El projecte d’implantació de noves eines i metodologies d’administració electrònica continua durant aquest curs, i un cop desplegades les eines genèriques de tramitació electrònica, es fan extensives a totes les unitats administratives.

Es treballa de manera intensiva la formació personalitzada i el suport a les unitats, que desenvolupen les seves pràctiques de treball tenint en compte els requisits del procediment administratiu electrònic, amb les eines implantades.

Es continuen millorant els tràmits d’administracio electrònica que ja estaven en producció i es publiquen nous tràmits electrònics per a tota la comunitat universitària.

Tràmits d'administració electrònica

Nous tràmits per a estudiants

Es desenvolupen nous tràmits electrònics per a estudiants, amb el treball conjunt amb l’Àrea de Docència, la Biblioteca i el Servei de Relacions Internacionals: modificació de dades personals o bancàries, reconeixement d'activitats universitàries RAC/SACU, reconeixement entre CFGS i estudis universitaris, renúncia a la matrícula de grau, renúncia a la matrícula de màster i doctorat, sol·licitud de permanència (grau o màster) i presentació de documentació de mobilitat internacional.

Certificat supletori de títol

Es posa en producció la generació del certificat supletori de títol.

Digitalització, signatura i còpies autèntiques

Totes les unitats administratives tenen a la seva disposició eines i dispositiuis que els permeten digitalitzar i generar còpies autèntiques i signar electrònicament amb portasignatures, amb generació de fluxos, si escau.

Identificació electrònica per a la comunitat UPF

La UPF continua oferint dos tipus d’identificació electrònica: idCAT per a les persones de la comunitat universitària que hi estiguin interessades, i TCAT per als càrrecs o treballadors de la UPF que el necessitin en l’exercici de les seves funcions. Actualment, el certificat TCAT es genera com a programari, en forma de TCAT-P.

Integració amb EACAT

Amb les noves eines s’ha avançat en la integració amb altres administracions, i a través d’EACAT la presentació telemàtica permet la recollida de la informació de registre en els expedients de les unitats tramitadores.

Interoperabilitat i Via Oberta

La Universitat consulta les dades disponibles d’altres administracions catalanes i espanyoles a través de la Via Oberta de l’Administració Oberta de Catalunya per als processos de concursos i gestió de personal. S’està treballant per incorporar-hi altres processos estratègics de la Universitat.