(Juliol del 2020)

Rector

Jaume Casals Pons
 

Vicerectors

VICERECTOR ADJUNT AL RECTOR
Pelegrí Viader Canals (fins al 29 d'octubre del 2019)

VICERECTOR ADJUNT AL RECTOR I PER AL PROJECTE D'UNIVERSITATS EUROPEES (EUTOPIA) 
Pelegrí Viader Canals (des del 29 d'octubre del 2019)
 

VICERECTORA. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Mònica Figueras Maz
 

VICERECTORA. Direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Cristina Pujadas Corbi (fins al 29 d'octubre del 2019)

VICERECTOR. Direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Pablo Pareja Alcaraz (des del 29 d'octubre del 2019)
 

VICERECTORA. Direcció de política de captació i retenció de talent 
Cristina Pujadas Corbi (des del 29 d'octubre del 2019)
 

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la docència 
Cristina Gelpí Arroyo

 

VICERECTOR. Direcció de projectes d'innovació
Josep Lluís Martí Màrmol
 

VICERECTOR. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca
Enric Vallduví Botet
 

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la internacionalització
Isabel Valverde Zaragoza
 

VICERECTOR. Direcció de projectes per a la comunitat universitària
Ramon Villanova Fortuny

 

COMISSIONAT per a l'estratègia del Grup UPF
Carles Ramió Matas
 

COMISSIONAT per a l'estratègia científica de la UPF
José Garcia Montalvo 
 

COMISSIONAT per a la trajectòria dels estudiants
Pablo Pareja Alcaraz
 

Secretari general

Pere Torra Pla
 

Presidenta del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius
 

Gerent

Jaume Badia Pujol
 

Síndic de Greuges de la UPF

Josep Maria Casasús i Guri
 

Assessors del Consell de Direcció

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE PROFESSORAT
Joaquim Albareda Salvado

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE SECUNDÀRIA I MÓN LABORAL
Josep M. Castellà Lidon

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE CAMPUS I CIUTAT
Jaume Guillamet Lloveras

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE L'HORITZÓ UPF 2025
Jacint Jordana Casajuana
 

Altres

DIRECTORA DE L'ESCOLA DE DOCTORAT
Núria Sebastián Gallés

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
Carme Martinell Gispert-Saúch (fins al 13 de juny del 2019)

DELEGAT DE CULTURA
Javier Aparicio Maydeu

DELEGAT DEL CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL (CAI UPF)
Josep Blat Gimeno

DELEGAT PELS ESTUDIS DE MEDICINA
Jaume Bertranpetit Busquets

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA SOSTENIBILITAT
Ester Oliveras Sobrevias 

DELEGAT DEL RECTOR PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS ESTUDIS DEL GRAU INTERUNIVERSITARI EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I ECONOMIA
Àngel Lozano Solsona

DIRECTORA DE LA UNITAT D'IGUALTAT
Tània Verge Mestre

COORDINADORA ACADÈMICA DEL GRAU OBERT DE LA UPF I DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS
Maria Pilar Medina Bravo 

DIRECTOR ACADÈMIC DEL CENTRE PER A LA INNOVACIÓ EN APRENENTATGE I CONEIXEMENT (Center for Learning Innovation and Knowledge) - CLIK
José Manuel Jiménez Morales (fins al 29 d'octubre del 2019)

SOTSCOORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Ángel Javier Gil Estalló

ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ESPORT A LA UPF
Carlos Murillo Fort  

COORDINACIÓ GENERAL DELS PROCESSOS DE GARANTIA DE LA QUALITAT
David Sancho Royo

COORDINACIÓ DEL PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN NOUS FORMATS AUDIOVISUALS A LES INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS
Jordi Balló Fantova 

COORDINACIÓ DEL PATROCINI, EL MECENATGE I LES CÀTEDRES D'EMPRESA
Daniel Serra de la Figuera

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas (fins al 17 de juny del 2020)

CAP DEL GABINET DEL RECTOR
Àngels Ingla Mas (a partir del 17 de juny del 2020)