Visualització del contingut web

Des del mes de febrer, la UPF, igual que la resta de les universitats i de la societat en general, viu una situació de crisi inimaginable com a conseqüència de la covid-19. Malgrat les dificultats, la Universitat fa, des del primer moment, un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus SARS-Cov-2, i segueix escrupolosament les indicacions de les autoritats sanitàries.

El primer contacte amb els efectes de la crisi es va produir el mes de febrer quan, des del Servei de Relacions Internacionals, van haver de buscar solucions per als estudiants Erasmus de la UPF de visita a la Xina, Corea, Singapur, Itàlia..., països molt afectats en aquell moment.

El 27 de febrer es va constituir un grup de seguiment a la UPF, amb motiu dels primers episodis de covid-19 a Barcelona.

Està presidit per Ramon Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, i Jaume Badia, gerent de la UPF. També en formen part Cristina Gelpí, vicerectora per a projectes de docència; Isabel Valverde, vicerectora per a projectes per a la internacionalització; Pablo Pareja, vicerector per a projectes de professorat; Àngels Ingla, cap del Gabinet del Rectorat; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals; Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida, i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

El grup de seguiment té com a objectiu centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de qualsevol esdeveniment que estigui relacionat amb l’evolució de l'epidèmia, proposar solucions i prendre decisions quan pertoqui.

Algunes de les primeres mesures que es van acordar van ser:

  • Mantenir una política de màxima transparència. Per aquest motiu, es va habilitar una web per informar en tot moment la comunitat universitària dels esdeveniments i de les mesures necessàries. També es va crear, el 4 de març, el correu electrònic [email protected], per respondre qualsevol dubte de la comunitat universitària.
  • La primera setmana de març, en previsió d’un possible tancament dels centres universitaris a Catalunya, com passava a Itàlia, es va demanar als degans que elaboressin plans de contingència per als exàmens del segon trimestre, que començaven el 18 de març.
  • El dimecres 11 de març, la UPF va donar a conèixer que se suspenien els exàmens presencials i que es farien en línia o presencialment, però en una data més tardana. Això últim, ara sabem que no va poder ser.
  • Elaborar un pla de contingència per facilitar al màxim el pas de la docència presencial a la docència no presencial. Es van habilitar eines i recursos per als professors i els estudiants i es van reorganitzar els serveis de suport a la docència per poder oferir ajuda de manera remota. D'altra banda, també es van donar recomanacions i directrius en relació amb la docència no presencial, el control i la revisió d'exàmens, la protecció de dades personals i altres qüestions relacionades.

El 13 de març, seguint les indicacions del govern de la Generalitat, la UPF va suspendre l'activitat acadèmica presencial a tots els seus campus. Malgrat això, del 18 al 28 de març es va fer el període d'avaluació del segon trimestre, ja en modalitat no presencial, amb gairebé 200 exàmens a distància i sense incidències remarcables. 

El 30 de març, la Universitat va començar la docència del tercer trimestre amb format no presencial, ja amb la previsió d'acabar el curs d'aquesta manera. El desenvolupament del tercer trimestre, que va finalitzar a finals de juny, es va fer amb total normalitat. 

Al llarg de la crisi, els objectius principals han estat:

  1. Naturalment, complir les ordres ministerials.
  2. Assegurar que es feien els exàmens del segon trimestre amb els estàndards adequats.
  3. Garantir la docència no presencial del tercer trimestre i amb garanties de qualitat.
  4. I garantir, també, el funcionament de la Universitat i el dels seus serveis essencials: el funcionament dels òrgans de govern, el pagament de nòmines i de proveïdors, la xarxa de comunicacions internes i externes, la plasmació de les ordres ministerials a procediments operatius propis, etc.