Visualització del contingut web

Des d’UPF Solidària es gestionen, s'impulsen i s’apleguen les activitats dels àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat que es fan a la Universitat Pompeu Fabra. 

Per tal de donar a conèixer aquesta tasca, utilitzem diferents canals de comunicació: web UPF Solidària, perfil a Twitter, Canal UPF, etc., i el butlletí UPF Solidària, el qual s’envia tres cops a l’any digitalment als membres de la plataforma UPF Solidària i a les persones que s'hi han subscrit. El butlletí incorpora una entrevista a algun membre de la comunitat universitària vinculat a projectes solidaris; recull notícies, la borsa de voluntariat i una agenda d’activitats solidàries, entre d’altres.

També treballem en xarxa amb altres entitats i institucions. La UPF treballa conjuntament amb la resta d'universitats catalanes i el govern en l'execució del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022.

A més, hem participat en el grup de treball de Cooperació Universitària per al Desenvolupament (gestionat per l’ACUP) així com en diferents trobades organitzades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; també en l’elaboració de l’esmentat Pla Director. Per últim, els membres d’UPF Solidària i de l’àrea de Responsabilitat Social de la UPF vam participar en la segona edició de la Conferència Internacional GUNI sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible: Educació Superior i Ciència, els dies 5 i 6 de març del 2020, a la UPF. En aquesta mateixa conferència, la UPF va coordinar una sessió monogràfica sobre el projecte Benestar Planetari com a manera de concretar els ODS a la Universitat.

 

Convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible

La fins ara convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes d’activitats solidàries va modificar el seu nom com a resultat de l’aprovació, l’11 de desembre del 2019, de les noves bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible.

Les noves bases que regulen els ajuts permeten, per primera vegada, la participació del PAS i del PDI jubilat, juntament amb la resta de membres de la comunitat universitària i alumni. Una altra novetat és l’especificació de tres modalitats diferents de participació, per tal de facilitar la presentació de projectes, segons finalitat:

 •     Línia 1. Formació-educació: accions que promouen l'educació i/o que faciliten la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals en temes de desenvolupament sostenible.

•      Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.

•      Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.

Així, la catorzena edició de la convocatòria d’ajuts es va publicar el mes de desembre del 2019. Com en anys anteriors, la dotació de 40.000 euros de la convocatòria provenia de les aportacions voluntàries de membres de la comunitat universitària a través de la matrícula (estudiants) o a través de la nòmina (PDI i PAS), a més de les aportacions del Consell Social, les fetes a través d’UPFund i el pressupost de la mateixa universitat.

S'hi van presentar 23 projectes, dels quals 11 van rebre subvenció. Els projectes subvencionats corresponen a membres de tots els col·lectius: 3 d'estudiants (2 UPF Sènior), 4 del personal docent i investigador, 2 del personal d’administració i serveis i 2 d’antics alumnes.

Pel que fa a la destinació geogràfica dels projectes, que es detallen a continuació, vuit se situen a l’Àfrica (dos a Moçambic, dos al Senegal, un a Mali, un a Madagascar, un al Marroc i un a Burkina Faso); un a Grècia, i dos són d’àmbit local (Barcelona):

Sol·licitant: Salvador Biosca
Nom del projecte: "Bici-bombes d'aigua per al desenvolupament” (Moçambic)
Contrapart: Azada Verde

Sol·licitant: Eva Brescó
Nom del projecte: "Formació en tècniques i gestió empresarial a les dones agricultores de Medina Boudialabou (2a. fase)” (Senegal)
Contrapart: Acció Solidària i Logística

Sol·licitant: Marcel Costa
Nom del projecte: "Educar en la creativitat: una eina per a la sostenibilitat i l'autonomia” (Senegal)
Contrapart: Association Éducation Solidaire

Sol·licitant: Eloi Jerez
Nom del projecte: "Art per afrontar l'emancipació del jovent tutelat" (Barcelona)
Contrapart: Punt de Referència

Sol·licitant: Laia Dosta
Nom del projecte: "Kalan Yiriwa: desenvolupament educatiu als afores de Barnako" (Mali)
Contrapart: Associació Solidària Djouma

Sol·licitant: Hajar El Hawari
Nom del projecte: "Programa formatiu de lideratge comunitari per a dones rurals de Xaouen" (Marroc)
Contrapart: Associació per a la Cooperació al Desenvolupament Azahara

Sol·licitant: Coro Pozuelo
Nom del projecte: "Detección temprana y vigilancia de la malnutrición materno-infantil en nuestro Centro Nutricional en Tanambao. Desarrollo de complementos nutricionales utilizando recursos locales” (Madagascar)
Contrapart: Fundación Agua de Coco

Sol·licitant: Antonio P. Ladrón de Guevara
Nom del projecte: "Educació i professionalització per eradicar la pobresa” (Burkina Faso)
Contrapart: ONGD CAT SYA

Sol·licitant: Jorge Regidor
Nom del projecte: "Construcció de la resiliència per al benestar i integració de la població refugiada i migrant a Ioannina mitjançant programes d'aprenentatge i educatius" (Grècia)
Contrapart: Proyecto Amal

Sol·licitant: Gemma Esparó
Nom del projecte: "Taller de fotografia 'Imatges diverses'" (Barcelona)
Contrapart: Fundació Pere Mitjans

Sol·licitant: Fina Alemany
Nom del projecte: "Espai d'integració i aprenentatge mitjançant l'aprofitament del temps lliure d'infants i joves de l'illa d'IBo" (Madagascar)
Contrapart: Fundació Ibo

Per causa de la covid-19 alguns projectes es van aturar o van tenir dificultats per executar-los tal com estaven previstos. Per això, des d’UPF Solidària es va oferir als responsables dels projectes dues opcions per flexibilitzar l’execució dels projectes subvencionats:

 1. Ampliar el termini de finalització dels projectes fins a finals de febrer de l'any 2021 (en lloc del 31/12/2020), encara que administrativament les factures hauran de ser del 2020. 

 2. I/o permetre destinar parcialment la subvenció a necessitats derivades de la covid-19 que s'estiguin trobant en el lloc de l'execució del projecte. 

 

Fira UPF Solidària

El 10 d’octubre del 2019 va tenir lloc la setena edició de la fira UPF Solidària al campus de la Ciutadella. Enguany, van participar-hi 31 entitats socials vinculades a la UPF o en algun dels seus membres, que van poder presentar la seva tasca i els seus projectes al públic. 

A la tarda, es fa fer la taula rodona "Més enllà de l'etiqueta. Refugiats: persones i identitats", que va comptar amb la participació de Lorenzo Gabrielli (GRITIM-UPF); Mayar Skhita, exiliat de Siria (Aleppo); Mar Sabé (representant d'Open Arms), i Aris Dougas, estudiant de Global Studies; amb Tamara Djermanovic, professora del Departament d'Humanitats de la UPF, com a moderadora. Posteriorment, es va projectar Faraway Land, un documental de Daniel Azpe i Josep M. Anglès que posa en valor la força del vincle entre les famílies que han fugit dels seus països per arribar a Europa i les persones voluntàries que les acullen.

Per quart any consecutiu, es va organitzar un dinar solidari al pati de Jaume I. Amb el tiquet de l'àpat, que costava 5 euros, s’incloïa l’aportació d’1 euro per a una de les entitats participants a la Fira, triada entre tots els comensals. L’entitat més votada, entre les 77 persones que van gaudir del dinar, va ser la Fundació Can Pedró.

A més, durant la jornada de la fira, es va poder visitar l'exposició fotogràfica d'Open Arms a la sala d'exposicions (campus de la Ciutadella), la qual va estar visible del 7 al 16 d'octubre i, anteriorment, va estar exposada al campus del Poblenou (mes de maig) i al campus del Mar (mes de juny).

 

Jornades Visions d’un Món Desigual

Per causa de les mesures de confinament per la covid-19, es va buscar una alternativa per fer les jornades interuniversitàries Visions d’un Món Desigual 2020, organitzades conjuntament amb la UdG, la UdL i la URV. Es va decidir substituir el format semipresencial d’anys anteriors per un format 100% en línia, per facilitar al màxim la participació de membres dels diferents col·lectius de la comunitat universitària de la UPF i de la resta d’universitats, així com del públic en general.

D’aquesta manera, durant la segona quinzena del mes de maig del 2020, va tenir lloc la quarta edició, 100% en línia. Les jornades es van dividir en quatre blocs temàtics i cadascun treballava un tema concret vinculat a “Acció pel clima” (ODS número 13) i era exposat pel seu corresponent ponent:

"Efectes del canvi climàtic en la salut de les persones", a càrrec de Montserrat Rué, Rafael Terol i Joan Torres.

“Migració climàtica: una realitat invisibilitzada”, a càrrec de Susana Borràs.

“Evidències del canvi climàtic, des de la perspectiva meteorològica”, a càrrec de Gemma Puig.

"L'emergència climàtica actual i el clima del futur", a càrrec de Javier Martín-Vide.

Mentrestrant, els estudiants de la UPF van utilitzar la plataforma Moodle de la UPF per accedir als materials de cada bloc, la resta de participants hi van accedir a través d’enllaços facilitats per correu electrònic. Al final de cada bloc temàtic, hi havia una sessió virtual, en directe, a través de l’aplicació Collaborate, amb la participació del/la ponent i de tots els participants. 

Enguany, s'hi van inscriure 143 de persones (114 dones i 29 homes) entre estudiants (111), PAS, PDI i resta de participants. Dels 111 estudiants de la UPF, 47 van complir els criteris per sol·licitar el crèdit ECTS.

 

Refugiats

Pel que fa al suport a refugiats, destaquem la continuïtat durant aquest curs del Programa d’Acollida d’Estudiants Refugiats procedents del Líban, impulsat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania amb la resta d’universitats catalanes, amb l’acollida de dos estudiants de màster a la UPF. 

D’altra banda, en virtut del conveni de la UPF amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), des de la Universitat s’han ofert gratuïtament places a diversos cursos de català i castellà organitzats pel Servei d’Idiomes, per tal de contribuir en la millora de les competències i l'ocupabilitat dels usuaris de la CCAR. Al primer trimestre, hi van participar 34 persones; al segon trimestre, 35 i, al tercer trimestre, 9 (el darrer trimestre ha estat inusual a causa de la covid-19), amb un total de 78 places trimestrals ofertes a les persones refugiades o sol·licitants d’asil vinculades a la CCAR.  

 

Col·laboracions i donacions

Entre els dies 18 de novembre i 9 de desembre del 2019 es va celebrar una nova edició del taller interuniversitari Drets Humans, Migracions i Asil, que organitza la Fundació Autònoma Solidària (UAB), amb la col·laboració d’UPF solidària, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC i de la Fundació Solidaritat UB, i que té el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

El taller s’adreça a estudiants de les universitats esmentades, de qualsevol grau o titulació, que tinguin interès en les qüestions migratòries, la protecció internacional i els drets de les persones migrants i refugiades, amb especial èmfasi en menors i dones. El curs es va fer a la seu de la Fede i l'activitat era reconeguda amb 1 crèdit ECTS als estudiants de la UPF.

Entre els mesos de novembre i desembre del 2019, els estudiants de l’assignatura Events Management and Communication, del grau en Publicitat i Relacions Públiques, van organitzar diferents actes solidaris als campus del Poblenou i de la Ciutadella per donar-hi a conèixer entitats sense ànim de lucre.

El febrer del 2020, l'estudiant Emilia Rojo, del Grau Obert (combinant assignatures de Global Studies i d'International Business Economics) de la UPF, va iniciar una campanya de recaptació de diners mitjançant One Tree Planted, una organització sense ànim de lucre que finança projectes de reforestació a tot el món, i des d'UPF Solidària s'hi va col·laborar amb la difusió.

El 12 de març del 2020, un grup d'estudiants del grau en Comunicació Audiovisual de l'assignatura Advertising Communication, impartida per les professores Fernanda Pirés de Sa i Mariona Castells, van organitzar una jornada cultural a favor de l'ONG Colores de Calcuta. L'esdeveniment va comptar amb una actuació musical, exposicions, menjar, mercat solidari, al voltant de l'Índia, i a l'activitat que desenvolupa aquesta Fundació que treballa, en salut i educació, al barri conegut com "La ciutat de l'alegria" a Calcuta. 

Al llarg de tot el curs, s'ha donat suport a accions solidàries (tant dins de la UPF com a fora) mitjançant la difusió a través dels canals propis de comunicació (web UPF Solidària, perfil de Twitter i el canal UPF Solidària de les pantalles del campus). Un exemple va ser el Gran Recapte 2019, que va organitzar els dies 22 i 23 de novembre el Banc d’Aliments.

D’una altra banda, la formació Tallers de Gènere, Migracions i Drets Humans, que estava prevista entre els mesos d’abril i maig de manera presencial, es va fer amb format 100% en línia, la segona quinzena del mes d’abril. De la mà de 6 entitats i col·lectius feministes, aquesta formació pretén acostar la comunitat universitària a les qüestions de migracions i refugi des d’una mirada de gènere i amb una perspectiva de drets humans, des del feminisme antiracista, i el pensament decolonial. L'activitat era reconeguda amb 1 crèdit ECTS als estudiants de la UPF.

En el marc de diferents convenis establerts amb entitats solidàries en què està prevista la cessió d’espais a la UPF, han tingut lloc les activitats següents a la UPF:

 • Curs Asil, Immigració i Drets Humans, organitzat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (gener del 2020).

 • Activitats de formació en informàtica per a persones sol·licitants d'asil, organitzades per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

 

Cessions d’equipaments informàtics

Des del Vicerectorat per a projectes de compromís social i igualtat, juntament amb UPF Solidària i el Servei d’Informàtica, hi ha establert un protocol de gestió per cedir equipaments informàtics que la Universitat té en desús, però que poden ser d’utilitat per a entitats sense ànim de lucre o públiques que ho sol·licitin. La gestió d'aquestes cessions inclou totes les actuacions legals que, com a institució pública, la Universitat ha de fer en relació amb la desafectació dels seus béns.  

Al llarg d’aquest any curs s’han gestionat les cessions d’equipament següents:

 • Escola Diputació (Barcelona), 15 ordinadors

 • Escola Parc del Guinardó (Barcelona), 15 ordinadors

 • Escola Sant Domènec (Sta. Margarida i els Monjos), 7 ordinadors

 • Institut Carrasco i Formiguera (Barcelona), 15 ordinadors

 • Institut 22@ (Barcelona), 30 ordinadors

 • Labdoo.org, 6 ordinadors

 • Associació de Veïns de Ciutat Meridiana (Barcelona), 6 ordinadors i 5 imrpessores

 

Voluntariat

Participació en els programes de voluntariat amb entitats externes existents

AFEV Barcelona aposta per la mentoria com a eina per lluitar contra les desigualtats socials. A més a més, després d’una prova pilot, aquest curs han començat oficialment a col·laborar amb el projecte Prometeus al barri de la Verneda i el Besòs. En aquest curs, hi han participat 22 estudiants de la UPF.

Fundació Servei Solidari (Projecte Rossinyol): aquest curs, hi han participat 14 estudiants UPF. És un projecte de mentoria en el lleure, que pretén que nens i nenes de baix nivell socioeconòmic accelerin la seva inclusió social a partir de la confiança i l'amistat amb un mentor universitari.

Fundació Jaume Bofill, amb el programa LECXIT. L'activitat principal consisteix en la idea que persones voluntàries acompanyin alumnes de 9 a 12 anys per llegir conjuntament en horari extraescolar. En aquest curs, hi han participat 2 estudiants de la UPF.

A través del conveni signat amb la Fundació Can Pedró per fomentar la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat universitària envers els col·lectius desafavorits, enguany 4 estudiants han fet tasques voluntàries de reforç escolar o atenció als usuaris del centre Can Pedró.

BarcelonActua, entitat dedicada a la inclusió social de petits, grans i refugiats amb activitats diverses i que s’adapten a tots els horaris i graus d’implicació. 3 estudiants hi han col·laborat.

Aste Barcelona, amb la participació en projectes per a la gent gran dins de quatre programes: acompanyament, divertiment, autoestima i estimulació, on han col·laborat 3 estudiants.

L'associació d'estudiants AIESEC UPF ha suspès tota la seva activitat de voluntariat internacional per la covid-19. Tot i així, l’estiu passat 43 estudiants de la UPF van participar-hi amb els seus projectes.

 

Projectes propis de la UPF

Aquest curs, el projecte Horitzons va renovar la seva proposta formativa apostant i donat un gran pes a les competències en oratòria. Sota una nova direcció pedagògica va estar present de nou a tots els instituts de Ciutat Vella i, per primera vegada, hi han participat els alumni com a voluntaris. Malauradament, a causa de la covid-19, la meitat de les sessions i la cloenda a la UPF van quedar anul·lades. Un total de 5 alumni, 7 estudiants de grau i 6 formadors en oratòria ens han ajudat a posar en marxa la sisena edició del projecte.

Per segon any, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme s’ha sumat en aquesta experiència amb l’ajuda de 6 voluntaris, que han fet les sessions a l’INS Miquel Biada.

Per primera vegada, s’ha atès la demanda d’una estudiant del programa UPF Inclusió i s’ha engegat una captació de voluntariat al campus del Mar per donar-li suport i acompanyament al campus. Van respondre-hi un total d’11 estudiants, que es van coordinar per ajudar aquesta estudiant amb mobilitat reduïda amb les seves tasques del dia a dia. Aquest voluntariat s’allargarà durant tota l’estada de l’estudiant a la UPF, malgrat que s’ha vist interromput per la covid-19.

Tot i que estava engegada la recollida de llibres de segona mà, degut al tancament institucional per la covid-19, no s’ha pogut celebrar el Recicla Cultura. Es va decidir traslladar l’activitat a l’any vinent.

El Curs d’Iniciació al Voluntariat es va oferir el tercer trimestre en format totalment en línia, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Obliqües, que van completar la formació amb dos mòduls d’activisme feminista. Van participar-hi un total de 28 estudiants.

Finalment, durant el confinament, s’han recollit les propostes de voluntariat que ens feien arribar des de les entitats amb conveni, i es van publicitar un total de 4 propostes.