Durant el curs acadèmic 2019-2020 hem hagut de lamentar la pèrdua de David Caminada Diaz, professor associat del Departament de Comunicació (personal docent i investigador).