Patents
2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

8 3 2 2 8

Espanya

2

-

- 0 0

EUA

2

-

1 0 1

Patent europea

4

3

1 2 7

Nombre de sol·licituds PCT i fases nacionals

8 3 3 15 13

PCT

-

3

3

1

2

USTPO

5 - - 3 1

Altres

3

-

- 11 10
Software    

Nombre de registres o dipòsits de software

5 - 2 1 0