Resultats globals

 • Rànquing Times Higher Education (2020): 1a. universitat espanyola (posició 143 del món i 60 a escala europea)
 • Rànquing d'universitats joves del Times Higher Education (2020): 10a. del món (1a. universitat espanyola i 5a. europea)
 • Rànquing QS (2021): 6a. universitat espanyola (posició 287 del món i 122 a escala europea)
 • U-Multirank (2020): 1a. universitat espanyola i 7a. europea
 • Rànquing de la Universitat de Xangai (2019): entre les 400 millors del món
 • U-Ranquing (Fundació BBVA i Ivie, 2020): 1a. universitat espanyola
 • Rànquing de recerca de la Universitat de Leiden (2019): 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats a les revistes més influents, 1a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració amb d'altres institucions i 2a. universitat espanyola en percentatge d'articles publicats en col·laboració internacional
 • University Impact Rankings de Times Higher Education (2020): 53a. universitat del món amb millor impacte en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En les classificacions sectorials, destaquen els resultats en els ODS vinculats a Pau, justícia i institucions sòlides (5a. del món); Acció per al clima (12a. del món), i Igualtat de gènere (26a. del món)

Resultats per àmbits de coneixement

 • Rànquing Times Higher Education (2020):
  • 46a. del món en economia i negocis (1a. espanyola i 13a. d'Europa)
  • 126-150a. del món en enginyeria i tecnologia (1a. espanyola)
  • 126-150a. del món en ciències socials (2a. espanyola, inclou comunicació i ciències polítiques)
  • 126-150a. del món en arts i humanitats (4a. espanyola, inclou humanitats i traducció i ciències del llenguatge)
  • 201-205a. del món en salut clínica i preclínica (4a. espanyola)
 • Rànquing QS (2020), per àmbits de coneixement:
  • 83a. del món en ciències socials i management
  • 208a. del món en arts i humanitats
  • 342a. del món en ciències de la vida i medicina
  • 386a. del món en enginyeria i tecnologia
 • Rànquing QS (2020), per disciplines:
  • 51-100a. del món en economia i econometria
  • 51-100a. del món en lingüística
  • 51-100a.del món en política i estudis internacionals
  • 101-150a. del món en llengües modernes
  • 101-150a. del món en comunicació i mitjans
  • 101-150a. del món en comptabilitat i finances
  • 101-150a. del món en sociologia
  • 151-200a. del món en art i disseny
  • 151-200a. del món en direcció i gestió d’empreses
  • 151-200a. del món en filosofia
  • 151-200a. del món en dret
  • 251-300a. del món en biologia
  • 251-300a. del món en medicina
  • 301-350a. del món en enginyeria elèctrica i electrònica
 • Rànquing de la Universitat de Xangai (2019), per disciplines:
  • 19a. del món en salut pública
  • 44a. del món en economia
  • Entre les 75 del món en ciències biològiques i biotecnologia
  • Entre les 100 del món en ciències polítiques i estadística
  • Entre les 150 del món en psicologia, farmàcia i ciències farmacèutiques i tecnologia mèdica
  • Entre les 200 del món en ciències biològiques humanes, enginyeria mediambiental i comunicació
  • Entre les 300 del món en ciències de la computació i enginyeria i medicina clínica
  • Entre les 400 del món en administració i direcció d’empreses i management