Visualització del contingut web

El 13 de febrer, el rector va aprovar la modificació del Programa de Responsabilitat Social, que va passar a anomenar-se Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible. El motiu d'aquesta modificació respon a la necessitat d’adaptar la definició i la composició del programa als canvis que es produeixen dins i fora de la Universitat. Dins la UPF, en tant que el Pla Estratègic 2016-2025 preveu el compromís social com a eix vertebrador i transversal i, en la mirada externa de la Universitat, perquè els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides  (ODS), en l’horitzó 2030, han de formar part de l’agenda institucional i articular les seves actuacions.

La Universitat està compromesa a esdevenir un agent de transformació social, no només en les funcions de docència i de recerca que li són pròpies, sinó també en el seu model organitzatiu i de gestió i en la relació amb l’entorn i la societat en general. En aquest sentit, i des dels diferents àmbits del compromís social, al llarg d’aquest curs s’han continuat enfortint les relacions amb organismes i institucions externes. 

Pel que fa a la projecció internacional, la UPF és la 53a. universitat del món amb millor impacte en relació amb els ODS, segons el nou rànquing del Times Higher Education (THE): aquest any s’han presentat un total de 768 universitats en comparació a les 467 de l’any passat. 

En les classificacions sectorials, destaquen els resultats de la UPF en els ODS de Pau, Justícia i Institucions sòlides (ODS 16: 5a. del món), a l’acció climàtica (ODS13: 12a. del món ), a la promoció de la igualtat de gènere (ODS 5: 26a. del món); i a les aliances pels objectius (ODS 17: 80a del món) .

 

Memòria de sostenibilitat

Aquest curs s’ha publicat la primera Memòria de sostenibilitat de la UPF  (https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019) amb les dades del curs 2018-2019, prenent com a base els estàndards universals de la Global Reporting Initiative (GRI) i l’adaptació dels estàndards de la GRI per elaborar informes de sostenibilitat en universitats. 

La Memòria respon al que assenyala el Pla Estratègic 2016-2025 com a valor de la Universitat en l’apartat “Retiment de comptes”. I aquest retiment, en relació amb aquells aspectes vinculats a la responsabilitat social, es pot fer mitjançant la memòria de sostenibilitat.  

Aquesta memòria:

  • Recull el compromís de la UPF amb la responsabilitat social, el retiment de comptes i la transparència.

  • S'ha fet amb la voluntat d'explicar les polítiques i les estructures de sostenibilitat que hi ha a la Universitat i de poder avaluar quin és el grau de compliment dels compromisos adquirits, tant com a organització com en relació amb els diferents grups d’interès, promovent, al mateix temps, el diàleg amb aquests grups.

  • Reflecteix l’impacte que la Universitat té en el seu entorn, tant intern com extern i tant proper com llunyà, seguint uns protocols que garanteixen la fiabilitat de la informació recollida. I quin és aquest impacte en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les seves fites.

  • Aporta informació detallada sobre la política, la gestió i les activitats de la Universitat relatives a l’any 2018 i al curs acadèmic 2018-2019, en referència a aspectes econòmics, socials, ambientals, de docència i de recerca, innovació i transferència.

 

Premis als millors TFG, TFM i tesis doctorals en Benestar Planetari i en Responsabilitat Social Corporativa

L’àmbit de compromís social està alineat amb el projecte estratègic de Benestar Planetari, que suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional envers aquest repte de desenvolupament sostenible.  

Per a això, des de fa uns anys es convoquen els premis als millors treballs de fi de grau (TFG), amb la càtedra UNESCO ESCI-UPF; als millors treballs de fi de màster (TFM), amb la BSM-Barcelona, i enguany, per primera vegada, es convoca també el premi a la millor tesi doctoral d'aquesta temàtica. 

En l'àmbit de la responsabilitat social corporativa, s’ha convocat novament el premi al millor TFG amb la càtedra Mango d’ESCI-UPF.

Per causa de la covid-19, els terminis per presentar els treballs en aquestes convocatòries s’han ajornat fins a la tardor del 2020.