Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014 (normativa modificada l’abril del 2018) amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades personals en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha continuat la seva activitat tant formativa com de revisió de projectes.

Des del punt de vista formatiu, el 2019 la CIREP va organitzar tres sessions formatives adreçades als estudiants, al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca i als membres de la comissió, que van tenir molt bona acollida.

Pel que fa a les sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades, la comissió va registrar un total de 28 sol·licituds noves d’àmbits acadèmics dels campus de la Ciutadella i del Poblenou i va emetre 27 certificats de conformitat ètica.