Durant el curs 2019-2020, s’ha jubilat el personal docent i investigador següent: Victoria Alsina Keith (titular d'universitat del Departament de Traducció), Jaume Guillamet Lloveras (catedràtic d'universitat del Departament de Comunicació), María Mercedes Ibarz Ibarz (col·laboradora doctora del Departament de Comunicació), Antoni Malet Tomas (catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats), Eloy Martín Corrales (catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats), Juan Miralles de Imperial Llobet (col·laborador doctor del Departament d'Economia i Empresa), Maria Montserrat Quesada Pérez (catedràtica d'universitat del Departament de Comunicació), Emilio Suárez de la Torre (catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats) i Joaquin Tena Millán (titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa). 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat: Juana Rosales Martínez (administrativa de la Biblioteca del campus de la Ciutadella), Joan Estafanell Bas (cap del Servei de PDI), Marta Germà Escobedo (auxiliar de serveis del campus del Poblenou), Montse Pagès Bauzà (responsable de l’Oficina del Síndic), Mercè Saumench Llucià (administrativa de la Secció de Títols i Ajuts a l’Estudi del Servei de Gestió Acadèmica) i Josep Porras Carreras (auxiliar de serveis del campus de la Ciutadella).

A més, s’han jubilat parcialment: Rosa Vacas Font (tècnica d’Organització de l’Àrea de Recursos Humans i Organització), Teresa Grané Viadé (tècnica de Dades i Projectes de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat [UPEQ]) i Mercè Jardí Ripoll (tècnica de biologia cel·lular del campus del Mar).