Durant el curs 2020-2021, es van fer les millores següents en el parc audiovisual:

  • Es van renovar 22 projectors d'aules i sales de reunions per uns nous models de prestacions superiors, que permeten la projecció en format panoràmic (16:9) i alta resolució (XWGA, fins a 1.080p). Els nous projectors funcionen amb tecnologia làser.

 Taula 6.50. Parc informàtic i audiovisual. 2020-2021

 

Streaming mòbil per a la docència

El curs 2020-2021 ha estat marcat per les mesures extraordinàries de suport a la docència sorgides arran de la crisi sanitària causada per la covid-19. En aquest sentit, la UPF s'ha dotat de diversos sistemes en streaming mòbil per a la docència, que permeten la retransmissió a través de videoconferència d'activitats docents que es desenvolupen als campus per a aquells estudiants que no poden desplaçar-se a la UPF per qualsevol motiu (distància, confinament sanitari o prohibició de desplaçament). Aquests equips estan formats per una televisió de 55", una webcam, un carro amb rodes i un micròfon digítal sense fils. Els equipaments s'han repartit de la manera següent:

  • Campus de la Ciutadella: 8 equipaments
  • Campus del Mar: 2 equipaments
  • Campus del Poblenou: 4 equipaments

 

Renovació de l'equipament audiovisual en préstec

Durant el primer trimestre del curs 2020-2021 va poder-se dur a terme la primera fase de renovació de l'equipament audiovisual en préstec per als estudiants. En aquesta renovació, que tindrà diverses fases, es preveu tant la susbtitució de l'equipament obsolet com la incorporació de nou equipament, com ara les càmeres de cinema BlackMagic Pocket o els dispositius per a enregistrament amb mòbils i smartphones.

 

Millores en l'streaming dels auditoris

Durant el curs 2020-2021 també s'ha dut a terme la millora del sistema d'streaming de tots els auditoris i altres espais singulars de la UPF, per millorar-ne tant la qualitat (1080p 25fps) com la quantitat de connexions concurrents que el sistema suporta per defecte.

 

Campus de la Ciutadella

A l'auditori de la Ciutadella s’ha canviat el processador de so, l’etapa de potència i el sistema d’antenes de la microfonia sense cables per millorar la qualitat del so de l'espai.

També s'ha instal·lat un sistema nou d’antenes de microfonia sense fils a la sala polivalent de Mercè Rodoreda, que ha millorat el sistema de radiofreqüència que tenia aquest espai.