Visualització del contingut web

La iniciativa sobre benestar planetari ha continuat el seu camí mitjançant les reunions de la task force i el plenari, per tal d’organitzar-ne el contingut i dotar-lo de propostes de cara a afrontar la necessària transformació de la societat. S’ha publicat una nova convocatòria d’ajuts per a projectes relacionats que ha tingut molt bona acollida entre el PDI, i els projectes seleccionats de l’any anterior han començat a fructificar. Així mateix la definició del projecte Ciutadella del Coneixement, en què tindrà la seva seu la iniciativa Benestar Planetari, ha seguit el seu curs de definició arquitectònica per tal de desenvolupar l’espai com un veritable pol de coneixement en la matèria.

Així mateix, aquest curs es va finalitzar l’estudi de la petjada de carboni de la Universitat que, amb la col·laboració de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, va concloure que les emissions de la Universitat pugen un total de 8.600 tones de CO2 equivalent, de les quals només un 18% pertanyen a l’abast 1 i 2. Durant la Setmana de la Sostenibilitat que va organitzar la UPF, es va presentar aquest informe a tota la comunitat universitària, i va comptar amb la participació del seu director, Pere Fullana. També durant la Setmana de la Sostenibilitat es va organitzar un diàleg humanístic a l’entorn de la sostenibilitat ambiental després de la covid-19, amb la participació de Jordi Mir i Alex Ivancic. Aquest any, degut a la pandèmia, aquestes accions es van fer en format en línia a través de plataformes digitals.

Per altra banda, s’ha continuat ampliant el protocol de reducció de plàstics de la UPF, amb una especial incidència en la cafeteria, en la qual, gràcies a l’esperit col·laboratiu d’Universitas, concessionària del servei, s’ha pogut arribar a un acord per tal d’eliminar els plàstics d’un sol ús del servei de les cafeteries de la UPF. Això ha comportat eliminar les ampolles de plàstic dels menús i de la cafeteria, substituir les bosses de plàstic per bosses de paper, substituir els gots de plàstic per gots compostables o de paper o l’eliminar els coberts de plàstic subministrats per vaixella inoxidable o bé coberts compostables, entre d’altres. També aquest any, i gràcies a l’impuls de l’associació estudiantil Menú x el Planeta, s’ha pogut incorporar dins de les opcions dels menús del migdia una opció 100% vegana, que ha suposat una ampliació de l’oferta disponible per a la comunitat universitària en les seves cafeteries.

Respecte de la compra verda d’electricitat, aquest any s’ha continuat el contracte del CSUC i el 2019 ha sigut el primer any complet en què s’ha comprat energia renovable. Així mateix, també hem pogut saber que els subministraments que actualment tenim subrogats a d’altres institucions també compleixen criteris de compra renovable del 100% (PRBB i edifici de Mediapro), així com del 50% a l’edifici de l’Hospital del Mar.

La coberta verda experimental de l'edifici Mercè Rodoreda 23 ha continuat aquest any el seu curs, amb l’ampliació de la col·laboració del Grup de Recerca CaSES, del Departament d’Humanitats, que hi farà recerca relacionada amb cultius ancestrals.

Aquest any 2020 finalitza la vigència del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF i, coincidint amb la redacció d’un nou pla en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, impulsat pel Vicerectorat per a projectes de compromís social i igualtat i encarregat a l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, s’ha acordat que la mobilitat formi part d’aquest com un dels eixos vertebradors del pla.

El projecte de plaques fotovoltaiques a la coberta del Roger de Llúria ha vist aquest any la manera com podia ser viable i es troba en procés de redacció de les bases per trobar una empresa de serveis energètics que la financi i l’executi.

La façana vegetal de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer ja forma part del paisatge de la UPF i ens facilita ecoserveis a la plaça, tals com disminuir l’efecte d’illa de calor, purificador de l’aire o servir d’habitat per a la biodiversitat. En aquest sentit, el projecte ha tingut bona acollida i s’està estudiant de fer una segona façana vegetal a la plaça Gutenberg del Poblenou.

També aquest any s’ha continuat amb el treball en xarxa i la participació en diferents grups de treball d'interès:

  • S’ha continuat la participació amb Barcelona + sostenible en els seus diferents projectes, tals com la taula de reducció de plàstics.

  • També s’han continuat les reunions amb la Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, en què ostentem la representació de les universitats de Barcelona, i des de la qual s’ha impulsat la Declaració de l’Emergència Climàtica de Barcelona o el posicionament davant la sortida de la crisi de la covid-19.

  • S'han continuat les reunions dels tècnics de medi ambient de les universitats catalanes dins de l’ACUP.

  • S'han continuat les reunions del grup de treball de mobilitat de la CRUE sobre sostenibilitat, a les quals cal afegir-hi la incorporació al nou grup de treball Urbanisme Sostenible.

  • S'ha fet el seguiment a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.

  • Així mateix aquest any ens hem incorporat al grup de treball de mobilitat del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU). 

En l’apartat de sensibilització i de comunicació, coneixedors de la importància de conscienciar i de comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció a la seva vessant comunicativa. Per això, s'han fet diferents tipus d’accions que han permès incrementar la presència a les xarxes del nostre perfil.

Com a accions més destacades en aquest àmbit cal citar:

  • Durant el mes de novembre es va desenvolupar, com en anys anteriors, el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

  • El mes de juny, i coincidint amb el Dia del Medi Ambient (5 de juny), es va organitzar la Setmana de la Sostenibilitat de la UPF.

  • Com en d'altres anys, es van recordar, mitjançant la campanya sobre climatització dels espais interiors tant a l’estiu com a l’hivern, els consells i els motius per racionalitzar l’ús dels aparells.

  • Així mateix, des del projecte EUTOPIA s’ha impulsat la conferència "CONFERENCE SUSTAINABLE CAMPUSES", en què es va discutir sobre les oportunitats i els reptes de la col·laboració amb l’entorn per tal d’assolir uns campus veritablement sostenibles.

També és rellevant mencionar la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors i per als càterings, les quals s’han difós activament a Twitter.