Titulació 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
          Home Dona
Doctorat en Biomedicina 82 39 91 104 34 55
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 11 5 9 9 4 4
Doctorat en Comunicació 0 1 2 11 7 6
Doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe 8 3 19 5 0 0
Doctorat en Comunicació Social 10 8 22 9 0 0
Doctorat en Dret 17 6 15 15 11 6
Doctorat en Economia 9 10 7 4 0 0
Doctorat en Economia, Finances i Empresa 0 2 4 10 17 5
Doctorat en Història 5 3 12 6 8 4
Doctorat en Humanitats 5 6 24 8 8 9
Doctorat en Tecnologies de la Informació i Comunicació 18 12 21 8 0 0
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 0 1 9 23 24 8
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge 0 1 5 12 5 10
Total 165 97 240 224 118 107