Durant el curs 2020-2021, continua, ja consolidada, la tendència a l'alça de documents incorporats als repositoris digitals. Destaca, especialment, el repositori institucional de la UPF, amb més de 23.600 documents digitals (articles, tesis, publicacions en congressos, llibres, working papers, treballs dels estudiants, revistes publicades a la UPF i dades primàries de recerca, entre d'altres) en accés obert.

La UPF ha mantingut la seva participació activa en els repositoris cooperatius del CSUC: TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX.

Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)

Durant el curs 2020-2021, s'han concentrat els esforços en el creixement del repositori institucional, amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual de la UPF per tal d'augmentar l'impacte i la visibilitat de la recerca feta. A l'e-Repositori, ja amb onze anys de funcionament, s'hi han afegit 2.300 nous documents (especialment articles, congressos, treballs dels alumnes i working papers). El nombre total de documents consultables al final de curs era de més de 23.600.

L'e-Repositori, el repositori institucional de la Universitat, és un dels proveïdors de publicacions de projectes H2020 i ERC al portal europeu OpenAIRE i compleix tots els requisits demanats per la Unió Europea en el marc de la publicació en accés obert. 

Respecte a l'accés obert, cal destacar els bons resultats de publicacions d'accés obert de la UPF. Segons el rànquing de Leiden 2021, la UPF és la segona universitat de l'estat espanyol amb millors resultats de publicacions del 2021 en accés obert (74,5%). 
 

Materials Docents en Xarxa (MDX)

S'ha continuat treballant en el repositori cooperatiu MDX, que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les deu universitats participants. La UPF hi aporta dues col·leccions, amb 140 documents, que es poden consultar tant des d'aquest repositori com des del repositori electrònic institucional. El nombre de documents total consultables a MDX a finals de curs era de més de 42.205.
 

Memòria Digital de Catalunya (MDC)

A finals de curs, hi havia disponibles a l'MDC més de 178 col·leccions de 39 institucions diferents d'arreu de Catalunya que, a més a més, són consultables des de la plataforma Europeana. La UPF hi contribueix amb 8 col·leccions, que contenen més de 4.000 documents.
 

Revistes catalanes amb accés obert (RACO) 

RACO edita 540 revistes de 106 institucions, amb més de 245.000 articles publicats. La UPF hi participa amb 21 títols, que representen un total de més de 5.500 articles. 

A finals de desembre del 2020 va incorporar un distintiu per identificar les publicacions que formen part del Directory of Open Access Journals (DOAJ), que recull les revistes de qualitat que estan en accés obert, a escala internacional. 

Nou publicacions de la UPF que estan a RACO formen part del DOAJ: Illes i Imperis; Forma; FairPlay: revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte; IUSLabor; Artes del Ensayo; Law, Ethics and Philosophy; Comparative Cinema; Resercle; Hipertext.net.

La millora contribuirà a augmentar la visibilitat d’aquestes revistes.

 

RECERCAT

RECERCAT permet fer visibles més de 15.200 documents de la UPF en aquest repositori cooperatiu de literatura de recerca de les universitats, participat per 29 institucions de l'àmbit català i que dóna accés a més de 242.000 documents.
 

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)  

TDX és un repositori cooperatiu que dóna accés, en format digital, a tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya. Hi ha més de 34.000 tesis dipositades a TDX. Al llarg del temps, aquest repositori digital s'ha convertit en una eina fonamental per difondre la recerca científica de les universitats catalanes.

El nombre total de tesis de la UPF a juliol del 2021 era de 2.600, amb un augment de 200 tesis respecte al curs anterior.