Visualització del contingut web

El 2018 la UPF va endegar la iniciativa Benestar Planetari, un concepte que defineix un estat ideal de benestar complet per a éssers humans i no humans, els seus sistemes socials i els sistemes naturals de la Terra. Sota la premissa que la Humanitat només pot evolucionar en harmonia amb la resta d’éssers si para atenció als sistemes polítics, econòmics i socials que configuren els sistemes naturals de la Terra; aquesta iniciativa evidencia el compromís de la UPF per cercar solucions als grans reptes que afrontem la Humanitat i el planeta el segle XXI.

La iniciativa, que sorgeix a proposta del rector Jaume Casals, ha estat coordinada per Josep Lluís Martí, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació, i per Josep Maria Antó, director científic d’ISGlobal.

En aquest marc, aquest curs acadèmic la Universitat ha dut a terme diverses iniciatives entre les quals destaquen:

 

Celebració del tercer plenari de Benestar Planetari

La conferència, celebrada en format virtual el 4 de desembre del 2020, va comptar amb la participació central de l’economista francès Marc Fleurbaey, professor de la Universitat de Princeton i de la Paris School of Economics especialitzat en economia del benestar i economia normativa.

Així mateix, els coordinadors del projecte, Josep Lluís Martí i Josep María Antó van exposar algunes de les conclusions més importants de la publicació en la qual es troben treballant, On the Planetary Wellbeing Strategic Framework,  remarcant que “el concepte de benestar planetari transcendeix les barreres de conceptes previs, com la salut planetària” i que “s’estén al veritable benestar de totes les espècies, connectant amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Durant la jornada també es van presentar els resultats d’alguns projectes d’investigació que van rebre finançament en la primera convocatòria de recerca de benestar planetari:

 • “Forced migration and cognitive development during childhood”, de Miguel Burgaleta
 • “Informative HR based guide about climate change communication”, d’Ana García
 • “Interactive Policy Explorer for Planetary Wellbeing”, de Mario Ceresa
 • “Youth Global Engagement for Climate Action. The results of a pilot study of Fridays for Future – BCN”, de Mariona Ferrer i Roger Soler.

 

Llançament de la segona convocatòria de projectes de recerca Benestar Planetari

El 20 de maig del 2020 el Consell de Govern de la UPF va aprovar la segona edició dels ajuts a la recerca en Benestar Planetari, dotada amb un pressupost de 146.000 euros, la meitat dels quals van ser aportats pel Consell Social de la Universitat. Els ajuts tenen com a objectiu promoure una nova generació d’acadèmics amb un fort enfocament en Benestar Planetari i promoure la investigació multidisciplinària en aquest camp. La convocatòria es va resoldre el 23 de juliol del 2020 i es van concedir 21 ajuts.

Aquesta segona convocatòria va mantenir la mateixa estructura que l’anterior i es va articular a l’entorn de dues estratègies.

 • En el marc de la primera “Promoció d’una nova generació d’acadèmics en benestar planetari” es va donar suport als investigadors en dues modalitats: accions adreçades a doctorands i accions per a postdocs que volguessin orientar la seva investigació al voltant del benestar planetari.
 • La segona estratègia “Promoció de la investigació multidisciplinària en benestar planetari” preveia dues modalitats diferents d’ajuts. D’una banda, projectes seed funding que, mitjançant una recerca col·laborativa, permetessin als investigadors buscar fons externs per a la realització de projectes de major envergadura mitjançant l’aplicació de propostes en convocatòries competitives internacionals. De l’altra, l’organització de tallers i conferències interdisciplinàries sobre temes de recerca d’avantguarda relacionats amb el benestar planetari.

Finalment, destacar que un dels pilars del projecte Benestar Planetari recau, precisament, en la promoció d’una recerca col·laborativa i multidisciplinar a l’entorn d’aquest. En aquesta línia, les diverses convocatòries de recerca a l’entorn del Benestar Planetari que s’han convocat des de l’inici de la iniciativa acumulen un pressupost total de 292.000 euros amb què s’han atorgat ajuts a deu estudiants de doctorat, vuit postdocs i onze projectes de recerca seed funding, entre d’altres.

 

Iniciatives en l’àmbit docent

Un dels reptes de la iniciativa és aconseguir que els estudiants de tots els graus i postgraus i les noves generacions d’investigadors i investigadores tinguin accés a un coneixement acurat i plural sobre els grans reptes planetaris i les possibles respostes i solucions.

En l’àmbit docent, aquest curs s’ha treballat en diverses iniciatives per assolir aquest objectiu:

 • Disseny d’un projecte pilot per introduir una perspectiva específica d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Benestar Planetari en programes de grau de tots els àmbits de coneixement
 • Disseny d’un MOOC en Benestar Planetari
 • Disseny d’un Mínor en Benestar Planetari
 • Disseny d’un programa interuniversitari de Màster en Planetary Health (UOC-UPF) 

 

Projecció internacional

El projecte també es proposa que la UPF es converteixi en un actor global en posició de lideratge en la defensa de la idea de Benestar Planetari. Per tal de fer això possible, la Universitat està obrint espais de col·laboració amb altres universitats i organitzacions internacionals per tal d’avançar plegats en les fronteres del coneixement, de la seva difusió i de l’acció coordinada que permeti aprofitar aquest coneixement en benefici del Benestar Planetari.

Durant aquest curs, s’ha treballat amb una selecció de socis referència amb qui es vol avançar conjuntament en les fronteres del coneixement:

 • Johns Hopkins University
 • International Panel on Social Progress
 • École Normale Superieure
 • Institute National d’Energie Solaire

 

Divulgació i disseminació del coneixement

 • Participació en conferències i debats

La Universitat ha participat en diverses conferències internacionals sensibles a la iniciativa (com ara la GUNI Innovation Conference, la Incorporate Sustainability o la Global Climate Week). Així mateix, en un àmbit més local, s’ha participat en debats i conferències en el marc dels Diàlegs Humanístics de la UPF i l’Escola Europea d’Humanitats, difosa a la publicació La Maleta de Portbou:

 • En el marc dels Diàlegs Humanístics, el debat “Planetary Wellbeing: ciència, valors i recerca interdisciplinària per afrontar amb èxit els nostres reptes globals” va tenir lloc el 22 de gener del 2019 i va comptar amb Josep Maria Antó (ISglobal) i de Ricard Solé (CEXS).
 • La trobada “Què és la salut planetària? Vida en els límits del planeta”, organitzada per l’Escola Europea d’Humanitats, va tenir lloc els dies 18 i 19 de febrer i es va articular a l’entorn de quatre sessions: “De la salut del planeta al benestar” amb Josep Maria Antó (ISGlobal) i Josep Lluís Martí (Dret); “Comportament humà i sostenibilitat”, amb Carla Lancelotti (Humanitats) i Humberto Llavador (Economia i Empresa); “Clima i medi ambient: les crisis immediates”, amb Xavier Rodó (ISGlobal) i Cristina O’Callaghan (ISGlobal); i “De l’economia sostenible al benestar”, amb Antxon Olabe (economista) Jaume Casals (filòsof i rector de la UPF).
 • 2a edició dels Premis als millors TFG i TFM en Benestar Planetari 2020

La segona edició del premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al millor treball de fi de grau i del premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i BSM-UPF als millors treballs de fi de màster en Benestar Planetari ha comptat amb una participació de 31 treballs, 27 en la modalitat de TFG i 4 en la de TFM.

Els premis, que volen promoure la incorporació de temes relacionats amb el benestar planetari en els estudis de la Universitat, han tingut com a vencedores Ana Lucía Londoño (grau en Filosofia, Política i Economia) pel treball “Evaluating effective & sustainable adaptation to climate change in small islands states” i Antonella Lilén (máster en Dret Europeu i Global) per “The spillover effect of the Green Public Procurement of cleaning services: the case study of Barcelona Activa coworking buildings”.

 • 1a edició del Premi a la millor Tesi Doctoral en Benestar Planetari 2020

La primera edició d’aquest premi, que reconeix les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en Benestar Planetari, s’ha resolt ex aequo a les tesis presentades per Cristina Vert (“The Role of blue spaces on health and well-being”) i per Daniela Rebeca Ochoa (“El daño ecológico, el caso ‘Chevron-Texaco’. Estudio del régimen jurídico de la directiva 2004/35/CE y la ley española de responsabilidad ambiental así como de la legislación comparada”).