Titulació 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
        Dona Home
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 30 44 42 29 19
Màster Filosofia Política 17 19 26 4 14
Màster en Gestió de la Immigració 15 28 16 3  
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 9 16   12 3
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 26 19 35 7 17
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 31 33 30 24 12
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 8 19 17 16 3
Màster Universitari en Cervell i Cognició       11 7
Màster Universitari en Comunicació Social 15 16 15 11 8
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils     1 1 10
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional     9 6 8
Màster Universitari en Estudis de Traducció 33 35 36 25 12
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat   5 21 20 5
Màster Universitari en European and Global Law     8 12 9
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 27 30 25 18 6
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 19 15 20 11 10
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 6 8 18 4 10
Màster de Recerca en Ciència Política 18 19 17 12 5
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 26 25 21 5 14
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 13 10 13 5 4
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 28 25 24 14 15
Màster en Criminologia i Execució Penal 26 27 23 11 8
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 8 15 11 3 12
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 44 27 34 29 12
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 26 19 35 7 17
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 128 180 162 136 43
Màster en Història del Món 18 19 10 11 16
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 27 31 29 26 4
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 36 35 29 21 10
Màster en Salut Pública 22 32 35 23 5
Màster en Tecnologies del So i de la Música 12 16 22   13
Màster en Estudis Xinesos 22 17 19 2 7
Total 655 781 777 519 338