Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre   79.848

12.900

Octubre

142.457 24.054
Novembre 105.291 25.758
Desembre   77.467 27.948
Gener 123.686 33.365
Febrer 135.102 23.083
Març 242.233 27.100
Abril 135.014 45.017
Maig 123.208 25.024
Juny 184.107 16.410
Juliol 220.000 17.317
Total 1.618.413 278.012