Relació dels programaris específics de la Biblioteca

Programaris comercials o lliures

Alma i Primo VE

Sierra 3.4. Més mòduls complementaris: Scheduler, URL Checker, Materials Booking, Load Profiling, Patron Update Web Services, AirPac, SSO (fins juliol 2021)
Gestor d'enllaços: Full Text Finder (Ebsco) (fins juliol 2021)
Encore 4.9 SP1 (fins juliol 2021)
EZProxy 7.0.16 GA
GTBib-SOD 2019 v.20190203
DSpace versió 5.5
LibGuides v2
Programaris fets a mida Consulta de noves adquisicions del catàleg via web (fins juliol 2021)
Enviament de notificacions d'adquisicions per correu electrònic 
Gestió de telèfons del SAT
Gestió de documentació de l'INPUT

Maquinari

394 ordinadors d'ús públic (143 dels quals són per al servei de préstec de portàtils)
142 ordinadors d'ús intern
2 servidors
3 aparells d'autopréstec de documents
3 aparells d'autopréstec de portàtils