En els programes de recursos humans en l’àmbit de la recerca, durant l’any 2019 s’han aconseguit 73 ajuts, 29 dels quals corresponen a dones (40%). En l’etapa predoctoral la incorporació de dones se situa al voltant del 45%; mentre que en l’etapa postdoctoral les dones representen el 31% del personal incorporat.

 

Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la Universitat.
 

La convocatòria 2018 de l'Agencia Estatal de Investigación es va resoldre el 2019, i es van atorgar 4 ajuts (2 dones, 2 homes) per contractar 4 nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra.

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet incorporar joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i està desdoblat en dos: Juan de la Cierva-Formació, per a doctors recents, i Juan de la Cierva-Incorporació, per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes tenen com a objectiu refermar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral i cofinancen la contractació durant dos anys per al programa de formació i durant tres per al d’incorporació.
 
L'any 2019, es van obtenir 8 nous ajuts: 5 a través del programa Juan de la Cierva-Formació (2 dones, 3 homes) i 3 a través del programa Juan de la Cierva-Incorporació (3 homes).

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2019, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.
 
En el marc d'aquesta convocatòria, es va aprovar la incorporació d’una investigadora ICREA al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Gemma Boleda Torrent).

ICREA Acadèmia

Els resultats de la convocatòria 2018 s'han publicat l'any 2019. La UPF va obtenir 6 nous ajuts (2 dones, 4 homes). En conjunt, en les 11 convocatòries publicades, la UPF acumula 57 guardonats sobre 314 (18% del conjunt del sistema universitari català).

Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós, convocat per l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant tres anys per a personal que no s’hagi titulat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant dos anys. L'any 2019, es van incorporar a la UPF 2 investigadors (2 homes).

Junior Leader "la Caixa"

Aquest programa de beques postdoctorals de la Fundació Bancària "la Caixa" té com a objectiu fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics, als quals se'ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d'excel·lència, mitjançant la contractació durant tres anys d'investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol en qualsevol temàtica. El 2019 la UPF va obtenir 3 ajuts (3 homes).

Beatriz Galindo

Les ajudes del programa Beatriz Galindo tenen com a objectiu l’atracció d’investigadors que hagin fet part de la seva carrera professional a l’estranger per afavorir la captació i la formació de capital humà i la seva mobilitat en sectors d’interès estratègic nacional, així com per promoure la qualitat i la competitivitat del PDI a les universitats espanyoles. En el marc de la convocatòria 2019, la UPF va rebre 2 ajuts (1 dona, 1 home), el 100% del que es va sol·licitar.

 

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per fer el doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de tres anys. L'any 2019, la UPF va obtenir 23 ajuts FI, els beneficiaris dels quals van ser 16 dones i 7 homes.

FPI

Ajuts atorgats per l'Agencia Estatal de Investigación com a complement d'un projecte R + D i que permeten contractar un estudiant de doctorat durant quatre anys. L'any 2019, la UPF va obtenir 14 ajuts FPI (2 dones, 12 homes).

FPU

Ajuts per contractar personal predoctoral atorgats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Tenen una durada de quatre anys. L'any 2019, la UPF va obtenir 6 ajuts FPU (2 dones, 4 homes).

Beques INPhINIT de La Caixa

El programa INPhINIT de beques predoctorals de La Caixa per a centres d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, que es va posar en marxa l'any 2017, té com a objectiu contractar durant tres anys joves investigadors internacionals excel·lents en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. El programa INPhINIT rep el suport de la Comissió Europea a través del mecanisme de cofinançament COFUND de les accions Marie Sklodowska-Curie, en el marc del programa Horitzó 2020.

L'any 2019, la UPF va obtenir 4 beques en el marc d'aquest programa (1 dona, 3 homes).