Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2017-2018 han evolucionat positivament, tenint en compte que ja estaven en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2017-2018, a la UPF s'han graduat 1.903 estudiants de grau, un 2% més que el curs passat.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment fins a situar-se entorn el 90% els últims anys. La taxa de rendiment de la UPF és la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), que se situa en el 84%.

La taxa d’eficiència se situa a nivells altíssims, entorn al 95%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior o molt propera al 90%.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable al llarg dels cursos, al voltant del 65%, i la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), del 50%.

La taxa d’abandonament se situa en un 26,5%, i és la més baixa del SUPC, que se situa prop del 32%.

 

Màster

La taxa de rendiment s’expressa amb valors altíssims pel que fa als màsters de la UPF (94%).

El curs 2017-2018, s'han graduat 856 estudiants de màster, amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.

 

Doctorat

El curs 2017-2018, a la UPF s'han llegit 225 tesis doctorals.