Canal UPF Notícies del campus global Notíficacions del campus global
Usuaris 44* 50 200
Missatges publicats 2.656**

220 per a PDI; 170 per a PAS; 200 per a estudiants***

450

* Cada usuari correspon a una unitat, servei o grup de treball, ja que les aplicacions són d'ús col·lectiu per unitats. És a dir, un mateix servei/usuari pot tenir diverses persones que hi publiquen. 

** D'aquests, 1.902 corresponen a missatges publicats a les agendes verticals que hi ha a les entrades dels principals edificis de cada campus.

*** Només es comptabilitzen les publicades centralitzadament per la UCPI