Titulació 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
        Dona Home
Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia     44 22 13
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia     19 16 15
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 153 149 152 101 54
Grau en Biologia Humana 49 39 49 42 10
Grau en Ciències Empresarials - Management 135 181 114 71 41
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 108 123 114 58 76
Grau en Comunicació Audiovisual 91 68 80 55 27
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 50 61 84 46 21
Grau en Dret 268 278 271 169 76
Grau en Economia 150 133 132 46 95
Grau en Enginyeria Biomèdica 13 18 24 18 10
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 54 37 33 10 35
Grau en Enginyeria de Telemàtica 15 27 23 4 16
Grau en Enginyeria en Informàtica 30 41 32 3 24
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 89 90 72 55 35
Grau en Humanitats 80 105 116 72 29
Grau en Llengües Aplicades 48 50 45 34 3
Grau en Medicina 54 58 61 44 17
Grau en Periodisme 57 49 70 58 23
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 86 66 68 69 19
Grau en Relacions Laborals 141 138 138 105 43
Grau en Traducció i Interpretació 140 121 118 108 21
Total 1811 1832 1859 1206 703