La UPF va crear el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a captar recursos externs, per donar un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.

 

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general crear vincles estables entre la UPF i les empreses o les institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

  • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
  • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
  • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
  • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.

 

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en els àmbits següents:

  • Projectes

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Beques Comunitat UPF: un instrument de la Universitat que permet disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment de matricular-se, d’aportacions dels alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

Projectes de recerca: són una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament, o per la destinació dels resultats; i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, ja que afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o tenen interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.
 

  • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

  • Reconeixements

Des d’aquesta àrea del programa, agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses, i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.
S'hi recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment, entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com la “Llista d’honor de donants”, que aplega els noms dels patrocinadors corporatius de la Universitat Pompeu Fabra.

  • Càtedres d'empresa

Un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

  • Més informació

Un apartat d’informació útil per a les persones físiques/jurídiques interessades a col·laborar amb la UPF: s'hi detallen els diferents tipus de col·laboracions (mecenatge, patrocini), models de documents (contractes i convenis), legislació vigent, i els principis ètics de la UPF per l’acceptació de donacions filantròpiques.
També s’hi expliquen els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.
 

Convenis de patrocini i mecenatge tramitats

Durant l’any 2019, s’han gestionat a la UPF 38 convenis de col·laboració que recullen aportacions corporatives provinents d’empreses privades i/o d'institucions sense ànim de lucre per un import d'1.975.606,23 euros, un contracte publicitari per un import de 750 euros i 15 contractes de donació per un import de 36.073,64 euros. Aquests resultats obtinguts són, en gran mesura, fruit de la iniciativa, l'esforç i la col·laboració de tota la comunitat universitària (professors, investigadors i responsables dels diferents àmbits de coneixement i serveis de la Universitat). 

També s’han formalitzat dos convenis de càtedra d’empresa, un amb la Clínica EUGIN, per crear la càtedra EUGIN-UPF de Reproducció Humana Assistida, i un altre amb la Fundación QUAES, per crear la càtedra Fundación QUAES-UPF de Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, que dóna continuïtat a l'anterior càtedra Fundació QUAES-UPF de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut.


Convenis de col·laboració signats amb empreses privades i institucions sense ànim de lucre

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
ASSOCIACIÓ "POMPEUFARRA"
BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHN (BIST)
BIAL FOUNDATION
BIOCAT
CASIO ESPAÑA, SL
CONEXMA SERVICIOS DE MARQUETING, S.L.
ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL
FUNDACIÓ BANC SABADELL
FUNDACIÓ PALARQ
FUNDACIÓ PRIVADA CELLEX
FUNDACIÓ PRIVADA VILACASAS
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS-MARESME
FUNDACIÓ ZOO BARCELONA
FUNDACIÓN BBVA
FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PRIVADA MANUEL SERRA DOMÍNGUEZ
FUNDACIÓN QUAES
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
GLAXOSMITHKLINE, S.A. (GSK)
GOBIERNO VASCO
GOOGLE Ireland, Ltd
IDIAP JORDI GOL I GURINA
IL·LUSTRE COL·LEGI NOTARIS CATALUNYA
INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA
NAE COMUNICACIONS, SL
NOVARTIS FARMACÈUTICA
OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
SANTANDER
S-BIOMEDIC NV
SERVIZURICH, S.A.
SILK APLICACIONES, S.L.U.
SOCIEDAD ESPAÑOLA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL (SEPEX)
UNICLAU
UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT
WERFEN ESPAÑA, SAU
 

Contractes de patrocini signats amb empreses privades i institucions

ANIMAL RIGHTS WATCH E.V. (ARIWA)
 

Contractes de donació

Agrolimen, SA
Bahí Alsina, Pere
Basí Moré, Núria
Carrascosa, Marc
Corretgé Bergua, Roser
Espinós Ferrer, Montserrat
Esteve Pharmaceuticals, SA
Figueras Maz, Mònica
Freire Veiga, Ana
López Rion, Gemma
Noguer, Álvaro
Pachán Garriz, M. Llüisa
S-Biomedic NV
Vet Family, SL
Wing, Rita
 

Càtedres d'empresa

Noves càtedres d'empresa

Càtedra EUGIN-UPF de Reproducció Humana Assistida

La UPF i EUGIN van signar el 18 de desmbre del 2019 un conveni per crear la càtedra EUGIN-UPF de Reproducció Humana Assistida, vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida. Aquest conveni va ser signat per Jaume Casals, rector de la UPF, i Eduardo González, CEO del grup EUGIN.

Per part de la UPF, van assistir a l'acte Daniel Serra, responsable delegat del rector per a càtedres d'empresa; David Comas, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Francesc Calafell, director de la càtedra, i Pau Fernández, responsable de fundraising institucional (UPFund). En representació de la UPF Barcelona School of Management, van assistir també Pilar Soldevila, gerent, i Cristina Torralbo, programs manager.

Per part d’EUGIN, hi van participar la directora científica del grup i codirectora del màster en Reproducció Humana Assistida, Rita Vassena; el CEO d’EUGIN España, Rafael Fraile; el coordinador acadèmic i investigador, Gustavo Tiscornia; la coordinadora científica per Espanya, Désirée García, i la coordinadora de projectes del grup EUGIN, Teresa López.

La nova càtedra tindrà la seva seu al campus de la UPF, que permetrà l'ús de les seves aules i instal·lacions per al desenvolupament dels objectius de l'acord. La Universitat contribuirà al desenvolupament de les activitats de la càtedra aportant personal docent i investigador, infraestructura cientificotècnica i administrativa. De la seva banda, EUGIN es compromet a aportar una dotació econòmica anual durant els tres anys de durada del conveni i a potenciar les pràctiques dels estudiants de la UPF en les seves instal·lacions.

Càtedra Fundació QUAES-UPF de Biomedicina i Enginyeria Biomèdica

El 28 de febrer del 2020, es va signar un nou conveni de col·laboració entre la Fundació QUAES i la UPF per crear aquesta càtedra que dóna continuïtat a l'anterior càtedra Fundació QUAES-UPF de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut, i que té com a objectiu fomentar la divulgació del coneixement científic en l'àmbit de la biomedicina i de l'enginyeria biomèdica. La càtedra queda vinculada al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF i s'organitzarà una unitat mixta de treball formada per investigadors del DCEXS i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). La càtedra tindrà com a director Francisco J. Muñoz, professor i investigador principal del DCEXS, i comptarà amb Jérôme Noailly, investigador principal d’una de les àrees de la unitat BCN MedTech del DTIC, que formava part de la càtedra anterior.

Per part de la Universitat, van assistir a l'acte Pelegrí Viader, vicerector adjunt al rector; Daniel Serra, responsable delegat del rector per a les càtedres d'empresa; David Comas i Jordi Garcia-Ojalvo, director i subdirector de l'UCA del DCEXS; Sergi Jordà, director de l'UCA del DTIC; Francisco J. Muñoz; Jérôme Noailly, i Pau Fernández, responsable de fundraising institucional.

Per part de la Fundació QUAES, hi van participar Javier Benítez, assessor científic de la Fundació; Eduard Riera, coordinador de Medicina Nuclear de Cetir Ascires, grup biomèdic que impulsa la Fundació; José Ramón García, metge col·laborador de Fundació QUAES i responsable PET de Cetir Ascires, i Laura Maroto, de l'àmbit de comunicació de la Fundació QUAES.

La nova càtedra tindrà la seva seu al campus de la UPF, que permetrà utilitzar les seves aules i instal·lacions per desenvolupar els objectius de l'acord. La Universitat contribuirà al desenvolupament de les activitats de la càtedra aportant-t'hi personal docent i investigador, infraestructura cientificotècnica i administrativa. Per part seva, la Fundació QUAES es compromet a fer una aportació, a potenciar les pràctiques dels estudiants de la UPF en les instal·lacions de la Fundació i a proporcionar el suport o l'assessoria que la càtedra pugui sol·licitar.

 

Altres activitats

Iniciatives relacionades amb la pandèmia de la covid-19

Campanya de micromecenatge #UPFContraElCoronavirus

La UPF, mitjançant una iniciativa impulsada pel programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, es va sumar a la lluita contra el coronavirus posant en marxa la campanya #UPFContraElCoronavirus, amb l’objectiu de finançar projectes d’investigadors, centres de recerca o membres de la comunitat universitària relacionats amb el coronavirus, mitjançant el micromecenatge.

La campanya es va portar a terme amb quatre iniciatives, amb les quals es podia col·laborar fent aportacions econòmiques puntuals o periòdiques.

Rercerca DCEXS contra la covid-19  | Import recaptat: 2.556 €
Diversos projectes del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) per al diagnòstic i el tractament de la covid-19. Els grups de Virologia (Juana Díez i Andreas Meyerhans), Immunologia (Cristina López i José Aramburu), Fisiologia Molecular (Rubén Vicente), Proteòmica (David Andreu), Nanomedicina (Pilar Rivera), Bioinformàtica (Baldo Oliva), Biologia Sintètica Translacional (Marc Güell), Neurofarmacologia (Rafael Maldonado), Salut Pública (Fernando G. Benavides), Neurogenòmica Funcional (Sandra Acosta) i Biologia de Sistemes Evolutius (Jaume Bertranpetit) tenen projectes en curs per al diagnòstic i tractament de la covid-19.

UPF Makers | Import recaptat: 342 €
Una iniciativa que van posar en marxa estudiants del grau en Enginyeria Biomèdica. Amb les quatre impressores 3D de la Universitat, que es van traslladar prèviament als seus domicilis, imprimien diàriament viseres de protecció que la comunitat Coronavirus Makers distribuïa als centres hospitalaris que més ho necessitaven en cada moment.

Enginy contra la covid-19 | Import recaptat: 130 €
La unitat de recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN MedTech) de la UPF, amb el suport del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, va impulsar l’organitzacio d’uns premis per donar suport a projectes fets per estudiants d’enginyeria de la UPF que desenvolupin eines que permetin a la ciutadania lluitar contra la propagació del coronavirus.

InstaCOVID19 | Import recaptat: 270 €
Un projecte de desenvolupament de tests ràpids per detectar el SARS-CoV-2 que permetria detectar-lo d’una manera ultraràpida i ultrasensible, en aproximadament 20 o 30 minuts.