Comunicació

Principals fites i novetats del curs

Llançament del portal Focus UPF

El gener del 2020, es va publicar el nou portal informatiu de la Universitat, Focus UPF, adreçat a la societat en general, i als periodistes en concret. El nou espai ha fusionat les webs Media i e-notícies, a través d’un format de diari digital que es renova setmanalment. A Focus UPF, s’hi poden consultar les últimes informacions sobre la Universitat (notícies, entrevistes, articles d’opinió, vídeos, agenda...), subscriure’s als butlletins Actualitat UPF i UPF News and Views o accedir als perfils institucionals de la UPF a les xarxes socials. També hi ha un espai de recursos i d'eines específic per a periodistes que té com a objectiu facilitar la seva relació amb la Universitat.

Des de la seva estrena el 13 de gener del 2020 fins a la fi del curs, el portal va rebre més de 165.000 visites.

 

Jekyll and Hyde, descobrint el potencial amagat dels treballadors de la UPF

El febrer del 2020, es va posar en marxa aquest projecte de comunicació interna que consisteix a presentar casos concrets de PAS i de PDI que durant la setmana treballen a la Universitat (en qualsevol àmbit) i que durant el seu temps lliure desenvolupen activitats poc habituals, que se surten de la norma general, i que no tenen res a veure amb el seu perfil professional. Se'n va publicar un capítol cada mes entre febrer i juliol, distribuït amb el butlletí intern Breus UPF i a través del Campus Global. En total, la web va rebre 5.000 visites.

La iniciativa té com a objectiu trencar la barrera psicològica que sovint separa el PAS i el PDI dels diferents serveis i unitats administratives i acadèmiques i mostrar els treballadors de la Universitat com una comunitat de persones, construint sentiment de pertinença amb la institució i de proximitat entre tots els seus membres.

Aquest curs s’han difós els casos següents:

 • Laura Peña: PAS del Servei de Relacions Internacionals i discjòquei i locutora de ràdio.
 • Andrea Noferini: PDI del Departament de Ciències Polítiques i Socials i pintor.
 • Òscar Cortés: PAS de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i baixista de heavy metal.
 • Laura Borràs: PDI del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i il·lustradora.
 • Alba Cardona: PAS de Serveis Generals del campus del Poblenou i jugadora de vòlei professional.
 • Anna Saumell: PAS del Servei de Biblioteca i creadora de videojocs.

De cara al curs vinent ja hi ha set casos més a l'agenda, arribats a través del formulari de presentació de candidatures.

 

Pentàgon UPF, primera jornada sobre comunicació i divulgació del coneixement

La primera edició de Pentàgon UPF va tenir lloc el 5 de febrer del 2020, al campus del Poblenou. La iniciativa té com a objectiu acostar el món de la comunicació i la divulgació del coneixement al personal investigador de la UPF, inclòs el personal investigador en formació. A través de taules rodones, debats, tallers i presentacions de recerques i casos d’èxit es dóna a conèixer la importància de fer accions de difusió del coneixement més enllà de les parets de la Universitat, destinades a un públic no especialitzat.

La jornada, que es planteja amb una periodicitat anual, vol convertir-se en un fòrum de compartició d’experiències pràctiques que fomenti la creació de sinergies en l’àmbit de la comunicació i la divulgació.

Enguany, el tema central ha girat al voltant de la importància dels mitjans de comunicació com a transmissors del coneixement que es genera a les universitats. La taula rodona central ha comptat amb la participació de Cristina Sáez, coordinadora del canal de ciència Big Vang de La Vanguardia i redactora en diverses revistes de divulgació científica com National Geographic Ciencia i Magazine i Alumni de la UPF; Georgina Pujol, periodista del programa 30 minuts de Televisió de Catalunya, i anteriorment, durant gairebé set anys, reportera del programa de divulgació científica Quèquicom de Televisió de Catalunya; i Toni Pou, periodista de ciència del diari Ara i fundador d’Eduscopi, agència de comunicació, divulgació i educació científica.

En total, s'hi van inscriure 60 persones, la majoria PDI i algun membre del PAS vinculat a àmbits de recerca i transferència del coneixement. D’altra banda, es va convocar un premi a la millor acció de divulgació del coneixement de l’any 2019, que va comptar amb 4 candidatures.

 

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs. El curs 2019-2020, però, ha estat marcat des de finals de febrer per la pandèmia de coronavirus que ha afectat tot el món. Per aquest motiu, durant els últims cinc mesos del curs s'ha fet una campanya de difusió d’informació dinàmica destinada a tots els públics de la Universitat.

S'ha creat una web específica sobre el tema, amb informacions pràctiques i de servei per a tots els col·lectius de la comunitat universitària, que s'han anat adaptant en el temps en funció de l’afectació de la pandèmia i les necessitats de la Universitat. En total, la web ha rebut  gairebé 100.000 visites.

A banda de la web, la informació també s'ha vehiculat a través dels canals interns i externs habituals:

 • Campus Global
 • Butlletins interns (Breus UPF i FUÀ!)
 • Correu electrònic
 • Canal UPF
 • Cartelleres
 • Xarxes socials

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant el curs són: cinquena edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School; festa virtual de la promoció 2020 de la UPF; Jornades de Portes Obertes als campus de la Universitat; projecte EUTOPIA.

D’altra banda, amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions, s'han organitazat accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació ha servit per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació, hi ha assistit una quarantena de persones.

Com a novetat i després de detectar un augment de consultes, es va organitzar una formació específica sobre Mailchimp, el programa d’enviament de butlletins electrònics que utilitzat a la Universitat. Cada vegada hi ha més unitats i serveis que el fan servir, i calia harmonitzar l’estil dels diferents productes que en surten des de la Universitat.

Cursos i inscripció:

 • Plans de Difusió d’Informació a la Comunitat Universitària: 14 inscrits
 • Campus Global i Publicació de Continguts: 10 inscrits
 • Butlletins Electrònics, Coneixements Bàsics de Mailchimp: 33 inscrits
 • Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. primer nivell, 22 inscrits (2 edicions)

 

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

Aquest curs s'ha consolidat el sistema de comunicació del Campus Global, després de la seva posada en marxa el setembre del 2018. A més, s’hi han introduït millores amb l’objectiu de facilitar la recepció dels missatges urgents i importants.

Les dues vies principals de difusió d’informació són les notificacions i les notícies.

Entenem per notificacions les alertes i els avisos rellevants relatius a qüestions docents, laborals, organitzatives o de funcionament de la Universitat que, com a estudiant, PAS o PDI de la UPF, poden afectar-los directament.

La gestió de les notificacions és descentralitzada als serveis i unitats administratives i acadèmiques: hi ha al voltant de 200 persones amb permisos de publicació. Durant aquest curs se n’han publicat gairebé 450, segmentades per col·lectius.

Aquest curs, com a novetat, els usuaris han pogut rebre les notificiacions del Campus Global al mòbil a través de l’aplicació Slack, un servei de missatgeria en línia, obert al públic en general, que té com a objectiu potenciar la comunicació i el treball col·laboratiu entre grups de persones. Per accedir-hi, només calia descarregar l’aplicació i entrar amb el correu de la Universitat a l’espai UPF Barcelona. En total, més de 1.500 usuaris han optat per aquesta opció (1.200 estudiants, 190 membres del PAS i 120 membres del PDI).

L'enviament de notificacions a través de Slack s’ha restringit molt amb l’objectiu de no generar spam. Només es preveu per a determinats temes d'especial rellevància i urgència. El criteri respon a la immediatesa del contingut que s'ha d'informar. És a dir, el receptor de la notificació al mòbil ha d’entendre que quan en rep una és perquè la informació que conté el pot afectar immediatament i de manera notable.

D’altra banda, són notícies les informacions sobre activitats, accions i esdeveniments de caràcter acadèmic i institucional que es duen a terme a la Universitat o que estan relacionades amb el món universitari en general, i que poden interessar als membres de la comunitat UPF.

La gestió és descentralitzada a les unitats de gestió acadèmica, i centralitzada a l'UCPI per a la resta de serveis i unitats administratives: així, hi ha més de 50 persones amb permisos de publicació. Per col·lectius, i de manera centralitzada, s’han publicat 220 per al PDI, 170 per al PAS i 200 per als estudiants.

Canal UPF (pantalles de campus)

Aquest curs, a partir de gener del 2020, es va acordar amb el Servei d'Informàtica un traspàs de competències relacionades amb el manteniment i la gestió d'incidències del maquinari (hardware). D'aquesta manera, l'UCPI ha passat a gestionar exclusivament les incidències relacionades amb el funcionament de l'eina (software), els gestors i els continguts. Aquest canvi ha permet millorar el seguiment de les incidències i agilitzar-ne la resolució. 

Fins al mes de juliol, s’hi han publicat 2.656 missatges. D’aquests, 1.902 són actes que han aparegut a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus. Això representa una reducció de gairebé el 30% respecte al curs anterior, fet que s'atribueix al període de tancament dels campus i, per tant, de no actualització de continguts.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2020 s’han publicat 43 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes de la UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per al PAS i el PDI. A més, des de l’inici de la crisi del coronavirus, s’hi ha afegit una secció fixa amb informació sobre les últimes novetats. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 700 usuaris.

Enguany, des de finals del mes d’abril, s’ha creat un Breus UPF - Especial Recursos Humans, elaborat per l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb l’objectiu de donar pautes i informacions de servei i instrumentals al PAS i al PDI sobre temes de treball a distància. El butlletí especial ha tingut una periodicitat canviant, entre setmanal i quinzenal. Se n’han editat 11 números i ha tingut una mitjana de 700 consultes.

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles, com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs, s’han publicat 20 butlletins i els han obert una mitjana de 5.300 usuaris (un 165% més que el curs anterior). Si mirem la mitjana d’obertura dels butlletins des de l’inici de la crisi del coronavirus, encara es detecta un augment més pronunciat: 6.750 usuaris de mitjana.

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2019-2020, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de juliol, i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat. Enguany, s’ha reformulat per donar-li una utilitat pràctica durant tot el curs. Ha incorporat, d'una banda, informació de context sobre la Universitat (campus, informació acadèmica, canals de comunicació, serveis per a l'estudiant...), amb l'objectiu que els estudiants, sobretot els qui comencen, la coneguin de manera ràpida i senzilla. D'altra banda, i com a novetat, s'ha potenciat l'accés directe a continguts més pràctics i d'utilitat diària a través de fitxes categoritzades en tres apartats: estudiar, vida universitària i futur. 

S’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut al voltant de 250.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i del PDI, també en format digital, es va actualitzar el mes de novembre. S’edita en tres idiomes: català, castellà i anglès. Ha rebut gairebé 11.000 visites fins al mes de juliol.

 

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2019 a juliol del 2020 s’han publicat 450 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i el 50%, a l’anglès (dada més alta dels últims cinc cursos). Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i de recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants i per antics alumnes (alumni) de la Universitat.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, i ha augmentat la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant-hi galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió. Enguany, de manera especial amb l’aparició de la covid-19. S’ha creat una secció específica a la home de la Universitat, anomenada "Calidoscopi covid-19", que ha recollit articles inèdits i articles publicats en mitjans de comunicació d’experts i expertes de la UPF. En total, se n’han recollit més de 40. En aquests articles, se’ls ha donat difusió a través dels canals externs habituals (xarxes socials, butlletins electrònics...).

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que s’hagin registrat més de 380.000 visites als continguts d’actualitat de la UPF, un 40% més que l’any anterior. Aquest augment tan important es deu, en gran part, a les visites registrades a la web sobre el coronavirus que, per qüestions tècniques i organitzatives, es va crear sota el paraigua de Focus UPF, el nou portal informatiu de la Universitat.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes: inauguració del curs 2019-2020 del sistema universitari català; investidura de Gonzalo Pontón com a doctor honoris causa; atenció a mitjans per explicar la situació arran de la vaga del 29 d’octubre; presentació d’un sistema de navegació quirúrgica per a cirurgia fetal capdavantera al món; acte d’inauguració del Barcelona Center for European Studies; presentació del llibre de Carles Feixa El Rey. Diario de un Latin King; presentació de la Comunitat RIS3CAT Media; presentació de resultats d’un estudi neurocientífic sobre audiollibres.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2019 i juliol del 2020 la UPF, com a institució, ha generat 3.420 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola, un 11% menys que l’any anterior. D’altra banda, s’han publicat 830 articles d’opinió de professors de la UPF, un 8,5% més que en el mateix període de l’any anterior. (Font: Acceso)

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb gairebé 18.500 impactes o mencions, un 2,5% menys que l’any passat. (Font: Acceso)

 

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència de la Universitat a les diferents plataformes.

Enguany, s’ha renovat el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials per al període 2019-2021, que recull força actuacions de l’anterior, 2016-2018, amb l’objectiu de mantenir la coherència i la consistència del missatge que la Universitat transmet a través dels perfils institucionals. Les principals novetats del nou pla són l’augment de la participació i el protagonisme dels membres de la comunitat universitària i la millora del suport i l’assessorament a tot l’ecosistema de perfils de la UPF a les xarxes socials.

Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Una vintena de persones han participat en aquestes accions, que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que en fomenten la participació.

Cal destacar que la pandèmia del coronavirus ha representat un repte pel que fa a la gestió de les xarxes socials. Sovint, són la porta d’entrada de consultes, suggeriments i queixes i, durant aquest temps, han augmentat considerablement.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 40.800 seguidors a 43.371 (+ 6,3%). S’hi han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’hi han potenciat els elements audiovisuals. Aquests canvis han fet guanyar engagement amb la comunitat i, per tant, han ajudat a augmentar l’impacte de les publicacions. A més, s’ha aprofitat la funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès, per incidir a favor de la internacionalització.

Aquest curs s’ha mantingut la publicació promocionada de continguts, sobretot per donar a conèixer els graus i els màsters de la Universitat i determinats programes acadèmics com el Campus Júnior o la Barcelona International Summer School (BISS).

Twitter

El perfil institucional ha passat de 33.000 seguidors a 37.300 (+ 13%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de serveis i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 13.500 seguidors als 17.400 (+ 29%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat, darrere de Linkedin, Facebook i Twitter. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Es manté la secció setmanal col·laborativa "#FotoUPF". També s’han aprofitat les noves funcionalitats per donar visibilitat al perfil: Stories o Instagram live.

Finalment, el fet de fer publicacions patrocinades a Facebook també s’ha traslladat en aquesta plataforma, pel fet d'estar les dues connectades.

Linkedin

S’ha passat dels 102.000 seguidors als 111.000 (+ 8,8%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre el programa UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment, disposa de gairebé 40.000 fotografies, distribuïdes en 332 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més els interessen, s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Aquest any, amb l’afectació per la covid-19 i la impossibilitat de fer actes presencials als campus des de mitjans de març, s’ha reduït força la producció fotogràfica.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat gairebé 300 peces noves i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2019 a juliol del 2020 se situa per sobre de les 274.000 (+ 3,5% respecte a l'any anterior). En dades absolutes, el canal ha tingut més de 2.213.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 5.700 (+ 24%). 

 

Publicacions institucionals

Revista institucional 360upf 

Durant el curs 2019-2020, s’han publicat els números 5 i 6 (setembre del 2019 i maig del 2020) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació permet distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Els temes centrals dels dos números publicats han estat el projecte estratègic EDvolució, el nou model educatiu de la UPF, i l’afectació de la covid-19 a la Universitat i a la societat en general. Cal destacar que el número especial sobre coronavirus s’ha fet després de canviar l’escaleta a última hora (amb seccions ja fetes sobre un altre tema central) i ja en ple confinament.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 43 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts UPF gestionats amb els mitjans de comunicació. De mitjana l’obren 320 usuaris.

Butlletí electrònic UPF News and Views

El butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, està destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista; però també s’hi incoropora un element més promocional amb l’objectiu de captar possibles futurs estudiants de postgrau. Se n’han publicat 9 números i de mitjana l’obren 700 usuaris.

Serveis Lingüístics

Durant el curs 2019-2020, Serveis Lingüístics ha continuat assessorant la UPF en qüestions de llengua i terminologia; ha revisat els documents en llengües catalana i castellana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li han tramès, i ha fet o ha gestionat totes les traduccions sol·licitades.

Els usuaris han estat el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador, que han sol·licitat la revisió i/o la traducció de textos, tant amb relació a la llengua pròpia i oficial, el català, com amb relació al castellà i l’anglès, principalment.

Al costat del suport lingüístic que presten per correu electrònic, per CAU, per telèfon o presencialment, i com a complement, el Gabinet Lingüístic ha continuat gestionant i mantenint degudament actualitzades les eines que posa al servei dels membres de la comunitat universitària –i també de qualsevol usuari extern que pugui estar-hi interessat– per tal de contribuir a un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni en el conjunt de la Universitat. Aquestes eines de suport són bàsicament les següents, que es poden consultar a través de la pàgina web del Gabinet Lingüístic: el  Llibre d’estil de la UPF, el llibre Documents administratius de la UPF, el Glossari universitari i la Nomenclatura de la UPF.


D'altra banda, Serveis Lingüístics han participat al llarg del curs en les accions següents:

 • Assistència del responsable de Serveis Lingüístics, que representa la UPF en la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, a les dues reunions d’aquesta comissió que s’han fet aquest curs: una reunió presencial, que va tenir lloc el 7 de novembre del 2019 a la Universitat de Girona, i una reunió virtual, que va tenir lloc el dilluns 29 de juny del 2020.
 • Participació del responsable de Serveis Lingüístics en el comitè organitzador de la Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada “Impacte de la mundialització sobre les llengües: el cas del català”, que va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre del 2019, i prestació de suport al desenvolupament de les tasques ordinàries de la càtedra Pompeu Fabra durant tot el curs.
 • Tutorització, seguiment i avaluació, per part del responsable de Serveis Lingüístics, d’una estudiant del Pràcticum de Traducció i Interpretació, que ha fet la seva estada Serveis Lingüístics entre els mesos d’octubre a juny (de març a juny, virtualment).
 • Pel que fa a l’actualització de la web del Gabinet Lingüístic, cal destacar el nou enllaç als llibres d’estil del Diari de Barcelona i les recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats (Xarxa Vives).
 • En l’àmbit cooperatiu i interuniversitari, participació de la tècnica de Serveis Lingüístics en la reunió del projecte Interlingua “Nova gramàtica: elaboració de fitxes per a la docència” (Universitat de Barcelona, desembre del 2019).
 • Impartició per part de la tècnica de Serveis Lingüístics del taller participatiu Redacció de Textos  en Català (campus de la Ciutadella, febrer del 2020).
 • En l’àmbit cooperatiu i interuniversitari, participació de la tècnica de Serveis Lingüístics en les vuit reunions virtuals del projecte Interlingua “Lèxic de recerca” (els dijous, de març a juliol del 2020).
 • En l’àmbit cooperatiu i interuniversitari, participació de la tècnica de Serveis Lingüístics en la reunió virtual del projecte Interlingua “Guia de redacció dels plans docents” (16 de juny del 2020).
 • Col·laboració amb el canal GTTN-Xarxa Vives, per tal de facilitar el treball terminològic entre el TERMCAT i la Xarxa Vives d’Universitats, per mitjà del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, amb l’objectiu de produir i difondre terminologia en l’àmbit acadèmic (participació de la tècnica de Serveis Lingüístics en la reunió virtual amb la resta de serveis lingüístics universitaris i amb el TERMCAT (16 de juliol del 2020).

Taula 7.10. Serveis Lingüístics: correccions i traduccions, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2019-2020


Voluntariat Lingüístic 

Durant el curs 2019-2020 el programa de Voluntariat Lingüístic ha continuat treballant tant per oferir una ampli ventall de sortides i visites guiades als estudiants internacionals com per garantir una gestió eficient del programa de parelles lingüístiques. A més, cal destacar que aquest curs el Voluntariat Lingüístic, que va ser creat al maig del 2000, ha celebrat el seu vintè aniversari.


Programa de visites i activitats culturals

Des del 28 de setembre del 2019 fins al 6 de juny del 2020, el Voluntariat Lingüístic havia programat un total de 38 visites i activitats, de les quals, a causa de la pandèmia del coronavirus, se n’han acabat realitzant 25 de presencials entre el primer i el segon trimestre, i 5 de virtuals durant el tercer trimestre. Del total de sortides i activitats, 16 s’han fet per Barcelona, 8 per la resta de Catalunya, una al Principat d’Andorra i 5 de virtuals. De les visites d’aquest curs, 20 s’han fet en dissabte, una durant tot un cap de setmana i 9 en dies entre setmana.

Llista de sortides del primer trimestre:

 1. Ruta per la Barcelona romana i medieval (Barri Gòtic) + passejada en vaixell per descobrir l’skyline de Barcelona des del mar
 2. Visita a la Costa Brava nord: l’Escala, Empúries i Pals
 3. Taller de castells + assistència a un assaig dels Castellers de Barcelona
 4. Ruta per la Barcelona de Picasso + visita al Museu Picasso
 5. Visita al monestir de Pedralbes i al barri de Sarrià
 6. Visita a la ciutat i al monestir de Ripoll + taller de pa amb tomàquet i castanyada + excursió al volcà de Santa Margarida
 7. Visita guiada al Museu d’Història de Catalunya + ruta per la Barcelona de 1714, al barri de la Ribera (el Born)
 8. Caminada i esmorzar entre vinyes + visita i degustació de vins en un celler (Can Bas) al Penedès
 9. Visita a les instal·lacions del supercomputador MareNostrum al Barcelona Supercomputing Centre
 10. Conèixer altres nacions: Mexican evening, taller per descobrir Mèxic, la seva cultura, la seva música i la seva gastronomia
 11. Visita guiada al Park Güell + introducció a la vida i a l’obra d’Antoni Gaudí
 12. Visita guiada a la ciutat de Girona + visita a les dues catedrals de la ciutat
 13. Visita a l’Observatori Fabra + Torre Bellesguard, d’Antoni Gaudí
 14. Ruta de tradicions de Nadal a Catalunya + recepció de Nadal i celebració del final del trimestre al jardí de l’Antic Teatre de Barcelona

Llista de sortides del segon trimestre:

 1. Ruta per l’Eixample modernista, Barcelona
 2. Visita a l’aqüeducte romà de les Ferreres + visita a la ciutat de Tarragona
 3. Visita a Televisió de Catalunya, la televisió nacional de Catalunya
 4. Visita al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau
 5. Visita a Figueres + fortalesa de Sant Ferran + Museu Dalí
 6. Ruta per la muntanya de Montjuïc
 7. Visita al monestir de Santes Creus i a la ciutat emmurallada de Montblanc + taller de pa amb tomàquet, de calçotada i de beure amb porró
 8. Visita al Palau Requesens i a l’església dels Sants Just i Pastor, al Barri Gòtic
 9. Visita a un celler (Caves Vilarnau) del Penedès + caminada entre vinyes
 10. Conèixer altres nacions: Dutch evening, taller per conèixer els Països Baixos, la seva cultura, la seva música i la seva gastronomia
 11. Cap de setmana turístic i d’esquí al Principat d’Andorra

Les dues visites inicialment programades que es van haver de cancel·lar a causa de la pandèmia són les següents:

 1. Visita al turó de la Rovira (els búnquers), al turó del Carmel i al Parc Güell + brunch internacional de fi de trimestre
 2. Visita a Montserrat + excursió al cim de Sant Jeroni (1.236 m), el punt més alt de la muntanya de Montserrat

Llista de sortides del tercer trimestre:

 1. Ruta dels turons de Barcelona: el turó de la Rovira, el turó del Carmel i el Park Güell (visita virtual)
 2. Visita guiada virtual a Gràcia + refugi antiaeri de la plaça del Diamant
 3. Visita guiada virtual a tres edificis de Gaudí: Torre Bellesguard, Casa Batlló i Casa Milà
 4. Conèixer altres nacions: Russian morning, taller virtual per descobrir Rússia i la seva cultura i visitar la ciutat de Sant Petersburg, la capital cultural de Rússia
 5. Visita guiada virtual sobre projectes culturals diversos (cinema, art urbà, literatura…) nascuts o inspirats a Barcelona + comiat del tercer trimestre i del curs 2019-2020

Les nou visites inicialment programades que es van haver de cancel·lar a causa de la pandèmia són les següents:

 1. Visita guiada a la vila fortificada d’Hostalric + taller de pa amb tomàquet i concurs de beure amb porró + celebració de Sant Jordi
 2. Visita guiada a l’Ateneu Barcelonès
 3. Visita a la vila medieval de Besalú, al llac de Banyoles i a la ciutat de Girona, amb motiu del festival Girona Temps de Flors
 4. Ruta per Collserola: Tibidabo i pantà de Vallvidrera
 5. Visita a la Biblioteca de Catalunya, la biblioteca nacional de Catalunya
 6. Visita a la Costa Brava sud: Tossa de Mar + excursió en barca + Lloret de Mar
 7. Visita al Gran Teatre del Liceu
 8. Visita a Vall de Núria, als Pirineus
 9. Festa de celebració dels 20 anys del Voluntariat Lingüístic i de comiat del curs 2019-2020

Programa d’intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

Durant el curs 2019-2020 s’han creat un total de 312 parelles lingüístiques, a partir de les 710 sol·licituds rebudes: 345 sol·licituds d’estudiants internacionals i 365 d’estudiants catalans. Per trimestres, la distribució de les sol·licituds de parella lingüística ha estat la següent: en el primer trimestre, 231 sol·licituds d’estudiants internacionals i 211 d’estudiants catalans; en el segon trimestre, 92 sol·licituds d’estudiants internacionals i 119 d’estudiants catalans; i, finalment, en el tercer trimestre, 22 sol·licituds d’estudiants internacionals i 35 d’estudiants catalans.

La major part dels participants han estat estudiants de grau (el 70% del total de sol·licituds d’aquest curs), seguits dels estudiants de postgrau (23,6% del total de sol·licituds), mentre que el 6,4% restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Cal destacar, d’altra banda, que el 69,4% del total de sol·licitants han estat dones. Pel que fa a les franges d’edat dels sol·licitants, el 83,1% dels participants tenien, en el moment d’enviar la sol·licitud, entre 17 i 25 anys, mentre que el 16,9% restant correspon a estudiants de més de 25 anys.

I pel que fa, finalment, a les llengües, els estudiants catalans han demanat 19 llengües diferents. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada pels estudiants catalans –present en el 37,97% de les sol·licituds dels estudiants catalans– com la llengua més oferta –present en el 46,44% de sol·licituds dels estudiants internacionals–; altres llengües com el francès, l’alemany i l’italià també han tingut una presència notable en el conjunt de sol·licituds, si bé amb una importància menor. I pel que fa als estudiants internacionals, un 18,5% ha demanat únicament català, un 32,77% ha demanat tant català com castellà, i un 48,73% ha demanat únicament castellà, a canvi de fins a un total de 34 llengües.

 

 

Promoció d'estudis 

Pla de comunicació dels graus de la UPF 2019-2020

El pla de comunicació dels graus se centra exclusivament en els graus de les facultats de la UPF; n'estan exclosos, per tant, els graus dels centres adscrits. I s’adreça exclusivament als futurs estudiants universitaris nacionals.

L’objectiu general del pla de comunicació dels graus de la UPF és donar a conèixer els trets distintius de la UPF i les característiques específiques dels seus graus per atraure els millors estudiants.

Per millors estudiants cal entendre estudiants excel·lents i amb talent, independentment de la seva situació econòmica i personal. La UPF ha de persuadir els millors estudiants que cursar estudis universitaris és la via més directa per aconseguir èxit personal i professional, i que la Universitat Pompeu Fabra és la millor opció on cursar aquests estudis universitaris.

La comunicació ha d’orientar-se a convèncer els futurs estudiants universitaris que escullin la UPF com a part del seu projecte vital, independentment d’allò que vulguin estudiar.

El seu caràcter públic i la política pròpia de beques i ajuts estan orientats a facilitar que els estudiants amb dificultats econòmiques puguin continuar estudiant a la Universitat.

Dades generals 

Cal destacar que a mitjans de març i com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia de la covid-19 es van haver de cancel·lar totes les activitats presencials. Per això, la UPF ha modificat i ha creat noves accions: des d'abril fins a juliol es van oferir recursos i activitats en línia  per als futurs universitaris, dels quals en parlem tot seguit.

Els resultats de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 39.736 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, jornades de portes obertes dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un decrement del 4,1% respecte a les xifres del curs passat (41.474).​

 • Impacte indirecte: 1.919.094 (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí).

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha editat un nou fullet general de graus en català i nou fullets de graus en català i en castellà. En aquests últims, s'han agrupat els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (sol en un fullet), ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge.

Accions

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites a/dels centres de secundària ha estat de 132 (203 el curs 2018-2019) i s'ha informat 7.753 estudiants (11.877 el curs 2018-2019). Les visites s'han reduït un 35% respecte del curs passat i la xifra total d'estudiants informats s'ha reduït en un 34,7% perquè, a mitjans de març del 2020, es van haver de suspendre les 71 visites a centres que estaven programades fins al maig, amb motiu del tancament dels centres educatius per la pandèmia. 

Jornades de Portes Obertes dels Graus

Se'n van poder fer tres de presencials: el 8 i 22 de febrer i el 7 de març del 2020. El nombre d'estudiants que hi van assistir va ser de 1.654. 

Es van suspendre les dues darreres jornades, la del 21 de març i la del 18 d'abril del 2020, a causa de l’emergència sanitària.

Sessions informatives en línia dels graus

Del 18 al 22 de maig es van fer sessions informatives en línia de tots els graus de la UPF. Hi van participar 2.058 estudiants. Les sessions informatives les van fer PDI de cada un dels graus juntament amb les persones de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Fires educatives presencials

La UPF ha participat en 20 fires nacionals d'ensenyament (22 el curs 2018-2019), fet que representa un descens del 9,1%, ja que amb la irrupció de la pandèmia no es va poder participar a les fires de Pamplona i de Valls. Les fires a què s'ha assistit aquest curs són: Alacant, Ciutadella, Bilbao, Lleida, Tarragona, Sant Sebastià, Vitòria, Saragossa, Vigo, la Corunya, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, València, Barcelona, Madrid, Girona, Eivissa i Castelló. La novetat d’enguany és que s'ha anat a dues de diferents, a Palma de Mallorca. El nombre d'estudiants atesos presencialment en aquestes fires ha sigut de 2.451.

Saló de l'Ensenyament 2020

El Saló de l’Ensenyament 2020 es va cancel·lar també a causa de l’emergència sanitària. L’organització va proposar, dos mesos després, la realització d’un saló virtual, en el qual la UPF no va participar.

El curs 2018-2019, al Saló de l’Ensenyament s'hi van atendre 12.889 consultes d'estudiants.

Fires educatives en línia

Uniferia

Del 17 al 28 de febrer, la UPF va participar a la fira virtual d'universitats espanyoles Uniferia. Van visitar l’estand de la UPF 2.683 usuaris.

Unifira

Del 19 al 21 de març, la UPF va participar a la fira virtual d'universitats de Catalunya Unifira. Van visitar l’estand de la UPF 5.635 usuaris.

Nova web Connecta’t i informa’t

El dia 7 d’abril es va llançar la nova web Connecta’t i informa’t per als futurs estudiants de grau. Els continguts de la web són els següents:

 • Entrevistes a estudiants de grau
 • Entrevistes a professors responsables dels graus
 • Recursos d'informació (vídeos, fullets, simulador d'admissió a la universitat, presentacions electròniques dels graus, etc.)
 • Videotrucada amb futurs estudiants

La web ha tingut 10.749 visites i 230 estudiants han sol·licitat una videotrucada (fins al 14/7/20).

Visites a la web de graus

A la web de graus s'han obert 602.109 sessions, entre el 15 de juliol del 2019 i el 14 de juliol del 2020 (630.218 el període anterior), el que s'ha traduït en 1.896.645 pàgines visitades (2.157.355 el període anterior).

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha reeditat el fullet general de graus en català i nou fullets de graus en català. En aquests últims, s'han agrupat els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (un sol fullet), ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

El primer trimestre es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària.

Aquest curs s’ha decidit tancar el compte Jo, la Pompeu de Facebook, ja que és una xarxa que els joves pràcticament no utilitzen. Les publicacions corresponents s'han fet al compte institucional de Facebook.

A Twitter, el compte de Jo, la Pompeu té 2.329 seguidors, un 2,51% més que el curs passat (2.272). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 1.516 seguidors a 1.569 (un 3,5% més). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com la vida universitària i les activitats de promoció dels estudis de la UPF.

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn dels graus en Biologia Humana i en Enginyeria Biomèdica.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.).

Actualment, té 9.047 contactes, que representen un augment del 18% (7.670 el curs 2018-2019).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Aquest curs, el blog ha rebut 9.504 visites, un 160,4% més que el curs anterior (3.650). S'hi han publicat 44 apunts (dades des de setembre del 2019 fins al 15 de juliol del 2020).

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU), s'han presentat 669 treballs, un 5,3% menys que el curs anterior (669) i, en el cas de les JOU, hi han assistit 342 estudiants, un 33,6% menys que el curs passat.

Pla de comunicació dels postgraus

El pla de comunicació dels postgraus se centra exclusivament en els màsters universitaris de la UPF. En queden exclosos, per tant, els màsters universitaris dels centres adscrits, i s'adreça a la captació d'estudiants tant nacionals com internacionals. 

El mercat dels futurs estudiants de màster és ampli i heterogeni. La promoció dels màsters s'adreça, d'una banda, a la captació d'estudiants d'últim curs de grau i a professionals que busquen una actualització dels seus coneixements per al seu exercici professional, i d'una altra banda, a la captació d'estudiants internacionals dels països estratègics per a la UPF, dels quals prèviament s'ha fet una anàlisi de les seves característiques i dels seus estudiants (interessos, objectius, motivacions, etc.).

El pla de comunicació dels postgraus recull una sèrie d'accions presencials i digitals que es concreten en les següents:

Fires educatives presencials

Durant el curs 2019-2020 (setembre-febrer) s’ha participat en 6 circuits, que ens ha permès visitar 6 països (16 ciutats):

 • Colòmbia (Bogotà)
 • Turquia (Istambul)
 • Xina (Beijing, Guangzhou i Shanghai)
 • Corea (Busan i Seül)
 • Marroc (Marrakech, Casablanca, Raba i Tetuan)
 • Mèxic (Guadalajara, Querétaro, Puebla, Montererrey, Ciudad de México)

L’assistència a fires ha permès atendre directament, com en anys anteriors, més de 3.000 persones i obtenir 1.200 contactes nous.

A causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19 s’ha cancel·lat les fires proramades per als mesos de març a abril:

 • Xile (Santiago)
 • Uruguai (Montevideo)
 • Argentina (Buenos Aires)
 • Nigèria (Abuja)

Fires educatives en línia

S'ha participat en la fira virtual Uniferia, que va tenir lloc del 23 al 27 de març. Hi han participat la UPF i els seus centres adscrits: Barcelona School of Management, IBEI, TecnoCampus i Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM).

L'atenció dels xats de l’estand es va fer de la manera següent:

 • 2 persones de l’Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
 • 8 persones, 2 persones per torn, del Punt d’Informació a l’Estudiant
 • 1 persona per cada centre adscrit
L'estand de la UPF ha rebut un total de 9.152 visites, de 3.769 visitants. El quadre que apareix a continuació mostra les dades per dies:
 
Per àrees geogràfiques, les visites han estat principalment d’Espanya.

Sessions informatives en línia 

Durant el mes de maig s’han organitzat 5 sessions informatives dels màsters de la UPF:

 • Màster de Rercerca en Comunicació Social: 6 assistents
 • Màster Avançat en Ciències Jurídiques: 6 assistents
 • Màster en Estudis d'Àsia-Pacífic en un Context Global: 3 assistents
 • Master in Sound and Music Computing: 16 assistents
 • Master in Biomedical Computing Engineering: 10 assistents

Un total de 41 candidats es van connectar a les sessions informatives.

Sessions informatives fora de la UPF

Aprofitant els desplaçaments internacionals, concretament a la Xina, hem organitzat sessions informatives a les següents universitats per captar estudiants dels màsters:

 • Universitat d'Estudis Extrangers de Guangdong (Guangzhou)
 • East China University of Political Sciences (ECUPL) (Shanghai)
 • Shanghai International Studies University (SISU), Songjiang Campus
 • Shanghai International Studies University (SISU) Hangkou Campus - Facultat de Dret

El nombre d’assistens han estat de 60, i són estudiants que estan cursant els seus graus i en paral·lel estan matriculats a cursos de castellà.

Publicitat a Internet (Google Adwords)

Les campanyes de Google Adwords estan dissenyades de manera que permetin tenir un control més exhaustiu de cada màster quant a despesa. Cada campanya correspon a un màster i a un idioma (català, castellà i anglès). Es limiten de manera geogràfica. Els països se seleccionen segons dos criteris: països target per a la Universitat i per les visites que rep la web de la UPF (Google Analytics). 

A Espanya es fan campanyes en castellà i en català; a Llatinoamèrica, en castellà (Colòmbia, Mèxic, Perú, Equador, Xile i Argentina); a Europa, en anglès (França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Holanda); als Estats Units, en anglès i en espanyol (Califòrnia, Florida, Texas i Nova York), i també es fan campanyes en anglès a Turquia, l'Índia i el Brasil.

Totes les campanyes, les tenim ja dissenyades. Ara bé, aquest curs només se n'ha activat una per al màster en Comunicació Social (MUCS), que té dos grups d'anuncis: un en castellà, que ha rebut un total de 550 clics, i un altre en català, que n'ha rebut 50.

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats que hi estan relacionades a través dels comptes institucionals, perquè tenen un gran volum de seguidors i en permeten una cobertura àmplia.

Webs de màsters i de doctorats 

El nombre de sessions a la web de màsters ha estat de 205.427 (període de setembre del 2019 a juny del 2020). S'han visitat un total d’1.257.615 pàgines; la durada mitjana de les visites és de 3' 32", i el 5,95% de les visites són nacionals. Les visites internacionals procedeixen principalment de Colòmbia, els Estats Units, Perú, Xile i Mèxic. L'octubre es va publicar a la web de màsters, en castellà i en anglès, un formulari de consultes que s'ha gestionat des de l'Àmbit de Promoció d'Estudis, amb l'objectiu de tenir un contacte més directe amb els futurs estudiants de màster internacionals. S'han respost (des de setembre del 2010 fins al 13 de juliol del 2020) un total de 1.185 missatges (495 de la versió anglesa i 690 de la versió castellana). 

S'ha reeditat el fullet general de graus, de màsters i de doctorats, en castellà, en anglès i en xinès.

D'altra banda, s'han reeditat els fullets específics dels màsters en Història del Món; Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism; Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol; Global Archaeology; Bioinformatics for Health Sciences; Computational Biomedical Engineering.

En col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, de màsters i de doctorats a les universitats partner. S’han fet un total de 80 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i del Canadà, Llatinoamèrica, la Xina, Austràlia i el Japó. En total, s'han distribuït uns 1.500 fullets en anglès i en castellà.

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de sessions ha estat de 500.503, amb un total de 6.304.934 pàgines visitades. El 95% de les visites són nacionals i les visites internacionals provenen, majoritàriament, de països de la UE: Regne Unit, Itàlia, França, Estats Units i Alemanya. 

Formulari de consultes de la web de màsters (Gecko) 

L'octubre es va publicar a la web de màsters, en castellà i en anglès, un formulari de consultes que s'ha gestionat des de l'Àmbit de Promoció d'Estudis, amb l'objectiu de tenir un contacte més directe amb els futurs estudiants de màster internacionals. S'han respost (fins al 3 de juny) un total de 1.084 missatges (464 de la versió anglesa i 620 de la versió castellana). 

Materials gràfics de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, de màsters i de doctorats, en castellà, en anglès i en xinès.

D'altra banda, s'han reeditat els fullets específics dels màsters en Història del Món; Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism; Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol; Global Archaeology; Bioinformatics for Health Sciences; Computational Biomedical Engineering.

En col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, de màsters i de doctorats a les universitats partner. S’han fet un total de 80 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i del Canadà, Llatinoamèrica, la Xina, Austràlia i el Japó. En total, s'han distribuït uns 1.500 fullets en anglès i en castellà.

Vídeos de màsters

Aquest curs s'han produït els vídeos dels màsters en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut i el màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol.

Relacions amb els grups d'interès

Durant els desplaçaments internacionals, s'han celebrat reunions amb empreses relacionades amb el sector educatiu i les universitats. Aquestes reunions i visites són de gran utilitat per conèixer millor els països (mercats) i per trobar punts de col·laboració. A més a més, ajuden a fer difusió dels nostres programes de grau, de màster, de doctorat, d'UPF Idiomes i de la Barcelona International Summer School.

Colòmbia (setembre)

 • Visita a la Universitat del Rosario (Bogotà): universitat partner de la UPF, per reunir-se amb l’equip de Relacions Internacionals.
 • Visita a la Universitat del Externado (Bogotà), per reunir-se amb la coordinadora d’intercanvis internacionals i la coordinadora de Relacions Interinstitucionals i Mobilitat.

Xina (octubre)

Beijing:

 • Sessió informativa sobre el sector educatiu a la Xina: sessió organitzada per l'Oficina Econòmica i Comercial (ICEX) i la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya.

Guangzhou:

 • Visita a la Guangdong University of Foreign Studies: reunió amb el cap de Relacions Internacionals i la responsable del departament d’espanyol. Durant la visita vam presentar-hi la UPF.
 • Reunions B2B. Durant aquestes reunions vam presentar la Universitat Pompeu Fabra davant de 20 persones i, posteriorment, vam mantenir reunions amb empreses del sector educatiu a la Xina i institucions educatives:
 • Universitat Sun Yat-sen 
 • International College of Guangdong University of Foreign Studies
 • Guangzhou Senmao Education
 • Utahloy International School
 • Global Prospect
 • Habla Español
 • Guangdong Overseas Education Services
 • Guangdong CTS Inmigrations Consulting Services
 • Fancy Spanish
   
 • Taula 7.13. Promoció dels postgraus 2019-2020

Atenció personalitzada de candidats per videotrucada

Aquest any, s’ha iniciat un nova acció per oferir atenció personalitzada als candidats de màster de la UPF. L’eina utilitzada és Skype i des d’abril s'han atès un total de 20 consultes.

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juliol i de setembre. 

Campus Júnior s'adreça a estudiants de secundària de tercer i quart d'ESO i de primer de batxillerat, amb cursos que combinen docència amb una part pràctica, experimental i lúdica.

L’edició 2019-2020 s’ha vist afectada per la situació provocada per la covid-19, per la qual cosa la UPF ha pres la decisió d’oferir els cursos en modalitat no presencial. En aquest sentit, l’oferta inicial ha estat de 31 cursos (33 el curs passat), 20 s’han anul·lat i 9 s’han ofert en modalitat totalment virtual, durant els mesos de juny i juliol, amb un total de 160 estudiants inscrits (540 el curs passat) i s'han fet tots al juliol.

 • Ciència de les Dades: Python, Biomedicina, Web, Xarxes Socials i Molt Més

Professora: Ana Freire

Nombre d’inscrits: 20

 • Com Ser Emprenedor: Aprèn a Generar Bones Idees 

Professores: Susana Domingo i Ana Viñals

Nombre d’inscrits: 10

 • Dissenya la teva Carrera 

Professors: Joan Tubau i Teresa Monllau

Nombre d’inscrits: 20

 • Dret per Anar Dret 

Professora: Mireia Artigot i Golobardes

Nombre d’inscrits: 18

 • Hackers Matemàtics a la Xarxa 

Professors: Àngel Garcia-Cerdanya, Javier Silva i Xavier Silleres

Nombre d’inscrits: 16

 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones (aprende la ciencia que está cambiando el mundo)

Professor: Rafael Ramírez-Meléndez

Nombre d’inscrits: 18

 • Los Retos del Cerebro

Professor: Miguel Burgaleta Díaz

Nombre d’inscrits: 16

 • Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos

Professor: Sergi Lostao More

Nombre d’inscrits: 16

 • Videojocs i Intel·ligència Artificial

Professora: Beatriz Cabrero Daniel

Nombre d’inscrits: 26

 

UPF Sènior

Es tracta d'un programa d'estudis universitaris adreçat a majors de 50 anys que permet adquirir coneixements i/o actualitzar-se professionalment, amb una àmplia oferta de més de 180 assignatures, compartint aula amb estudiants de grau.

El curs 2019-2020, s'hi han matriculat 15 estudiants fins al 16 de juliol del 2020 (64, en total, el curs passat).

 

Imatge corporativa i Serveis Gràfics

Aquest curs, a causa de la covid-19 s'han fet les feines habituals fins al març i, a partir d’aquest moment, tot un seguit d’actuacions per tal d’adaptar-se a la nova situació. Activitats que fins al moment eren presencials passen a ser en línia; per tant, la comunicació i els elements gràfics que l’acompanyen s'han hagut d'adaptar a la nova realitat i s'ha deixat gairebé d'imprimir durant aquests mesos.

Durant aquest curs destaquen les actuacions següents:

 • Maquetació i producció del material promocional dels graus: fullets diversos (general i per àmbits, presentacions, punts de llibre, cartells, postals, cartes, etc.).
 • Maquetació i producció del material promocional de màsters i de postgraus, en diferents idiomes: català, castellà, anglès i xinès. Bàsicament, diversos fullets generals i fullets de màsters concrets.
 • Disseny de diferents productes gràfics per a les fires virtuals de graus i de màsters.
 • Revisió i maquetació dels fullets de presentació de la Universitat i dels fullets dels àmbits temàtics.
 • Creació de la nova marca de Carreres Professionals i adequació de tots els productes que l'acompanyen.
 • Disseny de les noves orles per a tots els graus.
 • S'ha continuat treballant en el disseny gràfic de la web de la UPF.

Pel que fa a les campanyes periòdiques, cal destacar pel nombre de productes que s’elaboren a Serveis Gràfics:

 • Inauguració del curs (reproducció de l’obra d’art, programa de mà, diplomes, imatges diverses per a la comunicació i la difusió, etc.).
 • Acte de Nadal (adaptació de la nadala institucional, programa de mà, adhesius, diplomes, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc.).
 • Honoris causa: Gonzalo Pontón (invitació, programa de mà, laudatio, senyalització, imatges diverses per a la comunicació i difusió, etc).
 • Festa de la promoció 2020. A causa de la situació excepcional produïda per la covid-19, aquest any s’ha fet  una festa virtual, en espera de poder celebrar presencialment l’acte de graduació. Per aquest motiu, s’ha enviat per correu, als graduats que ho demanaven, un Kit que contenia la beca, una copa amb un full de desitjos i uns globus. S’ha treballat molt en la web d’aquest acte i tots els impactes que anaven sortint abans de la data.
 • Revista institucional 360upf, amb el disseny i les infografies, treballant estretament amb l’¡Àmbit de Comunicació
 • Matrícula de grau (carpeta per a l’estudiant, fullet sobre violència de gènere, guia de l’estudiant, fullet del campus).
 • Diàlegs Humanístics, amb una nova imatge per continuar la idea dels primers diàlegs del 2016. També a causa de la covid-19 s’han fet, a més a més, dos especials, en línia, dins aquest període d’excepcionalitat.
 • Visions d’un món desigual, aquest any no presencial.
 • Visita de les Aules de Gent Gran (AFOPA): senyalització i diferents materials per a la comunicació i difusió.
 • Disseny de la campanya per a les eleccions al Claustre.
 • Disseny de la campanya de la nova edició de la Barcelona International Summer School (BISS).
 • Creació de tot el material necessari per celebrar les Jornades de la Càtedra Pompeu Fabra (díptic, llibre de les ponències, senyalització, programa de mà…).
 • Revisió i producció dels productes promocionals del Campus Júnior, la Facultat al Barri (campus del Mar), Cafè Científic, UPF Solidària, Viquidones, UPFeina, BaPIS, entre d'altres.
 • Quant a papereria, destaca el disseny de nous segells i la revisió de targetes de visita.


Pel que fa a la producció de noves marques, destaquen: MTG, Baces, MyApps, EUTOPIA, Emergència Climàtica, entre d'altres. També dels grups de recerca: en l’Assaig Humanístic i la Prosa d’Idees, Societat Civil i Dret Internacional i Europeu, Seminari d’Estudis Eslaus, CGyM Colonialisme, Gènere i Materialitats, Assaig Humanístic i Prosa d’Idees, Arqueologia Social, MTG Grup Tecnologia Musical, WiSeCom, CAE, Centre d’Estudis de Gènere, entre d'altres.

Aquest curs s’han celebrat diferents aniversaris, com el 10è. aniversari del campus del Poblenou o 25è. aniversari del CRES, i s’han creat imatges a tal efecte i també productes necessaris per fer-ne difusió.

S’ha dissenyat i s'ha gestionat la producció de diverses peces de marxandatge demanades per diferents unitats de la UPF: motxilles, bosses, tasses, bolígrafs, llibretes, entre d'altres.

Cal destacar que durant aquest curs s’ha fet un treball molt important en la senyalització dels edificis dels diferents campus en els múltiples formats, amb la finalitat d’unificar criteris i d'homogeneïtzar la imatge UPF. S’ha acabat la senyalització de Mercè Rodoreda 24. Després de les obres de l’edifici Tallers, s’han estudiat els nous recorreguts i s’ha fet part de la senyalització. A l’edifici Mar s’ha actualitzat el rètol d’entrada de les diferents institucions. També s’ha estudiat com seran els nous directoris d’aquest campus, i la Sala Marull s’ha redissenyat. També es continua la producció de plantilles d’autoimpressió per a la senyalització amb suports petits d’aules i despatxos.

A causa de la covid-19, s’ha hagut de fer de manera urgent una senyalització excepcional a tots els espais de la UPF. 

S'han impartit dos cursos presencials per ensenyar el funcionament del programa CANVAS i per donar unes quantes nocions de disseny gràfic, composició i funció dels cartells.

També s’han fet reportatges fotogràfics als diferents campus per tal de tenir un nou banc d’imatges per utilitzar en futures publicacions i materials de difusió de la Universitat.

Finalment, s'ha de destacar la revisió de materials produïts per diferents unitats o per tercers, amb la finalitat que s’adeqüin a la normativa gràfica de la institució, i també l’assessorament gràfic i d’imatge institucional a tots els usuaris que s’adrecen a Serveis Gràfics.
 

Marxandatge

La vintena de productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements. Els productes més venuts al llarg d’aquest últim curs acadèmic són: l'escriptura (bolígraf, llapis/goma, joc roller i bolígraf i les  llibretes de diferents mides), seguit pel tèxtil (dessuadora i samarreta). Dels complements, els que més èxit han tingut entre el públic són el ventall, la tassa, el kit d’imants i el paraigua. Les bosses continuen tenint molt bona acollida, especialment les de cotó.

Més del 90% dels productes s'ha venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o de catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus i, en cas de comandes específiques o de grans quantitats, directament amb el proveïdor Emedé.