Pla de Mesures de Suport a la Recerca

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PdM) té com a objectiu cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca de la UPF. Tot el finançament del PdM prové del cànon generat pels ajuts de recerca i contractes amb empreses obtinguts pels grups de recerca de la Universitat. El PdM del 2019 va estar dotat amb 1.850.000 euros.

A més del PdM, el cànon de recerca també es destina a cofinançar altres actuacions institucionals de recerca com el Programa de Captació de Talent, el Programa UPFellows i el programa de PhDs, que es va posar en marxa el curs 2017-2018.

 

Programa Captació de Talent “La Caixa-UPF”

La UPF va crear el 2016 un programa de captació de talent investigador, per fer possible la incorporació de nou personal investigador (siguin sèniors o júniors), amb una trajectòria científica excel·lent, que impulsi la capacitat investigadora de la nostra universitat.

El programa té com a objectiu incorporar deu investigadors durant els pròxims sis anys, compta amb un pressupost de 4,4 milions d’euros i ha obtingut un primer compromís de cofinançament de La Caixa per un import d’1,1 milions d’euros.

Durant l’any 2019, s’ha incorporat un investigador al Departament de Ciències Polítiques i Socials, amb el que són 8 els investigadors incorporats en el marc del programa.

 

María de Maeztu

Els ajuts Centros de Excelencia Severo Ochoa y de Unidades de Excelencia María de Maeztu, atorgats per l’Agencia Estatal de Investigación, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tenen com a finalitat la promoció institucional i la potenciació de la projecció internacional dels centres i les unitats d'investigació que destaquen per la rellevància i l’impacte dels seus resultats a escala mundial.

El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut ha estat reconegut de nou (el 2014 ja va obtenir aquest reconeixement) com una de les tres unitats de recerca María de Maeztu de l'estat espanyol. Aquest ajut reconeix l'excel·lència en estructures organitzatives de recerca situades sobretot en universitats. Les unitats María de Maeztu compten amb un finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys. Aquests centres destaquen per la notorietat i l'impacte internacional de les contribucions científiques que fan, per la capacitat innovadora i per la relació intensa amb el sector empresarial. Són centres de referència mundial, amb capacitat per atreure talent internacional.

 

Europa Redes y Gestores

Els ajuts Europa Redes y Gestores atorgats per l'Agencia Estatal de Investigación, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tenen com a finalitat reforçar les estructures de suport a la participació espanyola en iniciatives europees i internacionals en ciència i tecnologia.

L’any 2019, la UPF ha rebut un ajut en el marc d’aquesta convocatòria sota el títol “UPF lidera EUROPA. Programa de sensibilización, dinamización, acompañamiento y aumento del liderazgo en la participación en proyectos europeos”. La proposta, liderada pel Servei de Recerca, ha estat dotada amb 237.383 euros i s’executarà durant 2 anys a partir de l’1 de gener del 2019.

 

Empleo Joven

L’objectiu de la convocatòria "Ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 2018" de la Agencia Estatal de Investigación és la concessió d’ajuts, per una durada de 2 anys, per millorar la formació de personal tècnic i de gestió de la I+D a partir de la seva contractació laboral a les universitats i entitats públiques d’investigació, així com per reforçar les activitats d’investigació. Cada ajut està dotat amb 39.200 euros per cobrir part del cost del personal.

L’any 2019, la UPF ha rebut 9 ajuts en el marc d’aquesta convocatòria i s’han incorporat 7 persones: 5 al Servei de Recerca –4 per donar suport a la gestió de projectes dels diferents departaments i 1 per al tractament i anàlisi de dades de recerca–; 1 a la Unitat de Contractació Administrativa i 1 al grup de recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CASES) del Departament d'Humanitats.