Visualització del contingut web

Projecte EUTOPIA

EUTOPIA és una nova generació d’aliança europea d’universitats que treballa conjuntament per crear una comunitat acadèmica connectada i inclusiva. Es tracta d’un projecte internacional de gran rellevància que pretén adaptar el model d’educació superior a les necessitats del segle XXI i posar a prova mètodes innovadors de col·laboració per augmentar progressivament la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu acadèmic de l’ensenyament superior.

L’aliança EUTOPIA està formada per sis universitats europees: Vrije Universiteit Brussel, Universitat de Göteborg, CY Cergy Paris Université, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Warwick i Universitat de Ljubljana, totes elles institucions compromeses, ambicioses i agosaradament transformadores. L'aliança uneix més de 165.000 estudiants i 30.000 membres de personal de sis països, amb 90.000 alumnes internacionals vinculats a través de les universitats sòcies, i amb centres de recerca en 760 àrees de coneixement diferents.
 

Missió

L’aliança va presentar, el 28 de febrer del 2019, a Brussel·les, la seva candidatura a la convocatòria del programa Erasmus+ Universitats Europees, amb l’objectiu d’impulsar la seva missió de treballar com una xarxa de campus europeus que afronten els reptes mundials, a través de la recerca col·laborativa, una major mobilitat d'estudiants i personal, i amb innovacions compartides que serveixin a un públic més ampli que el de les seves comunitats regionals.

EUTOPIA aspira a crear una comunitat d’aprenentatge comú, una multidiversitat amb una forta agenda multilingüe, multicultural, multidisciplinària, capaç de provocar impactes a escala planetària i tractar objectius de desenvolupament sostenible, per assegurar un desenvolupament equilibrat en totes les regions de la Unió Europea.

Al centre d’EUTOPIA hi ha una comunitat d'aprenentatge oberta, creada conjuntament amb acadèmics, estudiants i socis no acadèmics. Està previst que, amb el temps, l'aliança pugui incloure altres institucions d'educació superior, tant d’Europa com de la resta del món.
 

Organigrama i equip tècnic

EUTOPIA està format per un equip dedicat totalment i exclusiva al projecte, encapçalat pel vicerector per al projecte d’universitats europees, i format per una coordinació general i una oficina tècnica. EUTOPIA compta també amb una coordinadora acadèmica i diferents tècnics a temps parcial, per a la majoria de working packages específics.

Per la mateixa naturalesa del projecte, EUTOPIA manté una estreta coordinació amb el vicerector per a relacions internacionals, amb el vicerector per a la docència i el comissionat per a projectes d’educació i comunicació. Destaquen també, per la seva implicació, el Servei de Recerca, el Servei de Gestió Acadèmica, el Servei de Biblioteca i Informàtica, la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, la Fundació UPF, i professorat de diveses disciplinies i àmbits acadèmics de la UPF.

Des del primer moment, EUTOPIA també s’ha dotat del suport, l’expertesa i la col·laboració de diversos agents externs (associate partners i stakeholders)que s’han compromès en tot moment a tractar qüestions locals i mundials que van més enllà de les institucions i que afecten la vida de tots els ciutadans europeus.
 

Comunicació i difusió 

Pel que fa a l’estratègia comunicativa, les sis universitats membres de l’aliança segueixen la línia EUTOPIA, complint els paràmetres institucionals europeus. La missió comunicativa dels socis de l’aliança, doncs, està centrada en la narrativa de la mateixa universitat. Així doncs, les institucions que formen EUTOPIA  es posicionen en l’àmbit de l’ensenyament superior en relació amb els valors, els objectius, les disciplines, les especialitats, la informació i les eines d’influència local, nacional i internacional.

EUTOPIA disposa de diverses plataformes de disseminació per transmetre els seus missatges: la web institucional central EUTOPIA, la web EUTOPIA-UPF i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin i YouTube), tant a escala central, com en cadascuna de les sis universitats. A més, actualment, s’està treballant en una plataforma virtual conjunta que serà punt de trobada, discussió i debat tant d’estudiants com dels altres membres del projecte.

Cadascuna de les sis universitats que conformen l’aliança té organitzacions, institucions i empreses afiliades al projecte. Aquest pool of partners s’implica, juntament amb tots els membres de l’aliança, en el desenvolupament de les activitats i les accions del projecte. En el cas de la Universitat Pompeu Fabra, aquests partners són: Ajuntament de Barcelona, 22@, Incasol i Fundació UPF. 

En termes de comunicació interna, tots els membres de l’aliança comparteixen un espai a la plataforma SharePoint, on es publiquen totes les actualitzacions dels diferents projectes, informes, calendari i resum de reunions, esdeveniments, notícies, etc. Els membres també reben EUTOPIA Updates, un butlletí quinzenal dedicat a informar sobre qualsevol notícia, novetat o canvi relacionat amb el projecte. Periòdicament es mantenen reunions entre els diferents equips per consensuar les diferents estratègies.
 

Working packages

EUTOPIA està constituïda per set working packages, i com passa habitualment amb aquest tipus de projectes europeus, el primer i l’últim fan referència a aspectes transversals relacionats amb la governança, la sostenibilitat i la disseminació del projecte. La resta de mòduls corresponen a àmbits específics, i cadascun està liderat i coliderat per una universitat de l’aliança.

WP 1: Governance structures and strategy for managing a European University 

WP 2: Common learning communities

WP 3: Common knowledge creation communities across research and innovation

WP 4: Place-making capacity, policy and practice

WP 5: Inclusion and capacity development

WP 6: Grounded and global internationalisation

WP 7: Sustainability and dissemination policy practice

La UPF lidera el WP4, juntament amb el colideratge de la Universitat de Warwick. I, en aquest sentit, ha dissenyat un procés d’innovació oberta que ha de contribuir a construir un campus universitari global, fomentar dinàmiques d’aprenentatge impulsades pels reptes i, alhora, afavorir la connexió de la Universitat amb el seu entorn. Especialment, la iniciativa vol tractar reptes globals a escala local, com són l’emergència climàtica, l’accés a l’habitatge, l’envelliment i la qualitat de vida, o la reducció de desigualtats.

La UPF també té un paper destacat en el WP6, que colidera juntament amb Warwick. La internacionalització és un pilar fonamental del projecte, sobretot ara que la mobilitat serà en bona part virtual.

El WP2, liderat per la Universitat Vrije de Brussel·les i coliderat per Göteborg, és també central en el projecte, atès que estableix el model educatiu de l’aliança, un model basat en unitats d’aprenentatge que han d’acabar convertint-se en comunitats d’aprenentatge interconnectades entre si.

Des del WP3, liderat per teborg i coliderat per CY, s’implementen totes les convocatòries i propostes relacionades amb l’àmbit de la recerca i l'Open Science.

El WP5, liderat per Ljubljana i coliderat per la Universitat Vrije de Brussel·les, tracta el tema de la inclusió i la desigualtat i es coordina des d’Eslovènia perquè és la institució més ben situada i posicionada per projectar els avenços i els assoliments  a la zona dels Balcans.

Finalment, el WP1 i el WP7, sobre governança i disseminació respectivament, obren i tanquen el projecte.
 

Gestió econòmica i financera

El projecte EUTOPIA és una de les 17 iniciatives escollides a tot Europa en el marc de la convocatòria competitiva “Iniciatives universitats europees”, llançada per la Comissió Europea. La selecció comporta una subvenció de 5 milions d’euros per desenvolupar projectes conjunts. El pressupost total del programa ascendeix a 85 milions d’euros en una convocatòria que ha comptat amb la participació de prop de 60 projectes i més de 300 institucions d’educació superior. 

Concretament, la UPF disposa de 713.669,24 euros (570.935,39 euros provinents de la UE i 142.733,85, de la mateixa institució). 
 

EUTOPIA, horitzó 2050

La crisi sanitària causada per la covid-19 ens insta a replantejar-nos el funcionament de les nostres universitats. Les urgents mesures que s’han hagut d’aplicar arreu del món han derivat en l’ús extensiu d’eines digitals per a l’educació, i EUTOPIA no n’ha quedat al marge. Els membres de l’aliança han treballat de manera eficaç, a distància, mantenint reunions i trobades virtuals que han pogut fer-se més enllà de qualsevol frontera. Aquesta nova situació, amb nous mètodes de treball, ja forma part de la identitat internacional i innovadora d’EUTOPIA.

És evident que les circumstàncies actuals han impactat en les activitats acadèmiques i socials inicials d’EUTOPIA. Tot i això, mentre es volen preservar totes les iniciatives i oportunitats del projecte, els presidents, rectors i vicerectors de l'aliança EUTOPIA reafirmen els ideals de lliure circulació per a tots els estudiants i el personal. Així doncs, s’aplicaran mesures col·laboratives dissenyades per promoure els beneficis socials, acadèmics i econòmics de la mobilitat física i digital.

Tot treballant pel benestar i la seguretat de tothom, volem adaptar-nos al que sembla una nova realitat organitzativa, i així reinventar les nostres universitats. El gran repte és superar els efectes de les pandèmies sense retallar la xarxa i la mobilitat necessàries per a l’educació i la investigació a les universitats europees del futur. La resposta serà digital i europea. A EUTOPIA estem preparats per afrontar el repte.