Visualització del contingut web

 

Places de màster 2019-2020

890

Places de doctorat 2019-2020

290

Preinscripcions a màster 2019-2020

2.003*

Preinscripcions a doctorat 2019-2020

442*
Accions presencials  

Sessions informatives en línia

5 sessions/41 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

4 sessions/60 assistents

Fires internacionals

3.000 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

6 circuits / 6 països / 16 ciutats

Accions no presencials 

 

Visites al portal de màsters (setembre 2019-juliol 2020)

205.427 usuaris/ 343.414 sessions

    Nacionals (usuaris)

116.644 (55,95%)

    Internacionals

88.783 (44,5%)

Visites al portal de doctorats  (setembre 2019-juliol 2020)

468.446 usuaris

6.304.934 pàgines visitades

   Nacionals

482.594 (95,95%) usuaris

4.135.793 sessions

 

   Internacionals

17.909 usuaris

Mailings

UPF News and Views

Enviaments postas universitats partner 66 (1.650 fullets enviats)

Seguidors de Facebook

Perfil institucional

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

Perfil institucional

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

Perfil institucional
Convenis signats amb agents educatius

4 renovats

*Dades provisionals. La cinquena convocatòria de preinscripció tanca el 23 d'agost.