Parc informàtic 

Tipus de maquinari Nombre
Ordinadors del PDI 1.902
Ordinadors del PAS 848
Ordinadors en aules informàtiques 1.307 
Ordinadors en aules de docència 248
Ordinadors portàtils 1235
Impressores 325
Escàners 45
Altres ordinadors 240

 

Parc de projectors

Ubicació Nombre
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I 30
Edifici Roger de Llúria 50
Edifici Mercè Rodoreda 28
Edifici Ramon Turró 17
Edifici Mercè 5
Campus del Poblenou
Edifici La Fàbrica 1
Edifici La Nau 1
Edifici Roc Boronat 35
Edifici Tallers 19
Edifici Tànger 8
Campus Universitari Mar
Edifici Dr. Aiguader 51