Estudis oficials

Pel que fa als estudis oficials, al llarg del curs 2019-2020 l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis de l’Àrea de Docència de la UPF ha continuat amb la tasca d’assessorar en l’anàlisi de la qualitat de les propostes i en la gestió, de programar i implantar els nous ensenyaments de grau i de màster universitari.

S’han incrementat les tasques de seguiment, modificació i acreditació de diversos títols de grau, de màster universitari i de doctorat.

Així mateix, durant aquest curs s'ha treballat en la verificació de les titulacions per al curs 2021-2022 i per a la programació de les titulacions que es volen implantar durant el curs 2020-2021.

Grau

Les titulacions de grau implantades el curs 2019-2020 han estat les reverificacions següents:

 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Grau en Llengües Aplicades

Màster

Les titulacions de màster universitari implantades el curs 2019-2020 han estat les següents:

 • Màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment
 • Màster universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims / Logistics, Supply Chain & Maritime Business
 • Màster universitari en Recerca en Estudis Internacionals
 • Màster universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol / Translation among Global Languages: Chinese-Spanish
 • Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar
 • Màster universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres

Quant a la gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el curs 2020-2021, han estat fetes les propostes de memòries d’implantació següents:

 • Màster universitari en Arqueologia Global / Global Archaeology
 • Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva
 • Màster universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals, coordinat  per la Universitat Autònoma de Barcelona

Durant aquest període s’han desprogramat, per al curs 2019-2020, els títols següents:

 • Màster universitari en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica

Per altra banda, i pel que fa als processos de verificació de títols que s'han d'implantar el proper curs 2021-2022, han estat gestionades les propostes de memòries següents, així com la seva programació:

 • Màster universitari en Ciència de Dades (reverificació)
 • Màster universitari en Recerca en Comunicació (reverificat)
 • Màster universitari en Finances i Banca / Master of Science in Finance and Banking
 • Màster universitari en Salut Planetària, coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya

 

Estudis propis

Pel que fa als estudis propis, al llarg del curs 2019-2020 l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis de l’Àrea de Docència de la UPF ha continuat amb la tasca d’assessorar en l’anàlisi de la qualitat de les propostes, tant de nous estudis com de modificació dels existents, i en la gestió de la seva programació.

Les titulacions programades per al curs 2019-2020 han estat les següents:

Barcelona School of Management (BSM)

 • 28 cursos de postgrau
 • 40 diplomes de postgrau
 • 28 màsters

Escola Superior d’Infermeria del Mar

 • 2 cursos de postgrau
 • 2 màsters

ELISAVA

 • 18 diplomes de postgrau
 • 24 màsters

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus

 • 4 diplomes de postgrau

Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus

 • 3 diplomes de postgrau
 • 1 màster

Escola Superior Politècnica del TecnoCampus

 • 1 diploma de postgrau
 • 1 màster

Escola Superior de Comerç Internacional

 • 2 màsters

Les titulacions programades per al curs 2020-2021 han estat les següents:

Barcelona School of Management (BSM)

 • 27 cursos de postgrau
 • 35 diplomes de postgrau
 • 29 màsters

Escola Superior d’Infermeria del Mar

 • 1 curs de postgrau
 • 2 màsters

UCA de Traducció

 • 1 curs de postgrau

ELISAVA

 • 19 diplomes de postgrau
 • 30 màsters

Facultat d’Humanitats

 • 1 diploma d’especialista

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus

 • 4 diplomes de postgrau

Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus

 • 4 diplomes de postgrau

Escola Superior Politècnica del TecnoCampus

 • 1 diploma de postgrau
 • 2 màsters

Departament de Traducció

 • 1 diploma de postgrau
 • 1 màster

Departament de Comunicació

 • 1 màster