(Juliol del 2020)

Instituts interuniversitaris

 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Director:
Jacint Jordana Casajuana

 

Centres de recerca adscrits com a instituts universitaris de recerca 

 • Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Director:
Joaquín Arribas

 

 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Director: 
Luis Serrano Pubull

 

 • Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)

Presidenta: 
Teresa García-Milà Lloveras

 

 • Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Director general:
Antoni Plasència Taradach

 

Instituts mixtos de recerca 

 • Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

Director:
Tomàs Marquès-Bonet (fins al 18 de maig del 2020)
Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar (a partir del 18 de maig del 2020)

 

Centres de recerca vinculats

 • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)

Director: 
Jaume Ventura

 

 • Institute for Political Economy and Governance (IPEG)

Directora:
Marta Reynal-Querol

 

 • BarcelonaBeta Brain Research Center

Director:
Arcadi Navarro Cuartiellas

 

Centres de recerca interuniversitaris 

 • Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath)

Directora:
Marta Sanz Solé

 

 • Barcelona Institut of Analytic Philosophy (BIAP)

Director:
Carl Hoefer

 

 • Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT)

Director:
Josep Domingo-Ferrer