Introducció

Durant el curs 2019-2020, el programa UPF Alumni ha continuat executant les seves línies estratègiques per mantenir activa la relació de la Universitat amb els graduats, en sintonia amb les accions dutes a terme en els cursos anteriors. S'ha seguit treballant per consolidar l'objecte del programa UPF Alumni entre tota la comunitat universitària, fent especial èmfasi en la pedagogia del terme alumni entre tots aquells col·lectius que són candidats a pertànyer-hi. És a dir, entre totes aquelles persones que tinguin o hagin tingut una vinculació de caràcter acadèmic amb la UPF. En aquest sentit, s'han elaborat nous materials i formats comunicatius, per tal de consolidar aquest missatge entre estudiabts i graduats. Es continua apostant per posar l'alumni en el centre de les accions comunicatives, amb la voluntat de ser propers i de construir i reforçar un vincle de valor, empàtic i durador amb i entre els titulats i titulades de la UPF.

Així mateix, s’ha prosseguit en l’esforç per racionalitzar i adequar l’oferta de serveis, agrupats en quatre categories de diferent índole, que són: serveis per a la incorporació a la carrera professional, serveis per a la formació i educació contínues, serveis TIC, biblioteca i descomptes, i serveis i activitats per construir comunitat. La prestació de tots aquests serveis és gratuïta i el programa els ofereix treballant en estreta col·laboració amb diferents serveis de la Universitat. En aquest sentit, l'arribada del programa UPF Alumni al campus de la Ciutadella el mes de juny del 2019 ha estat clau per facilitar el treball transversal entre unitats, no només amb les unitats proveïdores de la cartera de serveis d'UPF Alumni, sinó també amb aquelles unitats promotores d'accions i activitats per construir el sentiment de pertinença de la nostra comunitat alumni.

Amb aquest objectiu, el programa monitoritza regularment tota l’activitat de la nostra universitat susceptible de ser d’interès per als graduats, a qui es convida a participar en els moments més emblemàtics del curs acadèmic. A tall d’exemple, el curs 2019-2020 s’ha convidat els alumni a les inauguracions de curs dels diferents estudis; als Diàlegs Humanístics; a les actuacions de l’Aula de Teatre, Cor i Orquestra de Cambra de la UPF; a l’Aula d’Esport; a la investidura com a doctor honoris causa de Gonzalo Pontón; a la IV Global Week, o a l’acte de commemoració del desè aniversari del campus del Poblenou de la UPF. També a algunes activitats organitzades fora del campus, com ara l'Àgora Lliure UPF, les Rutes Culturals i la cursa universitària Unirun.

La crisi originada pel virus SARS-CoV-2 el mes de març ha tingut un gran impacte en les accions previstes per al segon i tercer trimestres, moment del curs en què tradicionalment se centra una part important de l’activitat i oferta del programa UPF Alumni. D’una banda, s’han vist afectades totes les activitats pròpies, com ara les sessions de sortides professionals i els “Dinars amb alumni”, organitzades en col·laboració amb el Servei de Carreres Professionals, o la campanya de les orles. D’altra banda, els alumni no han pogut gaudir dels descomptes exclusius fruit dels acords establerts amb els impulsors de diferents iniciatives de la ciutat de Barcelona, com ara el sorteig d’entrades per al 4 Years From Now (4YFN),  els descomptes per al Sónar+D, l’Inbound Leaders 2020 i el World Press Photo 2020.
 

Accions al voltant de la graduació: orles, festa de graduació i noves altes al programa UPF Alumni 

Durant aquest curs acadèmic, a falta d’incorporar la nova promoció, s’ha arribat a la xifra de 18.233 membres del programa UPF Alumni (84% de grau, 15% de màster i 1% de doctorat). Així, dels gairebé 42.000 graduats de totes les promocions de la història de la UPF (1994-2020), 4 de cada 10 formen part del col·lectiu alumni.

El registre a l’acte acadèmic de graduació és tradicionalment el principal punt d’entrada al programa dels qui s'acaben de graduar. L’episodi de la covid-19, però, ha ocasionat que aquest acte quedi ajornat fins a nova data. Tot i no celebrar la festa presencialment en els termes previstos, la versió virtual ha permès preservar el registre de nous graduats al programa UPF Alumni. Aquest curs, gairebé 9 de cada 10 persones registrades a la festa virtual han mostrat la seva voluntat de donar-s'hi d'alta, fet que ha donat continuïtat en termes relatius i absoluts als bons resultats de promocions anteriors.

Amb la vista posada en la celebració presencial d’un acte de graduació quan les condicions sanitàries ho permetin, UPF Alumni s’ha coordinat amb la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) per garantir que durant el registre a la festa virtual quedés recollida tota la informació necessària. S’ha treballat la recollida de dades, no només per fer arribar el “kit” de celebració a la direcció postal de tots els graduats confinats, sinó també per garantir que es disposa de totes les dades requerides per convidar els graduats a una futura festa presencial. S’ha donat resposta així al compromís adquirit pel rector, Jaume Casals, amb aquesta promoció.

UPF Alumni també ha estat l’encarregat d'organitzar i de supervisar la campanya de les orles dels graduats de la promoció 2020. Enguany, aquesta campanya ha significat un important repte organitzatiu, donada la conjunció del canvi de proveïdor històric de les orles i la crisi de la covid-19. La campanya de les orles ha comptat amb una àmplia participació per part de 1.756 estudiants de 22 graus. Hi han participat també 339 professors i professores, que han estat escollits per l’alumnat per formar-ne part. L’impacte d’aquesta interlocució amb el PDI per a la realització de les orles ha propiciat la seva participació en l’enregistrament dels videoselfies de felicitació destinats a la celebració de la festa virtual de promoció.

Cartera de serveis per als alumni UPF

Tal com reflecteix la taula 7.z, el curs 2019-2020 s’ha donat continuïtat a la cartera de serveis per als alumni. Tots els membres en gaudeixen de manera gratuïta. Els serveis relacionats amb la carrera professional són els més utilitzats, i són els usuaris joves els qui en fan un ús més intensiu. En aquest sentit, es consolida l’estreta col·laboració i sintonia amb el Servei de Carreres Professionals, tant pel que fa a la Borsa de Treball com a les activitats de desenvolupament de carrera professional o al servei personalitzat d’orientació professional.

La Borsa de Treball ha publicat un total de 961 ofertes de feina per als alumni, que s’han concentrat sobretot en els mesos previs al confinament. A partir del mes de març, l’oferta s’ha vist significament reduïda per la crisi de la covid-19.

Pel que fa a les activitats de desenvolupament de carrera professional, durant aquest curs acadèmic 215 alumni han assistit en alguna de les 30 activitats de carrera professional organitzades. El col·lectiu alumni ha significat el 16% del total d’assistents a les activitats organitzades pel Servei de Carreres Professionals, xifra que ha augmentat arran de la crisi provocada per la pandèmia. El nou escenari ha propiciat les formacions en línia, format que s’ha tingut gran èxit entre el col·lectiu alumni. Durant el tercer trimestre, el Servei de Carreres Professionals ha organitzat 8 activitats en línia, en les quals la participació dels alumni s’ha incrementat un 258%.

Pel que fa al servei d’orientació professional per als alumni, s’ofereixen sessions d’assessorament personalitzat per acompanyar els més joves en la incorporació al mercat de treball i/o la possibilitat de continuar la seva formació acadèmica. Alguns usuaris també troben en aquest servei personalitzat consell per reorientar la seva carrera professional. El col·lectiu alumni ha representat el 20% del total d’usuaris d’aquest servei, que ha continuat funcionant telemàticament durant els mesos de confinament.

En referència a l’ús d’altres serveis de la cartera d'UPF Alumni, alguns proveïts pel Servei de Carreres Professionals, cal esmentar l’ús que fan els alumni de les instal·lacions de la Biblioteca i del servei de préstec. Durant aquest curs acadèmic, 114 alumni n'han estat usuaris. Aquest xifra ha disminuït un 50% respecte del curs anterior, a causa del tancament de les instal·lacions deguda a la crisi provocada per la covid-19.

Quant a la utilització més o menys intensiva de la resta de serveis de la cartera d'UPF Alumni, el programa no en disposa de dades quantitatives.

Accions que es desenvolupen des del programa UPF Alumni 

L’activitat del programa UPF Alumni va més enllà de proveir serveis, donar atenció i resoldre les incidències dels usuaris. Des del programa es duen a terme diverses accions estratègiques que es poden classificar en 4 categories, segons la naturalesa i l'objecte d’aquestes. Són: accions de comunicació amb alumni, accions de construcció de comunitat i vinculació amb UPF Alumni i accions per promocionar i millorar la reputació de la UPF, en col·laboració amb altres actors de la Universitat.
 

Accions de comunicació amb alumni (per ordre cronològic quan escau)

 • Butlletí Alumni UPF. Durant el curs 2019-2020, s’han enviat 41 butlletins. La newsletter és el principal canal de comunicació amb els alumni. Amb una periodicitat setmanal, s’envia a 14.456 subscriptors i té una mitjana de 3.600 lectures setmanals. L’objectiu d’aquest butlletí, amb un to comunicatiu directe, és el d'informar els alumni de les notícies destacades de la Universitat i de les activitats que tenen lloc en el si de la comunitat UPF. Alhora, el butlletí incorpora articles de reflexió contemporanis i recomanacions d'activitats educatives, culturals i artístiques que tenen lloc, bé en format en línia, bé a la ciutat de Barcelona. El butlletí inclou un recull molt popular d'ofertes de feina i informació sobre beques i ajuts. Una còpia de la newsletter es fa arribar amb molt d'èxit (68% d'índex d'obertura) a una llista amb 158 destinataris institucionals, de la qual en formen part els membres del Consell de Direcció, el Consell Social, els caps de les UCA i deganats, l'equip de Gerència, els caps de servei, els caps d'UGA i altres representants dels PAS i del PDI de la Universitat i del Grup UPF. 
 • Nous missatges i materials comunicatius: disseny del paquet de benvinguda a UPF Alumni per a la promoció 2020. Durant el curs 2019-2020, s’ha treballat en l’elaboració de nous missatges i materials comunicatius. S’ha apostat per continuar fent pedagogia del terme alumni, alhora que s’han reforçat els missatges que diferencien la figura de pertinença de l’estudiant respecte de la figura i tipus de vinculació amb la UPF per part dels alumni. Són els següents: (1) “Adéu, alumnes, hola alumni”, (2) “Un punt i seguit. Un punt i a part. Alumni UPF.” i (3) el hashtag #madeinpompeu per fer-lo servir a les xarxes socials. També s’ha treballat una nova gamma de colors definitoris del programa UPF Alumni, que s’han anat adaptant a les diferents peces gràfiques tan digitals com en paper. La primera peça produïda amb aquesta nova identitat és un “kit” postal de benvinguda per als nous alumni. El kit conté un fullet informatiu i un portabolígraf com a petit detall, i es farà arribar als destinataris per correu postal. La crisi de la covid-19 ha significat l’aturada de l’enviament d’aquest kit als nous alumni del curs passat. S’ha optat, per tant, per posposar aquesta tramesa postal i fer-la efectiva durant la tardor, amb els nous graduats del curs 2019-2020 com a destinataris.

 • Campanya per a la col·legiació exprés dels metges en el marc de la crisi per la covid-19. El Departament de Salut va fer una petició d’emergència davant la necessitat d’incorporar efectius a la resposta mèdica davant la covid-19. La petició, la va traslladar el Gabinet del Rectorat, per tal que el programa UPF Alumni vehiculés tota la informació sobre la col·legiació provisional dels recent graduats i graduades en Medicina. Tota la informació es va divulgar en una pàgina web creada específicament a tal efecte.

 • Campanya de Setmana Santa. Tradicions i receptes de Pasqua. Amb motiu de la Setmana Santa en confinament, i en col·laboració amb el professorat d’Idiomes UPF, es van recopilar tradicions i receptes típiques de la celebració de la Pasqua a diferents països del món. Es van divulgar en una pàgina web creada específicament a tal efecte.

 • Campanya de Sant Jordi amb llibres fets per alumni #madeinpompeu. Amb motiu de l’atípica celebració de la festa de Sant Jordi d’enguany, es va dur a terme per segon any consecutiu una campanya de visibilització de llibres escrits i/o traduïts per diversos alumni de la UPF, posant especial focus en les publicacions de l’últim any. Es va fer una crida a través del butlletí i de les xarxes socials d’UPF Alumni, i un total de 35 llibres de diferents gèneres
  —novel·la, poesia, assaig o contes infantils— es van divulgar en una pàgina web creada específicament a tal efecte.

 • Nou blog alumni UPF. Durant el curs 2019-2020, s’ha construït una nova plataforma de blog exclusiva d’UPF Alumni, on s’ha abocat tot l’històric d’entrades i de reflexions que s’han anat recollint des de la posada en marxa d’aquesta iniciativa. Amb l’objectiu de donar veu als alumni en primera persona, es convida tota la comunitat a participar en la redacció d’articles d’opinió o a compartir experiències personals. El blog també incorpora els consells elaborats per l’equip d’orientació professional de la Universitat, en col·laboració amb el Servei de Carreres Professionals, i vol donar resposta i cabuda a les reflexions dels estudiants i dels alumni del grau en Global Studies.

 • Xarxes socials d'UPF Alumni. Pel que fa a la comunicació del programa UPF Alumni a les xarxes socials (twitter, instagram i facebook), s’ha donat continuïtat a l’estratègia seguida en anys anteriors, que es caracteritza per fer un seguiment de l’actualitat i recollir aquelles informacions i fites institucionals més rellevants. També s’hi recullen activitats, ofertes de feina i ajuts a l’estudi que poden ser d’interès específic per al col·lectiu alumni. Entre els continguts a les xarxes socials, també hi ha espai per a l’humor, la nostàlgia o la inspiració. A més, regularment, les xarxes socials d'UPF Alumni són el repositori a través del qual es fan arribar les campanyes i els continguts del butlletí a tota la comunitat universitària. A la vegada, serveixen també per identificar tots aquells alumni actius a les xarxes socials, els projectes vitals o experiències dels quals es comparteixen i s'amplifiquen des dels comptes del programa. Totes les publicacions s’emmarquen sota el paraigua del hashtag #madeinpompeu, creat específicament pel programa UPF Alumni per aglutinar totes les publicacions que esmenten el programa o els seus membres, a les xarxes d’UPF Alumni. Aquest hashtag ha tingut molt bona acollida entre la comunitat UPF i el seu ús s’ha consolidat en la comunicació d’altres comptes institucionals de la Universitat i entre els mateixos internautes.
   

Accions de construcció de comunitat i vinculació amb UPF Alumni 

 • Campanya d’orles de fi d’estudi de la promoció 2020. L’orla és un dels elements del final del recorregut universitari dels estudiants de la UPF. El curs 2019-2020, la campanya ha significat un important repte organitzatiu, donada la conjunció del canvi de proveïdor històric de les orles i la crisi de la covid-19. Per primer cop en la història de la UPF, el nou proveïdor no disposava d’un estudi fotogràfic al costat del campus de la Ciutadella, de manera que s’ha hagut de remodelar tot el procés per tal que les sessions fotogràfiques tinguessin lloc als tres campus de la nostra universitat. També s’han incorporat millores al paquet ofert, mantenint el preu de 29 euros IVA inclòs dels cursos anteriors i incorporant-hi un nou format d’orla interactiva. El curs 2019-2020 ha calgut habilitar una alternativa no presencial per als estudiants en mobilitat internacional o confinats als seus domicilis, amb restriccions a la mobilitat que els han impedit personar-se en les sessions fotogràfiques presencials. El programa UPF Alumni ha estat l’encarregat de fer la pàgina web i coordinar la comunicació amb l'UCPI per fer-la arribar a tots els estudiants que s'havien de graduar. A tal efecte, el programa UPF Alumni també ha coordinat la interlocució amb el PIE i les UGA, així com amb els delegats i representants dels diferents estudis, per tal de confeccionar els llistats, garantir-ne la validesa i fotografiar el professorat escollit pels estudiants. Al seu tancament, la campanya de les orles ha comptat amb la participació de 1.756 estudiants de 22 graus. Hi han participat també 339 professors i professores, que han estat escollits per l’alumnat per formar-ne part. En el moment de decretar-se el confinament i el tancament dels campus per la covid-19, les sessions fotogràfiques previstes encara no havien finalitzat, de manera que s’han hagut de posposar fins a la primera setmana del juliol, data en què s’han pogut celebrar les sessions sota uns estrictes criteris de prevenció de riscos sanitaris. A conseqüència d’aquest canvi sobre el calendari previst, al tancament d’aquesta memòria es treballa per organitzar un operatiu de recollida presencial o enviament postal de les orles als seus destinataris. 
 • Acte acadèmic de graduació de la promoció 2020 de la UPF. La festa, photocall i copa de cava tradicionalment organitzada pel programa UPF Alumni en finalitzar la cerimònia de l’acte acadèmic de graduació han estat ajornats degut a la prohibició de celebrar actes multitudinaris a causa de la covid-19. Es preveu reprendre aquesta celebració quan sigui possible i, a tal efecte, UPF Alumni s’ha coordinat amb la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) per garantir que durant el registre a la festa virtual quedés recollida tota la informació necessària per convidar els alumni a una futura festa presencial i fer possible així el compromís adquirit pel rector, Jaume Casals, amb aquesta promoció.

 • Participació en UPFeina, la fira d’ocupació de la Universitat. El 13 de novembre del 2019, va tenir lloc la fira d’ocupació de la Universitat. Organitzada pel Servei de Carreres Professionals per convertir-se en un punt de trobada entre les empreses i el talent jove de la UPF que es vol incorporar al món laboral. El programa UPF Alumni va participar-hi amb la seva presència al punt d’informació de la fira, per donar la benvinguda i saludar els alumni que van acudir en representació de les empreses on treballen. A més, el programa va fer una prova pilot, en el marc de l’activitat de l'speed job dating, regalant als 102 estudiants i alumni participants unes targetes de visita personalitzades, especialment pensades per facilitar que els entrevistats poguessin trencar el gel durant les entrevistes.

 • Col·laboració amb el pla pilot de mentories femenines UPFemale Mentoring en l’àmbit dels estudis d’Economia i Empresa. Durant tot els curs 2019-2020, UPF Alumni, l'UCA i l'UGA d’Economia i Empresa han donat suport institucional a un pla pilot de mentories dona - dona, impulsat per tres alumni de la Universitat. L'objectiu de la iniciativa és oferir recursos i suport a dones joves estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa per ajudar-les a confrontar la bretxa de gènere en el món de laboral. El programa pilot ha comptat amb la participació de 20 mentores alumni de la UPF i 20 estudiants mentorades que estan cursant alguna de les titulacions de l’àmbit dels estudis d’Economia i Empresa. El programa UPF Alumni hi ha contribuït amb l’elaboració d’una pàgina web dedicada a la iniciativa, i ha estat l’encarregat de fer la crida a mentores alumni i a seleccionar les mentorades entre les estudiants. El pla pilot de mentories estava previst que se celebrés de manera presencial, però el confinament per la covid-19 ha significat reconvertir-lo al format en línia, la qual cosa ha permès dur a terme les intervencions d’acord amb el calendari previst.

 • Dinars amb alumni de la Facultat de Comunicació. Aquest punt de trobada entre alumni i estudiants de les titulacions de l’àmbit de Comunicació està coorganitzat pel programa UPF Alumni i el Servei de Carreres Professionals, i té com a objectiu reunir un grup de 20 estudiants amb 3 alumni al voltant d’una taula per compartir un dinar i parlar de les seves fites, incerteses i expectatives de carrera professional després de la graduació. Les tres sessions s’havien de celebrar durant el mes de maig del 2020, però van ser cancel·lades a causa del confinament per la covid-19.

 • Pla pilot d'alumni de PhD Biomedicina. En coordinació amb el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, UPF Alumni estava preparant una experiència com a prova pilot per fer arribar un “kit PhD” que havia de donar la benvinguda al programa UPF Alumni als 105 doctorats en Biomedicina del curs 2019-20. La covid-19, però, ha paralitzat el projecte fins a nova data.

 • Festa solidària de la promoció 1999 d'ADE i Economia UPF. Aquesta trobada, promoguda per un conjunt d’alumni, havia de reunir el 18 d’abril del 2020 tots els companys de promoció. El programa UPF Alumni col·laborava en l’organització de la trobada, que es va haver de cancel·lar a causa de la covid-19.

 

Accions per promocionar i millorar la reputació de la UPF, en col·laboració amb altres actors de la Universitat

 • Promoció dels estudis de mínors de la UPF. Durant el curs 2019-2020, s’ha posat a l’abast del col·lectiu alumni aquesta titulació complementària als seus estudis de grau.

 • Promoció de l’acord entre la UPF i la plataforma d’aprenentatge en línia EdX. Els alumni han pogut gaudir d’accés per cursar un MOOC de manera gratuïta.

 • Promoció dels cursos d’Idiomes UPF. Durant el curs 2019-2020, s’ha posat a l’abast del col·lectiu alumni la cartellera d’ofertes de cursos d’Idiomes UPF.

 • Promoció del Campus Júnior virtual. Durant el curs 2019-2020, s’han posat a l’abast del col·lectiu alumni aquests cursos orientats als estudiants preuniversitaris per conèixer de prop els estudis de la UPF.

 • Crida a la participació en el voluntariat del projecte Horitzons UPF. El programa UPF Alumni ha col·laborat amb UPF Solidària per tal que alumni joves hi participessin com a voluntaris i referents inspiradors per a estudiants de primer de batxillerat provinents d’entorns on els falten referents universitaris. Han estat 5 els alumni seleccionats com a voluntaris, si bé l’arribada de la covid-19 va aturar les trobades en una fase incipient de la intervenció.

 • UPFGrade - altes capacitats. El programa UPF Alumni ha participat en la conceptualització del rol dels alumni en el marc del projecte per a mentoratge d’estudiants amb altes capacitats UPFGrade. L’arribada de la covid-19 va aturar les possibles intervencions en marxa.

 • Promoció de l’oferta per incorporar professorat associat per als estudis de l'àmbit d’economia i empresa. S’ha difós l’oferta de contractació de professors associats per als estudis d’Economia i Empresa de la UPF entre els alumni membres del programa. El resultat ha estat la incorporació de 6 alumni al cos de professorat de la UPF.

 • Taula rodona de promoció de l’emprenedoria. Va tenir lloc el 22 de gener del 2020, al campus del Poblenou, i es va organitzar en col·laboració amb el Servei de Carreres Professionals i UPF Business Shuttle. Hi van participar els alumni David Sola (Ciències Empresarials i actual Investment Manager a la Caixa Capital Risc); l’alumni Mercè Tell (Economia i ADE i actual Managing Partner a Nekko Capital) i Guillem Masferrer (Administració i Direcció d’Empreses, actual Associate a Asabys Partners).

 • Crida a la participació en el reportatge sobre alumni a l’estranger per a la revista 360upf. El programa UPF Alumni ha facilitat a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) els contactes per fer un reportatge sobre alumni a l’estranger. A través de la crida feta al butlletí d'UPF Alumni es van rebre més de 150 candidatures de 60 països diferents. El reportatge estarà disponible en el número 7 de la revista 360.upf.

 • Crida a la participació en l’enquesta de satisfacció dels graduats del curs 2018-2019 del sistema universitari català. El programa UPF Alumni ha col·laborat amb la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la UPF difonent els recordatoris perquè els alumni participessin en l’enquesta que confecciona regularment AQU Catalunya.