El finançament global obtingut per la UPF durant l’any 2019 s'ha situat en 42,6 milions d'euros. Els trets més destacables són els següents:

  • El finançament europeu ha assolit 12,5 milions d'euros i continua sent la font principal del finançament de la UPF. Aquests resultats consoliden la UPF en els primers llocs entre les entitats espanyoles en captació de recursos europeus.
  • Els fons procedents de l'administració estatal arriben a 12,5 milions d'euros, xifra que recupera la del 2017 (el 2018 no va haver-hi resolució de projectes del Pla Estatal).
  • El finançament provinent de l'administració autonòmica ha arribat als 10,7 milions d’euros.
  • Els fons procedents d’empreses i d'institucions s’han situat en 7 milions d’euros.
  • El finançament a través de contractes i ajuts no competitius es va situar en 4 milions d'euros, valor que representa un petit augment en relació amb l’obtingut l’any anterior.

Per altra banda, si es tenen en compte els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM, IRB i ISGlobal), el finançament del 2019 se situa en 44,6 milions d'euros.