Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2019, el Consell de Govern va aprovar el reconeixement de 4 nous grups de recerca i d’1 unitat, així com la baixa de 2 grups de recerca.

A 31 de desembre del 2019, el mapa de recerca de la UPF està format per 129 grups (dels quals 40 són coordinats per dones), 15 unitats (3 coordinades per dones) i 8 centres específics de recerca (1 coordinat per una dona).

 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR 

Dins la convocatòria de suport als grups de recerca durant el període 2017-2019 (SGR 2017), convocada per l'AGAUR, la UPF va obtenir el reconeixement de 74 grups de recerca.

 

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dues tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

  • Desenvolupadors: entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes.
  • Facilitadors: entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic.

A 31 de desembre dl 2019 tenen l’acreditació com a desenvolupadors TECNIO els grups BCN MedTech, Natural Language Processing Research Group (TALN), Music Technology Group (MTG) i Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP). La Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle està acreditada com a facilitador TECNIO.