Novetats i canvis en el programari i en el maquinari de la Biblioteca 

  • La Biblioteca ha implementat un nou sistema de gestió bibliotecària, juntament amb les universitats del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Es tracta dels productes Alma i Primo de l'empresa ExLibris. Alma és el sistema de gestió interna i Primo, la interfície de cerca i consulta per als usuaris. Alma substitueix el programa Sierra, i Primo substitueix Encore, malgrat que, en aquest darrer cas, el nom del servei es manté (UPFinder). La implementació s'ha fet al llarg del curs 2020-2021 i va sortir en producció el juliol del 2021. 
     
  • S'han comprat i implementat tres equipaments per a l'autoservei de préstec d'ordinadors portàtils de l'empresa SerDoc.  
     
  • Taula 6.3. Recursos informàtics. 2020-2021