Visualització del contingut web

L’estructura d’igualtat de la Universitat s’ha reforçat amb la creació de comissions d’igualtat en l'àmbit dels centres, que complementen a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Universitat i a la unitat especialitzada, és a dir, la Unitat d’Igualtat. Per segon any consecutiu, la Universitat Pompeu Fabra ha obtingut una molt bona posició en el Times Higher Education Impact Factor pel que fa a l’ODS5, relatiu a la promoció de la igualtat de gènere.

Es continua desenvolupant el Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022). Durant el curs, s’ha constituït la Comissió de Seguiment i s’ha presentat l’informe d’avaluació del primer any d’implementació del pla.

Es consolida el mínor en Estudis de Gènere: se n'amplia l'oferta formativa amb noves assignatures i n'augmenta el nombre d’estudiants.

Cal destacar que l’any 2019 el projecte “#AmbPerspectiva: introducció de la perspectiva de gènere en la docència de grau (ref. 5PlaCLIK 2016-2017), de la Universitat Pompeu Fabra”, coordinat per la Unitat d’Igualtat, va rebre la Menció Encarna Sanahuja Yill a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària, concedida pel Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquest projecte també ha estat reconegut com a bona pràctica pel Consell d'Innovació Pedagògica de Barcelona i per la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). 

S’ha acordat concedir el doctorat honoris causa a la professora Angela Davis, a proposta de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la UPF. El lliurament del premi estava previst per al 17 de maig del 2020; però, a causa de la pandèmia de la covid-19, l’acte s’ha ajornat per al pròxim curs acadèmic.

La Unitat d’Igualtat ha impulsat la creació d’una convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys (i per a joves investigadors que constitueixin una família monoparental) per al curs 2020-2021, finançada pel Consell Social i aprovada per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020. Els ajuts, de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el de famílies monoparentals o monomarentals, tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca d’aquest col·lectiu i contribuir a la seva consolidació professional.

S’han revisat els espais segregats per sexe, incorporant lavabos inclusius en els edificis dels tres campus, habilitant espais per a la lactància a cada campus i senyalitzant els lavabos adaptats a l’ús de la copa menstrual.

Al llarg del curs s’han executat diferents accions finançades amb el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, entre les quals destaquen:

1. Elaboració de recursos docents sobre el tractament de la violència masclista en el desenvolupament curricular. Amb l’objectiu de formar professionals competents en la lluita contra la violència masclista, s’ha identificat almenys una matèria de cadascuna de les titulacions de grau impartides a la UPF que permeti desenvolupar competències relacionades amb la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones en situació de violència masclista. S’han elaborat 34 fitxes docents amb recursos específics per a aquestes matèries. Aquestes fitxes estaran consultables a la Biblioteca de la UPF i a la web de la Unitat d’Igualtat.

2. Formació sobre com gestionar les situacions de violència masclista per instruir expedients informatius i disciplinaris, destinada a membres del PDI i del PAS que siguin potencials instructors d’expedients disciplinaris quan s'activi el protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. Hi han participat 34 persones. 

3. Producció de càpsules de vídeo per prevenir la violència masclista. Aquestes càpsules de vídeo s’adrecen al conjunt de la comunitat universitària, amb la finalitat d’identificar diferents situacions constitutives de les diverses formes de violència masclista i d’informar també sobre el circuit d’atenció previst al protocol de la UPF i sobre els serveis d’acompanyament dels quals disposa la Universitat. Les càpsules s’han difós a les xarxes i estan disponibles a la web de la Unitat.

4. Estudi sobre la incidència de la violència masclista a la Universitat. S’ha dut a terme l’enquesta “UPF, espai segur”, amb la finalitat de detectar la prevalença de les violències masclistes i LGBTIfòbiques que puguin afectar els tres col·lectius de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS). Els resultats de l’enquesta han permès detectar quins col·lectius no identifiquen conductes discriminatòries o abusives, per tal de contribuir a la millora del disseny d'activitats formatives o de sensibilització específiques per a cada col·lectiu.

5. Convocatòria de recerca sobre violències masclistes (acord del Consell de Govern del 30 de maig del 2020), en la qual han obtingut finançament dos projectes. 

Durant el primer trimestre de curs, el SACU i la Unitat d’Igualtat han dut a terme, per primera vegada, una lliga de debat al mòdul de dones del Centre Penitenciari Brians 1. Aquesta activitat ha comprès l’organització d’un equip de voluntàries que, després de dues sessions de formació sobre oratòria i sobre la situació de les dones a les presons, han preparat els quatre equips d’internes que han competit. En aquesta edició, els equips han debatut sobre la pregunta “La cultura ens fa més lliures?”. 

Pel que fa a la formació contínua al personal, s’han dut a terme 6 accions adreçades al PAS, en les quals han participat 100 persones. Per al PDI, s’ha organitzat conjuntament amb el CLIK la sessió formativa en línia Canviant la Perspectiva: La Diversitat Afectivo-sexual i de Gènere a l'Acadèmia, la Tecnologia i la Innovació, en què han participat 49 persones dels tres col·lectius, 40 de les quals membres del cos docent. Així mateix, la Unitat d’Igualtat ha coorganitzat amb el SACU tres accions formatives: la segona edició del Curs d’Autodefensa Feminista, adreçada a totes les dones de la comunitat universitària; el curs Activisme amb Perspectiva Feminista, en el marc de l’aula de participació, i el taller per a l’organització de punts liles en els entorns de les associacions universitàries Fem nostra la Universitat: Prevenció de les Violències Sexuals i LGTBIfòbiques”.

Com cada any, les setmanes de la Igualtat entorn de dates significatives com són el 25 de novembre, el 8 de març i el 17 de maig han permès dur a terme activitats de sensibilització diverses. Destaquen per l’alt nombre de participants les taules rodones “Autodefensa feminista contra la violència envers les dones activistes” (14 de novembre del 2019), “Feminisme interseccional: quin ha de ser el futur de la lluita feminista?" (4 de març del 2020) i “Periodisme amb perspectiva feminista” (5 de març del 2020). Les activitats entorn del 17 de maig, atesa la situació de confinament, han estat totes en línia. En destaca la taula rodona difosa a youtube i coorganitzada amb Deba-t.org "Més enllà de la visibilitat".

Enguany, s’ha mantingut també la campanya de difusió entre els estudiants de primer curs de tríptics que donen a conèixer l’existència de la Unitat d’Igualtat i del Protocol contra la Violència Masclista i LGBTIfòbica. S’ha mantingut igualment la campanya de cartells recordant la necessitat d’actuar davant de qualsevol indici de violència masclista a la Universitat.

En relació amb el foment de la recerca sobre gènere i diversitat sexual, el curs 2018-2019 es va crear la primera edició dels premis als millors treballs de fi de màster i a les millors tesis doctorals de recerca en gènere. La tesi doctoral guanyadora, de les cinc presentades, va ser “Time, Love and Parenting: The Role of Fathers in the Intergenerational Transmission of Advantage”. En la categoria de treballs de fi de màster s'hi van presentar 28 treballs i el premi va ser concedit ex aequo als treballs “Barreras y oportunidades para la participación de las mujeres en las decisiones relacionadas con la atención al parto” i “La pantalla, el cuerpo, la herida. Hacia una política de representación somatoafectiva de la vulnerabilidad queer”. Igualment, es va mantenir la convocatòria del premi al millor treball de fi de grau en gènere, al qual van concórrer 67 treballs; el treball guanyador va ser “El panòptic. El joc de la teoria Queer”. Els premis es van lliurar durant les IV Jornades del Centre d’Estudis de Gènere (21 d’octubre del 2019), acte coorganitzat amb la Unitat d’Igualtat, que té com a finalitat visibilitzar la recerca en estudis de gènere i LGBTI que es fa a la Universitat.

L’activitat Viquidones UPF, que treballa per reduir la bretxa de gènere en la Viquipèdia, es consolida un any més. Com cada any, a més de l’organització dels tallers d’edició setmanals, s’han dut a terme dues viquimaratons. La primera, en col·laboració amb el projecte Escena Poblenou per visibilitzar la participació de les dones en tots els àmbits de la producció teatral i la segona per commemorar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Enguany, els tallers del tercer trimestre s’han hagut de cancel·lar amb causa del confinament.

Finalment, la Unitat d’Igualtat va ser present a la trobada anual del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que va tenir lloc a la Universitat Rovira i Virgili (novembre del 2019). Es manté també la participació a les reunions de la comissió Dones i Ciència del Consell Interuniveritari de Catalunya. Així mateix, la Unitat d’Igualtat participa de les reunions anuals de les unitats d’igualtat de les universitats públiques de l’estat espanyol (RUIGEU), i és membre del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la sectorial de Sostenibilitat de la CRUE.