Visualització del contingut web

EDvolució és un marc educatiu que posa l’aprenentatge de l’estudiant al centre i que està pensat des de la versatilitat d’aquest estudiant, des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu, des de la flexibilitat i obertura dels programes, des de la cooperació entre societat, empresa i universitat, des de la generació del coneixement, des de la integració de la docència i la recerca, etc. Es tracta d’un model que ofereix a l’estudiant una visió global i versàtil per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva, i que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

El projecte està liderat pel Vicerectorat per a la direcció de projectes d'innovació i el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), i compta amb l'assessorament d'un equip de consultors externs. Hi han participat equips interdisciplinaris integrats per representants de les unitats de coordinació acadèmica, professors, personal d'administració i serveis de la Universitat, i estudiants.

Durant el curs 2019-2020, s’ha entrat en una segona fase del projecte, en la qual s’ha elaborat un document de síntesi de les conclusions dels grups de treball de la fase I, i que planteja per a aquesta segona fase, la reflexió de les vuit unitats de coordinació acadèmica per tal d’elaborar un document propi que plantegi les bases per transformar i fer evolucionar cadascun dels seus models respectius i que permeti afinar les línies generals d’EDvolució.