Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 23.600 documents
 mdx

Materials docents 

140 documents 
mdc Col·leccions especials 8 col·leccions
4.054 documents
 raco-g Revistes científiques  21 títols 
5.500 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 15.299 documents

tdx-g

Tesis doctorals  2.602 tesis