Tipus de contracte 2015 2016 2017 2018 2019
 

N

k€

N

k€

N k€ N k€ N k€

Ajut basal (subvenció)

14

827

18 1.062 15 533 8 496 7 600

Contractes de Formació

12

516

14 601 12 343 17 329 12 290

Contractes R+D

40

1.856

23 832 28 1.162 26 1.543 33 1.839

Prestacions de Serveis

77 869 72 1.297 75 1.144 65 1.235 75 902
Serveis Científico Tècnics 37 312 42 233 48 252 44 247 46 367

Total

180

4.384

169 4.025 178 3.434 160 3.850 173 3.998