Titulació 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Màster Filosofia Política 100,00 87,91 98,76 91,62 97,38
Màster en Gestió de la Immigració 94,69 90,11 94,04 94,17 87,67
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 89,90 89,65 92,07 90,77 94,79
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 100,00 100,00 100,00 98,39 100,00
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 86,84 91,44 94,99 94,87 86,72
Màster Universitari en Cervell i Cognició   96,71 92,28 94,36 100,00
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils       90,28 97,43
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional       82,66 86,15
Màster Universitari en Comunicació Social 93,46 86,67 91,25 92,31 100,00
Màster Universitari en Estudis de Traducció 97,89 92,87 95,85 93,36 96,57
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat     96,89 96,19 92,98
Màster Universitari en European and Global Law       82,42 86,91
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 85,81 89,05 98,20 97,58 95,38
Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals         100,00
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 97,46 88,89 81,93 88,40 97,63
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 100,00 85,29 85,19 90,15 90,46
Màster de Recerca en Ciència Política 90,51 92,58 93,63 89,74 93,22
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 100,00 99,37 98,46 95,48 95,45
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 86,67 76,47 73,52 72,73 79,50
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 97,96 98,48 100,00 97,27 95,19
Màster en Criminologia i Execució Penal 94,99 94,39 97,68 100,00 93,02
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 88,37 92,37 72,81 82,23 90,25
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 85,59 89,46 83,12 88,07 88,93
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 85,78 87,38 86,24 87,62 78,92
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 95,69 98,23 94,25 93,15 95,09
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 100,00 93,33 96,20 93,22 91,52
Màster en Història del Món 85,52 83,64 90,84 88,33 93,40
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 95,99 100,00 100,00 100,00 100,00
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 100,00 99,77 97,39 97,78 100,00
Màster en Salut Pública 95,80 62,74 98,27 98,70 95,41
Màster en Tecnologies del So i de la Música 88,79 88,04 86,89 87,69 88,02
Màster en Estudis Xinesos 91,18 94,84 90,10 90,58 95,90
Màster en Estudis Migratoris         89,17
Total 93,50 89,74 90,57 90,93 93,58