Catedràtics d'Universitat

Alsina Keith, Àlex 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Doctor en Lingüística per la Universitat de Stanford, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: sintaxi, morfologia, teoria lingüística.

Brumme, Jenny E. 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Bucarest (Romania), l'any 1981. 
Doctora en Lingüística (Romànica: àrea de Català) per la Universitat de Leipzig (Alemanya), l'any 1985. 
Doctora hàbil en Lingüística (Filologia Romànica) per la Universitat de Potsdam (Alemanya), l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: sociolingüística i política lingüística, lingüística contrastiva, història de la llengua castellana, història dels llenguatges d'especialitat.

Gallén Miret, Enric 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Romànica (Català) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: literatura i teatre català dels segles XIX i XX, traducció i literatura catalana.

McNally Seifert, Louise Elizabeth 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciada en Lingüística per la Universitat de Delaware, l'any 1987. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: semàntica, pragmàtica, lingüística anglesa.

Pérez Vidal, Carmen 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Màster en Lingüística Aplicada per la Universitat de Reading (Regne Unit), l'any 1983. 
Doctora en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües tant en context natural com formal, bilingüisme.

Zabalbeascoa Terran, Patrick 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Filologia Anglesa (traducció) per la Universitat de Lleida, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: teoria i metodologia de la traducció. 

Catedràtics contractats

Bel Rafecas, Núria 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Psicolingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: lingüística computacional, enginyeria lingüística, recursos lingüístics, lexicografia computacional.

Titulars d'universitat

Atienza Cerezo, Encarnación
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, avaluació de l'expressió escrita, ensenyament de la llengua espanyola.

Bel Gaya, Aurora 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: adquisició i traducció del català i del castellà.

Cañada Pujols, M. Dolors 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànica (secció de Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: fonètica comparada francès/català/espanyol, adquisició de llengües estrangeres.

Cassany Comas, Daniel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana (comuna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs escrit, discursos especialitzats, processament del discurs, didàctica de la llengua.

Clua Julve, Esteve 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: descripció lingüística catalana (fonologia i morfologia), lingüística aplicada, planificació lingüística.

Costa Carreras, Joan 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982. 
Doctor per la Universitat de Girona, l'any 2005.

De Yzaguirre i Maura, Lluís 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: enginyeria lingüística.

Decesaris, Janet Ann 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Lingüística i Castellà per la Facultat de Llengües i Lingüística de la Universitat de Georgetown, l'any 1977. 
Màster en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1979. 
Màster en Lingüística General per la Universitat d'Indiana, l'any 1981. 
Doctora en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: morfologia, aplicació de la lingüística teòrica (fonamentalment teories basades en l'anàlisi semàntica o l'anàlisi funcional) a la traducció.

Díaz Rodríguez, Lourdes 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: qüestions de temps i aspecte en espanyol, descripció i didàctica de l'espanyol com a L2 (llengua estrangera) i adquisició de l'espanyol com a L2. 

Espunya Prat, Anna
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Màster en Lingüística Computacional per la Universitat de Mellon, l'any 1991.
Doctora en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: semàntica i sintaxi de l'aspecte verbal, lingüística i traducció.

Estopà Bagot, Rosa 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: lèxic, neologia i terminologia.

Fontana Méndez, Josep M. 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: sintaxi, variació i sintaxi diacrònica, anàlisi de corpus.

Freixa Aymerich, Judit 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora per la Universitat de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: terminologia, neologia, lexicografia i lexicologia.

González Condom, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: pragmàtica, anàlisi del discurs i lingüística del text.

López Ferrero, Carmen
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Didàctica de la Llengua per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: gramàtica i ensenyament de la llengua espanyola, lingüística del text, anàlisi i pràctica del discurs.

Lorente Casafont, Mercè 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia.

Mas López, Xavier 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: evolució terminològica comparativa multilingüe i tècnica de traducció en llenguatge d'especialitat.

Ortín Rull, Marcel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: història i crítica de la literatura catalana contemporània, traducció i recepció literàries, retòrica.

Pejenaute Rodríguez, Luis 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat d'Oviedo, l'any 1988. 
Doctor en Filologia per la Universitat de Lleó, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: literatura comparada, traducció literària, història de la traducció i teoria de la traducció.

Pujol Morillo, Dídac 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: poesia contemporània en anglès, literatura anglesa, crítica literària, traducció literària.

Ribas Bisbal, Montserrat 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Romànica-Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: anàlisi crítica del discurs, discurs públic i representacions socials; argumentació.

Ruiz Casanova, José Francisco 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: edició de textos clàssics (edat mitjana i Segle d'Or), poesia espanyola moderna i contemporània.

Torner Castells, Sergi 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d’investigació: lexicografia, lexicologia i semàntica lèxica.

Vallduví Botet, Enric 
Àrea de coneixement: Lingüística General.
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (secció d'Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: significat pragmàtic i semàntic, variació pragmàtica, sintaxi.

Professors agregats 

Andújar Moreno, Gemma
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada a la traducció, anàlisi del discurs, argumentació.

Bach Martorell, Carme 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, lingüística de corpus, terminologia i neologia.

Bernal Gallén, Elisenda 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, neologia.

Colominas Ventura, Carme 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: traducció alemany-català, semàntica, lingüística computacional.

Cunillera Domènech, Montserrat 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Llicenciada en Lletres Modernes mention FLE per la Universitat Paul Valéry de Montpellier, l'any 1992. 
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Gelpí Arroyo, Cristina
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: lexicografia, terminologia, lexicologia, anàlisi del discurs.

Marfany Simo, Marta
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals linies d'investigació: traduccions medievals, traducció de poesia, traducció i recepció de literatura francesa.

Mayol Toll, Laia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 2009.
Principals línies d’investigació: pragmàtica i semàntica, estructura informativa i del discurs.

Professors col·laboradors permanents

Gilbert O'Dell, Lisa 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: mètodes i materials per a l'ensenyament de llengua, traducció especialitzada.

Naro Rouquette, Guilhem 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Llicenciat en Ciències del Llenguatge per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1981. 
DEA de Lingüística General per la Universitat Paul Valéry, l'any 1983. 
Doctor en Lingüística General per la Universitat Paul Valéry, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, semàntica, anàlisi del text.

Wirf, Maria Theresia 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Primer i segon examen d'Estat per al magisteri en l'escala secundària II i en l'escala secundària I en anglès i en francès per la Universitat de Bonn, l'any 1984. 
Magister Artium d'anglès, de francès i de pedagogia per la Universitat de Bonn, l'any 1985. Màster en Llengua i Literatura Alemanyes per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1992. Doctora en Estudis Germànics i Escandinaus, opció Lingüística, per la Universitat Paul Valéry, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: l'alemany com a llengua estrangera, semàntica, neologia, lexicologia, anàlisi del text. 

Professors Tenure Track

Aguilar Solano, Maria Ascensión
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada  en Filologia Hispànica per la Universidad de Granada, l'any 2012.
Doctora en Traducció i estudis i interculturals per la Universitat de Manchester, l’any 2012.
Principals línies d'investigació: community interpreting, inclusió social, migració, etnografía, ONGs.

Arias Badia, Blanca
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.
Màster Universitari en Literatura Comparada i Traducció Literària per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.
Doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2017.
Principals línies d'investigació: Traducció audiovisual, accessibilitat als mitjans, lexicografia.

Barberà Altimira, Gemma
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada enTraducció i Interpretació  per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.
Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.
Línies de recerca: semàntica i pragmàtica de les llengües de signes, referència nominal i estructura del discurs

Bisiada, Mario 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciat en  Anglès i Lngüística per la  Universitat de York, l’any 2009.
Doctor en Traducció i estudis interculturals per la  Universitat de Manchester, l’any 2013.
Línies d'investigació: estudis del discurs contrastius, estudis de traducció i corpus

Professors Potsdoc

Dasca Batalla, Maria
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l’any 2001.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l’any 2008.
Principals línies d’investigació: literatura catalana contemporània, traducció literaria.

Miche Comerma, Elisabeth 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Ginebra, l'any 1986. 
Doctora en Lletres (Lingüística) per la Universitat de Ginebra, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: pragmàtica i anàlisi del discurs.

Professors associats

Ainaud Escudero, Jordi 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: literatura comparada medieval.

Aliaga Emeterio, Delfina
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Alou Ramis, Damià Àngel 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada, terminologia, lexicografia general i especialitzada, lexicologia.

Álvarez Vidal, Sergio

Arechederra Pérez, Itziar Edurne 

Arnall Duch, Anna

Artigas Bellsolel, Núria

Badell Giralt, Helena
Àrea de coneixement: Literatura i traducció
Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l’any 1999
Doctora programa Construcció i Representació d'Identitats Culturals per la Universitat de Barcelona, l’any 2016
Principals línies d'investigació: literatura i traducció, recepció de la literatura

Barrera Aguilera, Mariona
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: neologia.

Baya Ferreres, Maria Rosa

Bigorra Cervello, Maria Lourdes 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànico-Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Borrás Dalmau, Laura
Àrea de coneixement: Llengua espanyola.
Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Briguglia, Caterina
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Cabal Guarro, Miquel

Camps Martin, Magí
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Carulla Pahl, Marta 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Carrillo del Saz, Juan

Cases Silverstone, Madeleine 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: bilingüisme, traductologia i filosofia de la religió.

Cebrian Alonso, Javier
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universidad Alfonso X el Sabio, l’any 2000.

Chandía Flores, Andrés Alfredo
Àrea de coneixement: Lingüística computacional.
Llicenciat en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l’any 2007.
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat de Barcelona, l’any 2012.

Chieregato, Chiara
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras per la Universitat Ca`Foscari de Venècia, l’any 2005.
Màster universitari en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.
Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.

Climent Ferrando, Vicente Juan 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Cormand Rifa, Bernat
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.
Certificat d'Aptitud Pedagògica per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.
Màster en Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2013.

De Los Santos Rodríguez, Esther
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1992.

Del Barrio Estevez, Laura
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.

Del Rio San Roman, Carmen
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2000.
Doctora en “Traducció i Comunicació Multilingüe” per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Feliu Cortes, Judit
Àrea de coneixement: Lingüística General.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: lexicografia.

Fernández Casamitjana, Nuria
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Freixas Cardona, Martí
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Graduat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2016.
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2017.
Principals línies d’investigació: morfologia, neologia, lexicografia, terminologia

Frigola Segimon, Santiago
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Garcia Rodriguez, Joseph
Àrea de coneixement: Llengua espanyola
Doctor en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2019.
Principals línies d’investigació: fraseologia, fraseografia, lexicologia, contacte de llengües i ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera

Gaser, Rolf 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Llicenciat en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. Principals línies d'investigació: traducció especialitzada.

Geeraert, Thomas Julien 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Francesa per la Universitat de París, l’any 2007. Màster en Didàctica d’Idiomes per la Universitat de París, l’any 2018.
Principals línies d’investigació: intercomprensió entre les llengües romàniques.

Giralt Paradell, Eulalia

González Gaspar, Marta
Llicenciada en Lingüística Aplicada a les Noves Tecnologías per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.

González Rodríguez, Carmen
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Doctora en Filologia Espanyola (Literatura) per la Universitat Estatal d'Ohio, l'any 2003.

Guim Segurado, Francesca

Guirado Gil, Cristina 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: traducció especialitzada científico-tècnica i terminologia.

Gutierrez Metelli, Sharon
Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Barcelona, l’any 2018.
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2019.

Hernandez Garcia, Elena
 

Hernandez De Fuenmayor, Pau Joan
Àrea de coneixement: Traducció i estudis interculturals (francofonia)
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l’any 1991.
Màster en Traductologia i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2017.

Doctor en Traductologia i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, menció Cum Laude, l’any 2020.
Principals línies d'investigació: literatura popular, fulletó, recepció de la literatura popular i el fulletó francès.

Hooworth Smith, Robert Lloyd
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Espanyola i Francesa per la Universitat de Manchester, l'any 1993.
Màster en Llengües i Lingüística per la Universitat de Manchester, l'any 1995.
Certificat de postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses per la Universitat de Hull, l'any 2002.

Igareda González, Paula
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traduccó i Interpretació  per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Traducció i Filologia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.

Lacambra Torres, Marina

LLopart Saumell, Elisabet

Lopez Garcia, Patricia
Àrea de coneixement: Filologia francesa
Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1989.
Doctora en Llengües i cultures romàniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.
Principals línies d’investigació:  Llengües estrangeres, plurilingüisme, política i planificació lingüística i trastorns d’audició i llenguatge.

López García, Verónica 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.
Màster en Traductologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.
Doctora en Traducció i Estudis Interculturals, per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
Principals línies d'investigació: traducció audiovisual, didàctica de la traducció i llengües en entorns empresarials.

Marimon Felipe, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.

Martin Martin, Francesc Jesus
Llicenciat en Lingüística i filosofía per la Universitat de Barcelona, l’any 2004.
Màster en Cognitive Science and Language per la Universitat de Barcelona, l’any 2006.
Doctor en Lingüística per la Universitat de Nova York, l’any 2012. 
Principals línies d'investigació: Lingüística teòrica (morfologia, sintaxi, semàntica), lingüística romànica (Català, espanyol, portuguès) i germànica (anglès i alemany), lingüística històrica, i filosofia del llenguatge.

Martín Sánchez, Pablo
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, l’any 2005. Màster en Humanitats per la Universitat Carlos III de Madrid, l’any 2009. Doctor Internacional en Teoria de la Literatura i de l’Art i Literatura Comparada per la Universitat de Granada i en Llengua i Literatura Franceses per la Université Charles de Gaulle – Lille 3, l’any 2012.
Principals línies d’investigació: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Llengua i Literatures Espanyoles, Literatura Francesa Contemporània, Traducció i Traductologia.

Martínez Salom, M. Àngels
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Filologia Hispànica per la Universitat de les Illes Balears, l’any 2000.
licenciada en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears, l’any 2002. Màster Universitari de Llengües Aplicades per la Universitat de Lleida, l’any 2010.
Principals línies d'investigació: lexicologia, fraseologia, lexicografia i terminologia.

Martínez Tejerina, Anjana
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, l'any 2003.
Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, l'any 2008.

Mata Buil, Ana
Àrea de coneixement: Traducció general i literària anglès-castellà.
Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Traducció literària anglès-castellà, literatura comparada, poesia modernista nord-americana, antologies poètiques.

Molina Ruiz, Marta
Àrea de coneixement: Aprenentage i ensenyament de llengües.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.
DEA en Comunicació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.

Mussarra Roca, Joan-Josep
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.

Naranjo Pita, Maria 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1997.

O’Byrne, Aodh

Oliva Girbau, Maria de los Angeles

Pacho Aljanati, Lucia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Diplomada en Traducció per l’Instituto Superio San Bartolomé, Rosario, Argentina, l’any 2006.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Doctora en traductologia per la Universitat de Ginebra, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: Traducció jurídica, interpretació multilingüe, dret de la Unió Europea, Dret internacional, anàlisi del discurs jurídic, relació entre llengua i dret i semiòtica.

Panepinto, Lucio
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. Llengües francesa, italiana i española
Llicenciat en Traducción e Interpretación per la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Università degli Studi di Trieste, l’any 1997, homologat pel Ministerio de Educación español, l’any 2004
Principals línies d'investigació: Propostes d’explotació didàctica de webquests i pel·lícules italianes; recerca sobre el procés de desarrelament cultural i lingüístic de la comunitat italiana resident a l’estranger.

Parera Somolinos, Raquel
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2003.
Doctora en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2018.
Línies d'investigació: Traduccions a l'edat mitjana (de l'italià al català, especialment la de la Divina Comèdia de Dante feta per Andreu Febrer) i Literatura catalana medieval i moderna (edició de textos).

Pavon Belizon, Manuel

Peracaula Pujadas, Elisabeth
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d’investigació: observació a l'aula i l'avaluació des d'una perspectiva competencial.

Pons Tortosa, Laura
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I (Castelló), l'any 2012.
Màster en Interpretació de Conferències per la Universidad de La Laguna (San Cristóbal de La Laguna), l'any 2015.

Pujadas Jorba, Georgia
 
Qu Lu, Xianghong
 

Raigal Aran, Judith
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Graduada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.
Màster en Estudis de Traducció per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014.
Principals línies d'investigació: traducció jurídica, traducció i interpretació judicials

Rees, Geraint Paul
Bachelor of Arts with Honours in Spanish and French per la Universitat d'Exeter, l’any 2009.
Màster en Educació per la Universidad de la Sabana, l’any 2013.
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.
Doctor en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2018.
Principals línies d’investigació: ensenyament d’idiomes, interacció humana amb l’ordinador, lexicografia.

Roig Equey, Barbara

Roig Mora, Arnau
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual  per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2005).
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2007.
Màster Oficial en Construcció d'Identitats Culturals per la Universitat de Barcelona, l’any 2012.
Màster en Estudis de Dona, Gènere, Ciutadania, l’any 2013.
Doctor en Media & Communications per la Universitat d'Illinois, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Representació de la diversitat sexual; Cultura Popular; Estudis de Gènere i Cinema.

Romero Pérez, María Esperanza 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciada en Traducció per la Universitat de Viena, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: la traducció de l'alemany al castellà.

Ruiz Babot, Sílvia 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2005.

Sala Robert, Èlia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Màster en Traducció Audiovisual per la Universitat de Roehampton, l’any 2011
Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, 2016

Sánchez Galvis, Jairo Alexander
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia i Idiomes per la Univerisidad Nacional de Colombia. Doctor en Filologia Anglesa per la UNED, l’any 2012.
Principals línies d'investigació: traducció dialectal, pedagogia de la traducció.

Sancho Duran, Javier
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2008.

Sotoca Fernández, Adrian

Souto Caballero, Ángel 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Diplomat en Traducció i Interpretació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Vancells i Mora, Ignasi 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Vilanova Flaque, Mireia

Xu, Yingfeng
Àrea de coneixement: Lingüística Aplicada.
Llicenciada en Filologia Hispànica, per la Universitat Beijing Foreign Studies de Xina, l’any 2004.
Máster en traducción y comunicación intercultural per la Universitat Beijing Foreign Studies de Xina, l’any 2007.
Doctora en Educación per la Universitat Beijing Normal, l’any 2012.

Yanygina, Galina
Màster en Alemany com a Llengua Estrangera, Literatura Comparada, Pedagogia Intercultural,  per la Technische Universität Berlin, Alemanya, l’any 2008.

Zhang, Tianqi

Professors emèrits

Badia Cardús, Toni 
Àrea de coneixement: Lingüística General.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Cambridge, l'any 1979.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.
Doctor en Ciències (secció d'Informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: traducció automàtica, lingüística computacional, sintaxi, semàntica formal.

Cabré i Castellví, M. Teresa 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Romànica (Hispàniques) per la Universitat de Barcelona, l'any 1970. 
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia i anàlisi del discurs.

Estelrich Arce, Pilar 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Moderna (Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: didàctica de l'alemany com a llengua estrangera, literatura alemanya d'entreguerres (Alemanya i Àustria), la traducció en el procés de recepció de la cultura alemanya.

Investigadors ICREA

Baroni, Marco
Llicenciat en Lingüística per la Universitat de Padua, l’any 1995.
Màster en Lingüística per la Universitat de California, l’any 1997.
Doctor en Lingüística per la Universitat de California, l’any 2000.
Principals línies d'investigació: Analyzing the linguistic behaviour of deep artificial neural networks, computational simulations of language emergence.

Boleda Torrent, Gemma 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació, Lingüística General, Lingüística Computacional
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2000.
Doctora per Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007.
Principals línies d'investigació: semàntica, relació entre aspectes conceptuals i referencials del llenguatge.

Hinzen, Wolfram
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Freiburg, l’any 1993.
Màster en Filosòfia per la Universitat de Londres, l’any 1994.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Berna, l’any 1996.
Principals línies d'investigació: filosofía del llenguatge, lingüística teórica i lingüística clínica.

Prieto Vives, Pilar 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Lingüística per la Universitat d'Illinois, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: fonètica i fonologia, prosòdia, adquisició de la prosòdia, interfície prosòdia-pragmàtica, interfície gestualitat-prosòdia.

Quer Villanueva, Josep
Àrea de coneixement: Lingüística General
Llicenciat en Filologia Clàssica (Grec) per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Lingüística per la Universitat d'Utrech, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: sintaxi, semàntica, teoria lingüística, lingüística de les llengües de signes.

Wiltschko, Martina
Àrea de coneixement: Lingüística General
Màster en Filosofia per la Universitat de Viena, l'any 1993
Doctor en Filosofia per la Universitat de Viena, l'any 1995
Principals línies d'investigació: sintaxi, interfícies de sintaxi-pragmàtica, sintaxi-semàntica i sintaxi-prosòdia, syntax-pragmatics interface, syntax-semantics interface, syntax-prosody interface, lingüística teòrica, llenguatge i cognició 

Investigadors Beatriz Galindo

Perpiñan Hinarejos, Silvia
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2001.
Màster en Spanish Linguistics per la Universitat d'Illinois, l’any 2004.
Doctora en Romance Linguistics per la Universitat d'Illinois, l’any 2010.
Línies de recerca: Multi/Bilingualism and Language Contact, Heritage Languages, Formal Approaches to Language Acquisition, Romance Languages.

Investigadors Juan de la Cierva

Maldonado, Mora

Investigadors Beatriu de Pinós

Pistoia Reda, Salvatore

Sutton, Peter Roger
Àrea de coneixement: Lingüística, Filosofia
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Manchester, l'any 2004.
Màster en Filosofia Teòrica per la Universitat de Helsinki, l'any 2007.
Doctor en Filosofia per la King's College London, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: semàntica i pragmàtica

Investigadors de projectes

Brochhagen, Thomas
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en General Linguistics per la Universitat de Düsseldorf, l’any 2011.
Màster en General Linguistics per la Universitat de Düsseldorf, l’any 2013.
Doctor per la Universitat d'Amsterdam, Institute for Logic, Language and Computation, l’any 2018.
Principals línies d'investigació: semàntica, pragmàtica, statistical modelling.

Westera, Matthijs
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Cognitive Artificial Intelligence per la Universitat d'Utrecht, l’any 2008.
Màster en Artificial Intelligence per la Universitat d'Utrecht, l'any 2010.
Doctor en Lingüística per la Universitat d'Amsterdam, Institute for Logic, Language and Computation, l’any 2017.

Personal acadèmic en formació

Aina, Laura

Ausensi Jiménez, Josep

Baills, Florence Anne Marie

Benito Galdeano, Rut

Buchcyzk, Sebastian

Castaño Arqués, Ana

Cerdà Molloa, Francesca

Cervantes Carreto, Erendira Alejandra

Chapin, Kayla B.

Covas Amido, Sara Aisha

Cunill Sabatés, Guillem

De Rocafiguera Montanyà, Núria

Florit Pons, Júlia

Gornés Gomis, Rosa

Gualdoni, Eleonora

Hochberg, Amy Dara

Holguin Vaca, Denise Paola

Huang, Zi

Liang, Jialing

Liao, Xixian

Llopart Babot, Sandra

Logfren, Mary

López Fuentes, Alejandra Cristina

López Solà, Inmaculada

Marin Romero, Alba

Martínez Hernández, Claudia

Moya Avilés, Berta

Navarrete González, Alexandra

Pérez Sinusia, Marina

Porras Garzón, Jorge Mario

Pozuelo Ollé, Òscar

Pronina, Mariia

Raya Palmer, Adriana

Reisenauer, Andrea Megan

Rohrer, Patrick Louis

Slusna, Dominika

Soberats, Clara

Solivellas Ugenia, Ivan

Sorodoc, Ionut-Teodor

Tovar Torres, Antonia

Valls Rates, Iolanda

Veiga Busto, Raquel

Vidal Sabanes, Laia

Vilchez Veleda, Alberto

Villaécija Chavarria, Aida

Weber, Lucas

Xi, Xiaotong

Yuan, Chenjie

Zhang, Han