edició de grans fragments d’ADN.
 • Senso-eAXON: en aquest projecte, Antoni Ivorra i Laura Becerra (ETIC) testaran en models animals la utilitat d’uns nous sensors mèdics miniaturitzats i injectables, capaços de compartir informació biològica de manera inalàmbrica.
 • BrainFocus: els impulsors d’aquesta proposta, Adrià Tauste Campo i Manel Vila-Vidal (ETIC), volen comercialitzar un nou algoritme capaç de localitzar el focus i el moment d’origen de l'activitat neuropatològica al cervell en pacients amb epilèpsia.

Per avaluar  les propostes, la UPF ha comptat amb un panell d’experts externs format per professionals d’àmbits com la innovació, la inversió i la transferència tecnològica.

 

Finançament extern per valorització

La UPF participa activament en les convocatòries competitives d'ajuts i subvencions per desenvolupament de tecnologies, proves de concepte, acompanyament especialitzat i, en definitiva, qualsevol que doni suport a l'arribada al mercat dels resultats de recerca que acompanyem.

La captació de finançament durant el 2019 per aquests conceptes ha estat de 1.895.171 euros.

Les principals convocatòries en les quals la UPF ha obtingut finançament són:

 • Indústria del Coneixement: el programa Indústria del Coneixement, que convoca la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya per impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l'entorn científic és el programa de referència a Catalunya de subvencions per valoritzar la tecnologia. Els ajuts corresponen a dues categories, conegudes com ‘Llavor’ i ‘Producte’. La UPF ha obtingut 2 ajuts 'Llavor' i 3 ajuts 'Producte', per un import total de 340.000 euros.
 • Agrupacions Emergents: la Direcció General de Recerca (DGR) ha promogut una convocatòria, cofinançada amb fons europeus, d’Agrupacions Emergents que impulsarà la transferència de tecnologies transformadores al mercat mitjançant la cooperació entre els agents de la xarxa catalana de R+D+I. La UPF coordinarà dues comunitats emergents, de les nou seleccionades per la DGR, d’entitats que impulsaran l’arribada al teixit productiu de coneixements relacionats amb el cervell humà i la utilització de dades massives en les ciències de la vida i participarà en dues comunitats més, Indústria 4.0 i Internet de les Coses.

El finançament total obtingut per la UPF per aquestes convocatòries ha estat de 1.478.541 euros. Dels 11 projectes atorgats, en 2 figuren dones com a investigadores principals.

 

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

La UPF ha signat un total de 173 contractes amb empreses i institucions, per un import de 3.998.164 euros. L’activitat pel que fa a nombre i import resultant de les col·laboracions amb entitats externes es manté estable en termes generals. En la taula següent, se'n pot veure la distribució segons les tres principals àrees de coneixement:

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2019, s'han signat dotze nous contractes de llicència de tecnologia i coneixement. En total, la Universitat ha percebut un total de 86.594 euros de retorn per tecnologies llicenciades. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat d’un centenar de contractes vinculats a tecnologies o projectes de transferència (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Durant l’any 2019, s’han creat 5 noves iniciatives empresarials sorgides de la UPF (2 spin-off i 3 start-up):

 • MIWENDO SOLUTIONS, S.L. És una nova empresa que té com a objectiu fer més ràpida i eficient la detecció precoç del càncer colorectal. Aquesta spin-off, que ha impulsat la unitat de recerca BCN Medtech de la UPF, en col·laboració amb la UPC, l’Hospital Clínic i ICREA, està desenvolupant un dispositiu mèdic de baix cost que es podrà utilitzar durant les colonoscòpies per facilitar la identificació dels pòlips malignes, precursors del càncer, mitjançant tecnologia de microones.
 • BIOINSPIRED MATERIALS, S.L. La indústria porcina necessita alternatives per gestionar els purins, que provoquen una greu contaminació de sòls i aqüífers. L'spin-off de la UPF, Bioinspired Materials, està desenvolupant una solució per convertir aquests residus ramaders en matèria primera: mitjançant processos biotecnològics, és capaç d’obtenir nous productes com ara pinsos per a animals, adhesius i materials aglomerants per a la construcció.
 • MYREALFOOD APP, S.L. Constituïda com a start-up el 19 de juliol del 2019, MyRealFood és un projecte empresarial i de base tecnològica que, a través d’una app mòbil, permet conèixer la qualitat nutricional dels aliments, portar un registre i control de l’alimentació per tal d’aconseguir uns objectius de salut, i utilitzar receptes suggerides, gamificació i una comunitat per mantenir els usuaris motivats. Els usuaris poden escanejar el codi de barres del producte o buscar-lo a la base de dades per conèixer la seva qualificació.
 • CRAVY APP, S.L. Es tracta d’una start-up constituïda el 10 de maig del 2019. Cravy és un projecte empresarial i de base tecnològica que, a través d’una app mòbil, permet demanar menjar per emportar a restaurants i cafeteries properes i recollir-la sense esperes. Ofereix una experiència ràpida i còmoda a l'usuari i visibilitat i abast als partners.
 • SOLARMENTE. Constituïda l'agost del 2019, aquesta start-up analitza els terrats mitjançant imatges de satèl·lit, per crear una oferta d’energia solar personalitzada amb només un clic sobre un botó i proporciona la instal·lació de panells solars en un termini de 72 hores, dispositius que estalvien fins al 70% en la factura de l’electricitat.

Taula 5.8. Creació d'empreses de base tecnològica. Evolució 2015-2019

 

Programes i actuacions de foment de la transferència

Programes d’acompanyament i de promoció

“Spin-off consultancy” (UPF GO)

Programa d’acompanyament especialitzat i altament implicat en cada projecte, que adapta el servei a les necessitats concretes en cada cas. Inclou suport en activitats com l’elaboració del pla de negoci, l’estratègia i el desenvolupament de producte, el contacte amb proveïdors, l’aixecament de rondes de finançament, la incorporació de nous perfils i experts/assessors, la negociació amb inversors i l’Interim Management. El seu objectiu és crear empreses millor preparades per captar finançament privat i/o la (re)orientació cap a la millor estratègia de transferència de qualsevol dels projectes en cartera.

Investor’s Meet-Up

Jornades personalitzades amb inversors especialitzats per tal que aquests puguin veure, en mig dia, tots els projectes que els puguin interessar de la UPF, i l’equip emprenedor rebre consells amb alt valor afegit. Durant l’any 2019, se n'han fet dues sessions amb diferents fons de capital de risc: Asabys (5 de febrer), Inveready (26 de novembre). A més, s’han fet altres reunions ad hoc amb cinc fons d’inversió addicionals (Ysios, Roivant, Nina Capital, Ship2B e Invivo Capital), en funció dels seus interessos, després d’haver compartit els one-pagers dels projectes.

Sistema d’avaluació de tecnologies

Creació i posada en marxa d’un sistema d'avaluació intern estandaritzable i informatiu que facilita la presa de decisions i l'optimització de l'ús de recursos en l'acompanyament a projectes de transferència. S'hi defineixen quatre aspectes generals de valoració (ponderats) que s’apliquen a cada nou resultat de recerca identificat: titularitat i drets, tecnologia, mercat i equip, i s'identifiquen uns criteris i una valoració de puntuació per a cadascun.

Comunicació i màrqueting

Establiment d’una activitat en comunicació planificada i professionalitzada en l'àmbit de la transferència, tenint en compte tots els públics. S'ha definit un pla de comunicació, que inclou una anàlisi de la situació de partida, la definició d'objectius i les accions previstes. S'ha donat especial prioritat a l'elaboració de continguts (notícies, entrevistes) i a la posada en marxa de canals de comunicació, com poden ser xarxes socials, correus i un butlletí mensual.

 

Assistència a fires i networking

S'ha assistit als esdeveniments següents:

●    MWC: assistència al Mobile World Congress 2019 per cercar possibles col·laboracions futures o maneres de participar-hi.
●    Bio€quity 2019: és el principal esdeveniment d’inversors dedicat a la indústria biofarmacèutica europea. S'hi va poder detectar un interès molt clar en el projecte MiWEndo (Barcelona, 20-21 de maig).
●    GCV Symposium: aquest és un dels congressos més importants dedicats a Venture Capitals -VC- dins d’Europa (Londres, 22 i 23 de maig).
●    ASEBIO Investor Day: Madrid, 26 de setembre.
●    AUTM Asia. Conferència internacional per a professionals de transferència, en què també hi havia representació del món del venture capital israelià. S'hi van establir contactes per al menys 2 projectes de la cartera (Jerusalem, 4-7 de novembre).
●    BioEurope: fòrum internacional del sector Biotech que es fa cada sis mesos en diferents ciutats europees i que té com a objectiu promoure el desenvolupament de negoci entre empreses farmacèutiques, inversores, start-ups biotecnològiques i centres de recerca (Hamburg, 11-13 de novembre).

El 2019, pel que fa a esdeveniments organitzats per la UPF i adreçats a posar en contacte empreses amb investigadors i fomentar, per tant, la col·laboració público-privada, es van impulsar les trobades següents:

●    Jornada d’Intel·ligència Artificial (IA) Aplicada a les Ciències de la Vida: jornada en què van participar projectes i professors de la UPF, en la qual van poder exposar els projectes d’IA més nous i veure com podran ser patentats o garantir la seva defensa legal en un futur amb participants de firmes legals convidades.
●    Jornada amb Puqi Technologies: una delegació de l’empresa xinesa Puqi (Hangzhou), dedicada a la transferència de tecnologia i a la inversió, va visitar la UPF per explorar possibles vies de col·laboració en les àrees de la intel·ligència artificial, la salut, el medi ambient i els nous materials. Tres grups de recerca, identificats com potencials col·laboradors, van exposar les darreres novetats del seu treball.
●    Setmana de l’Emprenedoria Xinesa: és el congrés que reuneix més start-ups a escala mundial, i que s’organitza durant una setmana en una ciutat diferent xinesa. Aquest any, hi vam poder assistir com a visitants durant la primera setmana de juny, a Hanghzhou, i vam poder-nos reunir amb autoritats de la regió i diferents empreses interessades en les tecnologies desenvolupades a la UPF, com poden ser China Mobile, Govern de Hangzhou, Puqi Technologies, AliBaba, Huawei, Calara Music, i acceleradores de la regió que voldrien fer d’incubació per a la UPF a la Xina.
●    4YFN: UPF Ventures va assistir a l’edició 2019 del 4YFN amb un estand propi. Aquesta activitat va permetre que es conegués més àmpliament l’activitat feta per aquesta empresa del Grup UPF. Aquesta activitat va permetre enregistrar contingut audiovisual de diversos projectes UPF i del mateix UPF Ventures. També vam ser entrevistats per Diario Médico i Radio UPF. També vam poder presentar el projecte d'UPF Ventures a totes les oficines de transferència que estaven presents a l’espai del Mobile World Capital, just després que s’expliqués el programa Collider.

Open Innovation Forum

Programa d’innovació oberta que dóna l’oportunitat a les empreses de llançar els seus reptes d’innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups d’universitats i centres de recerca catalans. La Universitat Pompeu Fabra i UPF Ventures són membres impulsors del programa, juntament amb Biocat, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’IDIBELL.

Projectes d’acceleració

EIT HEALTH

Bridgehead Program: dins del marc de l'EIT Health, UPF Ventures forma part d’una xarxa d’acceleradores europees. Durant l’any 2019, hem participat en el programa Bridgehead, un programa d’internacionalització individualitzat per a start-ups europees i hem estat acreditats com a Catalyzer oficial del programa. Tres start-ups han rebut els nostres serveis: MyBasePair (Holanda), Fizimed (França) i Prelife (Hongria).

EIT URBAN MOBILITY

Acceleradora South Europe Urban Mobility: en el marc de l'EIT Urban Mobility, la UPF ha participat en una de les tres acceleradores de projectes empresarials que han estat aprovades, la corresponent al sud d’Europa. El projecte ha estat coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també hi participen  l'Ajuntament de Barcelona, la plataforma CARNET i el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia (CTAG). Aquesta acceleradora, amb seu a la UPC, iniciarà la seva activitat a principis del 2020 i durant tres anys consecutius accelerarà més de 25 projectes empresarials en l'àmbit de la mobilitat urbana en aquesta zona europea. La participació de la UPF està valorada en 96.000 euros.

 

Ecosistema emprenedor

Sensibilització i formació en emprenedoria

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2019 destaquen:

Programa Santander Explorer

La UPF participa des de l'any 2016 en  el programa Explorer, promogut pel Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE), i el seu objectiu és promocionar el talent jove i l'esperit emprenedor i estimular la creació d'empreses innovadores al territori.

A l’edició del 2019, s'hi van seleccionar un total de 27 participants, distribuïts en 13 equips. Durant el procés de selecció de les propostes, es van prioritzar aquelles idees creatives amb un component innovador, que poguessin generar una oportunitat de negoci i amb potencial de creixement. Els 27 participants seleccionats eren majoritàriament alumnes o antics alumnes de diferents disciplines de la UPF, principalment de la branca de ciències socials (economia, dret) i enginyeries.

El guanyador Explorer 2019 va ser una alumni del màster d'Accés a l'Advocacia de la UPF-BSM, amb el projecte “MyRealFood”, i el premi obtingut va ser un viatge a Silicon Valley.

El projecte guanyador de l'edició Explorer 2019 va obtenir, a més, el tercer premi a la gala final dels Explorers Awards, celebrada el 8 de novembre del 2019 a la ciutat financera del Banc Santander.

Programa Akademia

Com en les últimes edicions, la Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la IX edició del curs Akademia (2019-2020), que té com a objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur. La sessió inicial del programa va tenir lloc el 7 de novembre del 2019.

Altres actuacions que podem destacar són:

 • UPF STARTUP SHOWCASE (5a. edició): esdeveniment organitzat el 7 de març del 2019 per donar visibilitat i posar en contacte els principals inversors i acceleradores amb start-ups vinculades a la UPF. S'hi van presentar sis start-ups impulsades per alumni que pertanyen a diferents sectors d’activitat empresarial (comerç electrònic de moda, oci i turisme, fintec, app mobile).
 • Sessió amb Lanzadera i Conector: sessió de presentació de projectes UPF davant les acceleradores de negoci Lanzadera i Conector, amb l’objectiu de rebre feedback especialitzat respecte al model de negoci. La sessió va tenir lloc el 15 de maig del 2019.
 • V Mostra d’Elevator Pitch d’Iniciatives EmprenedoresUniversitàries (BIZBARCELONA): participació a través de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) (31 de maig del 2019).

Espais d’incubació

La UPF disposa dels espais d'incubació d'UPF Business Shuttle, que  tenen com a objectiu  contribuir al desenvolupament de noves empreses de base tecnològica i component innovador vinculades a la UPF.

Al llarg de l’exercici 2019, hi han estat incubades set empreses. D'aquestes, sis són start-ups amb activitat en els sectors  fin-tec, legal-tec, biotec, app mobile i serveis TIC, i una és una spin-off  del sector tec-salut. Pel que fa a l’impacte que aquestes han tingut en el teixit socioeconòmic i la creació de llocs de treball, entre les set han ocupat un total de 90 treballadors i 4 estudiants en pràctiques de la UPF. Quant a dades econòmiques, la facturació va ascendir a un total de 3.127.910 euros. Cal destacar que durant tot el període van mobilitzar capital per un import global de 2.690.000 euros, provinent d’inversió privada i d’ajuts i instruments financers públics.

Les empreses incubades al llarg del 2019 han estat les següents:

 • AIRNING AIRCLAIMS S.L. Start-up constituïda l’any 2016, que té com a objectiu la gestió integral d'incidències aèries, amb una plataforma 100% en línia, responsive, i amb un procediment de registre fàcil i ràpid, perquè el client, en tres senzills passos, es pugui registrar i pugui iniciar una reclamació.
 • CRAVY APP, S.L. Start-up constituïda l’any 2019, és un marketplace per demanar menjar per emportar a restaurants i cafeteries properes i recollir-lo sense esperar. Ofereix una experiència ràpida i còmoda a l'usuari i visibilitat i abast als partners.
 • EODYNE SYSTEMS, S.L. Spin-off constituïda l’any 2014, que té per objecte la promoció i la distribució de solucions de rehabilitació amb una forta base científica. Ofereix l'RGS, el sistema més avançat en la rehabilitació de l'ictus.
 • MYREALFOOD APP, S.L. Start-up constituïda l’any 2019. MyRealFood és una app mòbil que permet conèixer la qualitat nutricional dels aliments, portar un registre i control de l’alimentació per tal d’aconseguir uns objectius de salut, i utilitza receptes suggerides, gamificació i una comunitat per mantenir als usuaris motivats.
 • LEAN LEMON, S.L (Ratenow). Start-up constituïda l’any 2014, que té el propòsit de captar feedback dels clients just quan han tingut la seva experiència, mitjançant un dispositiu tàctil amb un qüestionari digital molt visual, àgil i modern.
 • ALFIL INTERNET VENTURES, S.L (Zank). Start-up constituïda l’any 2013, és una plataforma de crowdlending que posa en contacte gent que busca un préstec a un interès més just amb gent que vulgui obtenir major rendibilitat per als seus estalvis.
 • ZECLINICS S.L. Start-up constituïda l’any 2013, és una empresa biotecnològica que ofereix una solució d'anàlisi de la toxicitat i eficàcia de nous compostos per a la indústria química i farmacèutica a través de l'ús d'embrions de peix zebra.