Campus de la Ciutadella

En absència d’obres de nova planta, les actuacions d’infraestructures s’han centrat en obres de reposició, adaptació i millora (RAM). En aquesta línia, s'han fet  les intervencions següents:

Finalització de la substitució del revestiment de les tres escales de l’edifici Roger de Llúria, obra que s’ha desenvolupat per fases i que s’han completat al final d'aquest curs.

Continuació dels treballs de millora de la compartimentació contra incendis de l’edifici Jaume I, per tal d’adequar-lo a la normativa actual.

En atenció als requeriments dels estudiants, i d’acord amb els compromisos adquirits al Claustre, continua la instal·lació de preses elèctriques a les aules de teoria. A hores d’ara, una part important d’aules del campus ja disposen d’aquest servei.

Substitució de l’enllumenat fluorescent de l’edifici del Dipòsit de les Aigües per llums amb tecnologia LED. En total, s’han canviat 1.036 unitats, amb un estalvi anuall d’uns 200.000 kWh.

A la galeria d’alta tensió del campus, remodelació dels magatzems, amb l’objectiu de fer possible el manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat. En aquesta zona també s’han instal·lat els armaris compactes donats per la Cambra de Comerç i que serviran per optimitzar els magatzems destinats a la Biblioteca.
 

Projecte de l'Antic Mercat del Peix

La Universitat ha iniciat actuacions per tal d’impulsar la Ciutadella del Coneixement amb la construcció al solar de l’Antic Mercat del Peix d’un conjunt d’edificis que conformin un “hub” d’investigació científica que aculli diferents centres, com ara el BIST, l’IBE (CSIC) i el centre que la UPF vol dedicar a la investigació dins del programa de Benestar Planetari.

Aquestes actuacions han fet possible la signatura de convenis amb l’Ajuntament de Barcelona i els esmentats centres de recerca, amb l’objectiu, dins dels pròxims quatre anys, de construir un conjunt d’edificis de recerca de 43.000 m2. També es disposarà d’una planta destinada a aparcament de vehicles, gestionada per la societat municipal B:SM.

Per últim, es continua negociant amb els ocupants dels antics habitatges militars del carrer de Wellington, amb l'objectiu de recuperar la possessió de les finques que han de fer possible l'execució del projecte Icària II del CEI.
 

Campus del Poblenou

Durant aquest curs, s’ha estat treballant en el projecte de transformació de l’Àrea de Tallers, per tal d’adequar els espais al nou model educatiu que s'ha d'implantar a la Universitat.

Aquest projecte preveu la intervenció als espais interiors, cercant la creació d’espais compartits, abocats al treball col·laboratiu i interseccional entre la docència, la recerca i l’empresa, i on tindran lloc dinàmiques educatives que van més enllà de la clàssica formació reglada i que, finalment, han de constituir un punt de trobada obert a tot el campus.

Així mateix, aquest projecte inclou la renovació tecnològica de l’equipament tècnic i audiovisual dels espais.

La inversió en obres i instal·lacions generals prevista és d’1.008.000 euros i el termini d’execució es desenvoluparà fins a l’inici del curs 2020-2021.

Durant aquest curs, s’han executat les obres i els equipaments de les fases I i II del conjunt, que es posaran en servei a l’inici del curs 2019-2020.

També s’han fet obres al club de professors de la novena planta de l’edifici de Roc Boronat, per tal d’implementar un nou model més obert i que afavoreixi la interrelació entre professors. Aquest espai també es posa en funcionament a l’inici del curs 2019-2020.

S’han fet obres per convertir el despatx 51.100 de La Nau en una sala de reunions polivalent.

Amb l’objectiu de racionalitzar l'ús de l'energia i estalviar-ne, s’ha reestructurat la instal·lació de sistemes d’alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) del campus, per aconseguir l’eliminació de tres equips que es reutilitzaran en altres campus.

S’han electrificat aules que disposen de taules mòbils. Aquest sistema permet que els diferents formats de distribució de taules mantinguin la prestació d’estar electrificades, sense presentar obstacles per a la circulació d’alumnes i de professors.

 

Campus del Mar

Aquest curs s'ha consolidat la gestió, encomanada a la UPF, del funcionament del nou edifici del Campus Universitari Mar, al carrer del Dr. Aiguader. Aquest edifici és utilitzat per la UPF, la UAB i l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

Així mateix, s’han fet diferents actuacions amb l’objectiu de millorar el confort de la comunitat universitària, entre d’altres, la millora del revestiment acústic de la biblioteca, la instal·lació de portes automàtiques al vestíbul d’entrada a l’edifici i la remodelació dels vestíbuls de cada planta per tal d’instal·lar mobiliari que afavoreixi la socialització dels estudiants i el treball compartit.

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Universitat ha continuat ocupant els nous espais i laboratoris de les plantes setena i vuitena que es van rehabilitar el curs anterior. Aquestes actuacions han consistit a adequar els laboratoris a les necessitats específiques dels nous grups de recerca que s’hi han instal·lat.

 

Edifici Mercè (Rectorat)

S’han remodelat les sales de reunió 80.424, 80.426 i 80.428.

S’han ampliat els armaris compactes de l’arxiu de personal a la tercera planta de l’edifici.

Finalment, s’ha redistribuït el mobiliari de tot el Servei d’Informàtica a les plantes baixa i primera de l’edifici.