Catedràtics d'universitat

Amat Salas, Josep Oriol 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: Financial accounting and management accounting.

Arruñada Sánchez, Benito 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1981. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses, anàlisi econòmica dels contractes i la regulació empresarial.

Carreras de Odriozola, Albert 
Àrea de coneixement:Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Ganuza Fernández, Juan José 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Física per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, actions, economics of regulation and public contracts, economics of corruption, industrial organization, political economy.

García Montalvo, José 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: econometria, economia financera i mercat de treball juvenil.

García Villar, Jaume 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: microeconometrics, labour economics, sports economics, health economics, housing economics, official statistics.

Garcia-Milà Lloveras, M. Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, economia aplicada i economia regional.

Jiménez Martín, Sergi 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: microeconometria, economia laboral, seguretat social i pensions.

López Casasnovas, Guillem 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Economia per la Universitat de York (Anglaterra), l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: economia pública (hisenda), política social, política fiscal, gestió pública i economia de la salut.

Satorra i Brucart, Albert 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Doctor en Ciències Matemàtiques (especialitat Estadística) per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: models d'equacions estructurals, modelització estadística de dades d'enquesta i de panell.

Serra i de la Figuera, Daniel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Enginyeria per la Universitat Johns Hopkins, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: quantitative management, logistics, regional science.

Titulars d'universitat

Alòs Alcalde, Elisa 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Doctora en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: equacions en derivades parcials estocàstiques i càlcul estocàstic respecte del moviment brownià fraccionari.

Camps i Cura, Enriqueta 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctora en Història per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: història econòmica del treball i el gènere, formació de capital humà, economies i estratègies familiars.

García-Fontes Badanian, Walter 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: microeconomia aplicada, economia industrial i econometria.

Gil Bazo, José Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat del País Basc, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat del País Basc, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: the study of institutional investment: competition in the mutual fund industry, strategic behavior of management companies, regulatory issues, asset pricing: estimation and testing of flexible conditional asset pricing models.

Gil Estalló, Ángel Javier 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: algorismes de classificació jeràrquica.

Guirao Piñeyro, Fernando 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986. 
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: història de l'economia europea contemporània i història de la integració europea.

Llavador González, Humberto 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a Davis, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: political economy, decision theory, distributive justice.

Tafunell i Sambola, Xavier 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: construcció i creixement econòmic, fluctuacions econòmiques i sistema financer.

Torres Lacomba, Anna 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: correspondence analysis, brand management (brand equity measurement), cross-cultural studies, corporate social responsability.

Udina Abelló, Frederic
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: Statistics and Computing.

Ventura i Colera, Eva 
Àrea de coneixement: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, política impositiva i hisendes autonòmiques.

Viader Canals, Pelegrí 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: representacions de nombres reals i aproximacions diofàntiques.

Villanova i Fortuny, Ramon 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Estatal de Florida, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: mètode de Montecarlo i escalars de dimensions finites aplicats a l'estudi de transicions de fase.

Catedràtics contractats

Galí Garreta, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en International Management, l'any 1985.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: macroeconomic theory, monetary economics.

Ramalhinho Dias Lourenço, Helena 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat de Lisboa, l'any 1987. 
Doctora en Recerca d'Operacions per la Universitat Cornell, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: operations research, production and operations management, logistics.

Professors agregats

Banal, Estañol, Albert
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: corporate finance, industrial organization, competition and regulation, energy, mergers, R&D.

Brownlees, Christian Timothy
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Economia i Mètodes Quantitatius per la Universitat de Florència, l'any 2003.
Doctor en Estadística Aplicada per la Universitat de Florència, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: sèries temporals no lineals, previsions, computació estadística, finances quantitatives, econometria financera i informació financera d'alta freqüència.

Caggese, Andrea 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat Tor Vergata de Roma, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la London School of Economics and Political Sciences, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: applied and quantitative macroeconomics, business cycles, corporate finance.

Cornelissen, Gert 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2001. 
Doctor en Màrqueting per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: consumer behavior, persuasion, social marketing, judgment and decision making, behavioral economics, attitudes and behaviour.anc.

Epure, Mircea
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Business Administration per la Universitat d'Estudis Econòmics de Bucarest, l'any 2004.
Doctor en Business Economics and Administration per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: efficiency and productivity analysis, management accounting, strategic paths and strategic groups, entrepreneurship, regional development.

Germano, Fabrizio 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, microeconomics, macroeconomics, information economics, mathematical economics.

Gomez Biscarri, Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia i Administració d'Empreses per la Universitat de Deusto, l'any 1995.
Doctor en Business Economics per UCLA, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: emerging markets finance, estimation of cointegration systems, empirical estimation of financial pricing models.

González Luna, María Libertad 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Sevilla, l'any 1997. 
Doctora en Economia per la Universitat Northwestern, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: economia laboral, econometria aplicada i economia pública.

Ladrón de Guevara Martínez, Antonio 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela), l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: models de creixement econòmic, convergència entre països, mercat de treball i cicles econòmics reals.

Monllau i Jaques, Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Economia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: control intern i comptes anuals.

Navarro Martinez, Daniel
Àrea de Coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Business Studies per la Universitat de Jaume I, l'any 2004.
Doctor en Economia per la Universitat Jaume I, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Behavioral economics, judgment and decision making, decision theory and consumer behaviour. 

Nualart Dexeus, Eulàlia
Àrea de coneixement: Matemàtiques Aplicades, Estadística, Probabilitat. 
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998.
Doctora en Ciències per l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausana, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: càlcul estocàstic aplicat a les finances, processos de Lévy, equacions diferencials estocàstiques i inferència paramètrica.

Oliveras Sobrevías, Ester 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Doctora en Comptabilitat per la Universitat de Lancashire Central, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: regulació comptable, comptabilitat internacional i comptabilitat de gestió.

Tarozzi, Alessandro
Àrea de coneixement: Economia del Desenvolupament i Microeconometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: Development economics.

 

Professors col·laboradors doctors

Alemany i Costa, Josepa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctora en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: control de gestió i teoria de l'organització.

De Falguera Martínez-Alarcón, Jorge 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: comptabilitat de costos i control de gestió.

Miralles de Imperial, Joan 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: didàctica de les ciències experimentals i matemàtiques.

Puig Pla, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: mercats financers i fusions i adquisicions d'empreses.

Professors Tenure-track

Baley Gaytan, Isaac
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per l'ITAM, l'any 2006.
Doctorat en Economia per la New York University, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: macroeconomics, information, international, labor and development.

Brownlees, Christian Timothy
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Economia i Mètodes Quantitatius per la Universitat de Florència, l'any 2003.
Doctor en Estadística Aplicada per la Universitat de Florència, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: sèries temporals no lineals, previsions, computació estadística, finances quantitatives, econometria financera i informació financera d'alta freqüència.

Carril Mac Donald, Rodrigo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Economia per la Standford University, l'any 2020.
Principals línies d'investigació: Economia pública i organització industrial.

Cerigioni, Francesco
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat Politècnica delle Marche, l'any 2007.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Behavioral economics, decision theory, game theory, experimental economics, health economics and finance.

De Armas Adrián, Jesica
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat de La Laguna, l'any 2005.
Doctora en Ciències de la Computació per la Universitat de La Laguna, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: Operations research.

Epure, Mircea
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Business Administration per la Universitat d'Estudis Econòmics de Bucarest, l'any 2004.
Doctor en Business Economics and Administration per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: efficiency and productivity analysis, management accounting, strategic paths and strategic groups, entrepreneurship, regional development.

Espinosa Farfan, Miguel Andres
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisis Econòmica
Doctor en Economia, per la London School of Economics, l'any 2017.
Principals línies d'investigació: Business Economics and Industrial Organization

Evdokimov, Kirill Sergeyevich
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Economia per la Universitat de Yale, l'any 2010
Principals línies d'investigació: Econometria

Ghaderi, Mohammad
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Doctor en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 2017
Principals línies d'investigació: Marketing

Jeenas, Prit
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Economia per la Universitat de Nova York, l'any 2019
Principals línies d'investigació: Macroeconomia i Economia Internacional

Jiang, Nan
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctora en Comptabilitat per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2020
Principals línies d'investigació: mesures de desenvolupament i mesures de control.

Kuvshinov, Dmitry
Àrea de coneixement:  Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 2019
Principals línies d'investigació: Finances, Macroeconomia i Història Econòmica

Mesters, Geert
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Econometria i Investigació Operativa per la VU Universitat d'Amsterdam, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: econometrics, criminology.  

Michel, Christian Felix
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 2007.
Doctor en Economia per la Universitat de Mannheim, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Empirical industrial organization, behavioral economics, organizational economics and antitrust economics.

Navarro Martinez, Daniel
Àrea de Coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Business Studies per la Universitat de Jaume I, l'any 2004.
Doctor en Economia per la Universitat Jaume I, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Behavioral economics, judgment and decision making, decision theory and consumer behaviour. 

Ortiz Muñoz, Marcelo Ignacio
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Finances per la Universitat Adolfo Ibañez de Xile, l'any 2018.
Principals línies d'investigació: Corporate Governance, Financial Accounting

Petrova, Katerina Stoyancheva
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctora en Economia per la Universitat Queen Mary de Londres, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Econometria, Macroeconometria, DSGE and VAR Models, MCMC Methods

Richter, Bjoern Sebastian
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Economia per la Universitat Goethe de Frankfurt, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: Finances, Macroeconomia i Història Econòmica.

Righi, Cesare
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Management, Concentration in Strategy & Innovation per la Universitat de Boston, l'any 2017.
Principals línies d'investigació: propietat intelectual, standards tecnològics, estratègies

Santini, Alberto Maria
Àrea de coneixement: Anàlisis econòmica
Doctorat per la Universitat de Bolonia, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: combinational optimisation, machine learning, metaheuristics.

Serrano Mejías, Carlos Javier
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barclona, l’any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l’any 2006.
Principals línies d’investigació: Industrial organization, economics of innovation and technological change and finance.

Sohl, Timo Sebastian
Àrea de coneixement: Strategic Management.
Llicenciat en Economia per la Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg (Alemanya), l'any 2007.
Doctor en Management per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011. 
Principals línies d'investigació: Corporate diversification, international business, business models, multiunit enterprises.

Spektor, Mikhail Sergeevic
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor per la Universitat de Basel, l'any 2018
Principals línies d'investigació: Decisions under risk and uncertainty, learning and decision making, context-dependent preferences, cognitive modelling.

Vladasel, Theodor Lucian
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Doctor per la Copenhagen Business School, l'any 2019
Principals línies d'investigació: Entrepreneurship, strategic human capital, individuals and organizations.

Professors lectors

Cervini, Maria
Àrea de coneixement: Fonament de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciada en Economia per la Universitat de la República, l'any 2001.
Doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Income and earning dynamics, labour economics, public economics, family economics.
 

Professors associats 

Aguilà Batllori, Santiago
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Albet Tetas, Josep
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona, l'any 1982.

Alcaraz Rodriguez, Maria Jesus
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2007.

Alcover Pericot, Santiago
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Alonso-Cuevillas Farran, Gorka
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.

Alvarez Klee, Maria del Roser
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctora en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona, l'any 2019.

Amade, Kamal Haidar
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Finances Corporatives i Banca per la Barcelona School of Management, l'any 2016

Amat Lefort, Natàlia
Àrea de coneixement:Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciada en Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Argelés Fernandez, Emili J.
Àrea de coneixement: Introducció a l'Economia.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Bagur Femenias, Llorenç
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.

Balletbó Roldán, Andrea
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.

Bastida Vialcanet, Ramon 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.

Beigelman, Marie Leila
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en "Public Policy and Developement Economics" per la Paris Scool of Economics, l'any 2016

Beltrame, Stefano Nicolas
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Buenos Aires, l'any 2017.

Bernat Rozas, Sergi
Àrea de coneixement: Economia Financera i Compatibilitat
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 2014.

Bertrán Vall, José 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: exportació i màrqueting intern, inversions estrangeres i grups d'exportació.

Boar Boar, Andrei Ioan
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Doble grau en Economia i Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2018.

Bogónez Aguado, María Begoña
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Boned Torres, José Luis
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.  

Bornao Barcelo, Enrica Merce
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.

Broner Pasik, Fernando Ariel
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Matemàtiques i Física pel MIT, l'any 1995.
Doctor en Economia pel MIT, l'any 2000.

Brosa Muela, Aniol
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Boston College Carroll School of Management, l’any 2006.

Calviño Carmona, Pedro
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Calvo Garasa, Gerardo
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Zaragoza, l’any 1999.

Cánovas Barceló, Joan
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.

Carrascosa Mallafré, Ferran 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.

Cid Salvador, Gemma 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Córdoba Sánchez, Ana Isabel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2005.

Cortadellas Benitez, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1991.
Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Cortiada Rovira, Dídac
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Crespan Martinez, Ainhoa
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Business Economics and Administration pel Limerick Institute of Technology, l'any 1991.

Crespo Sogas, Patrícia 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Cuellar Carvajal, Walter
Àrea de coneixement: Fonaments de l'anàlisi econòmica
Llicenciat en Economia per la Universitat Boliviana, l'any 1985.
Doctor en Economia Internacional i de Desenvolupament per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Cuxart Fonolleda, Gloria
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.

Daoudi, Jalila
Àrea de coneixement: Estadística.
Doctora en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.

De Isabel Estrada, Ana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, l'any 1988.

De la Torre Chirivella, Rita Sofia
Àrea de Coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciada en Estudis Internacionals per la Universitat Central de Venezuela, l'any 1998.

De Martí Beltran, Joan Francesc
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisis Econòmica.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Díaz de Quijano, David
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra

Djourelova, Milena Nikolaeva
Àrea de coneixement. Economia Aplicada

Domingo Pérez, Susana 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001.

Duran-Sindreu Buxadé, Antoni 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: la responsabilitat tributària dels administradors de societats.

Elvira Benito, Òscar 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Estapé Triay, Salvador
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat per la Universitat Autónoma de Madrid.
Doctorat per l'European University Institute, l'any 1998.

Esteban Paredes, Maria Lourdes
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Psicologia del treball, per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Esteve Manasanch, Joan
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Faner Aguiló, Joan 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: public economics, health economics.

Farran Porté, M. Eugènia
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.

Ferran Boleda, Jordi
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1995.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2013.

Fornaro, Luca
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2005.
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 2013.

Galicia Zamorano, Francisco
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992.

Gambús Sáiz, M. Luisa 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.

Garcia Cortés. Marcos
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.

Garcia Giménez, Maria Pilar 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Garcia Hernandez, Rosa 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.

Garolera Berrocal, Jordi
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa, l'any 2004.

Garrido Camprubí, Agustín Ignacio
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Gasull Jolis, Joan
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Data Science per la Barcelona Graduate School of Economics, l'any 2018.

Gironella Garcia, Eduard
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses, per la universitat Ramon Llull, l'any 2013.

Glab Frontera, Leonard
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Grau en Economia per la Geinjausen Business School.

Gonzalo Penela, Carlos
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Gonzalvez Sempere, José Ramón
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant, l'any 1991.

Guinjoan i Francisco, Marc
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Gundín Castro, María Inés 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1990. 
Doctora en Economia per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: economia internacional i comerç.

Gusi Puig, Jordi
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1993.

Gutiérrez Domínguez, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per l'Institut Tecnològic Autònom de Mèxic, l'any 1996.

Horowitz Gassol, Jeannine 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Biologia dels Recursos Naturals per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1978. 
Doctora en Genètica i Bioquímica per la Universitat d'East Anglia, l'any 1981.

Ibañez Llop, Marcos
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya, l’any 1998.

Jeffery, Mark Timothy
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.

Doctor en Dret Europeu, per l'European University Institute de Florència, l'any 1999.

Klijn, Flip
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Doctorat en Economia per la Tilburg University, l'any 2000.

Lassus Baldomir. Veronica
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Lemus Font, Marc
Àrea de coneixment: Economia Aplicada

Llaguno Mercader, Eduard
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Llaguno Mercader, Xavier
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2018.

Llaneza Hesse, Catalina Silvestre
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciencia Política i Economia per la Universitat de Münster, l'any 2016.

Llao Cantarero, Eric
Àrea de coneixement:  Economia Financera i Comptabilitat

Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2019.

Llorens i Jimeno, Eduard
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Economia per la Barcelona Graduate School of Economics, l'any 2018.

Lopez Brosa, Pere
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Enginyer de camins, per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001

Lopez Jimenez, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2019.

Lopez Seguí, Francesc Guillem
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Economia per l'Erasmus School of Economics, l'any 2014.

Lopez Serra, Josep Maria 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Lucas Burgos, Lara
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en International Business Economics per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Lucero Ghisleri, Liliana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat Catòlica de Córdoba, l'any 1993.

Luis Bassa, Carolina
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Diplomada en Enginyeria de la Computació per la Universitat Simón Bolívar, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: marketing relacional, responsabilidad social corporativa, "Fuzzy Logic".

Manyà i Oller, Francesc
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyer Tècnic de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull, l'any 1982.

Marcet Torrens, Albert
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econonòmica

Marín Anglada, Francisco 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Marín Arandia, José Luis Martín 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial i de sistemes per l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, l'any 1989.

Maristany Rivero, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctorat pel MIT, l'any 2013.

Martin, Alberto Miquel
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Martinez Buxeda, Raül
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctorat en Business per la Universitat de Barcelona, l'any 2016.

Martínez Gamote, Gilbert
Àrea de coneixement: Investigació de Mercats.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Masferrer i Fons, Emili
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Mateu i Romero, Adrià
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Mdaghri Alaoui, Mehdi
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
ENSAE en Estadística i Economia a ENSAE Paris Tech, l’any 2007.

Merino Fernandez, Raul
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.

Molas Salvat, Josep
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.  

Molina Andreu, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Graduat en Ciències Empresarials i Management per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Monfort Aguilar, Enric
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1986.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Moreno Gutierrez, Jose Fernando
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Colòmbia, l'any 2011.

Morgades Abella, Albert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Morron Salmeron, Adrià
Àrea de coneixement. Economia Aplicada

Moure Fernandez, Aida
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Economia per la Universitat de Vigo, l'any 2008.

Murtra Millar, Marc Thomas
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyeri Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1997.

Nagy, David Krisztian
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2016.

Oliveras Villanueva, Marc
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació per la Universitat Pompeu Fabra/TecnoCampus Mataró, l'any 2015.

Orriols Domingo, Maria
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2019.

Ozturk, Tahir
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat d'Istanbul Bilgi, l'any 2003.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: microeconomics, game theory, network economics.

Pareja García, Sergio
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Parrondo Tort, Luz
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat d'Alacant, l'any 1996. 
Doctora en Economia, Finances i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Pascual Argente, Natàlia
Àrea de coneixement: Economia de la Salut.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Pelayo, Federico
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Economia per la Barcelona Graduate School of Economics, l'any 2016.

Perez Torre, Victor Daniel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perramon Costa, Jordi 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Pinheiro de Matos, Luis Andre
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Doctorat en Economia per la Cardiff University, l'any 2018.

Pinzon Sarmiento, Luz Mary
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Planas Miret, Iván 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Planiol Ribera, Miquel
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Màster en Direcció Financera i Comptable per l'IDEC-UPF, l'any 2002

Ponzetto, Giacomo Antonio Maria
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2009.

Puig Torra, Marc
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Ramos Raich, Juan Ramon
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Rico Delgado, Inmaculada
Àrea de coneixement: Economia i Empresa, Microeconomia, Mercat de Treball i Econometria.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Huelva, l'any 2002.

Rodés Mayor, Eduardo César
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Llicenciat en Dret per la Universidad de Buenos Aires, l'any 1988. Llicenciat en Economia per la Universitat Catòlica Argentina, l'any 1987.

Sabes Figuera, Ramon
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Sagués Cuxart, Albert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Sala Correia, Maria
Àrea de Coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2019.

Salart Mas, Lluis
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Salvador Sanchez, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat: en Ciències Polítiques i Administració Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005

Sama Cami, Ana
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.

Sánchez Moscona, Daniel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2020.

Sánchez Rodríguez, Víctor 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1989.

Sanguinetti, Claudia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de la República (Uruguay), l’any 2001.

Sayrol Clols, José María
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Schaal, Edouard
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciat en Matemàtiques Aplicades i Economia per l'Escola Politècnica, l'any 2006.
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2011.

Schonberg-Schwarz Letzen, Enrique Ariel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració per la Universitat de Buenos Aires (Argentina), l'any 1996.

Segura Llado, Anna
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Segura Moreiras, Adrián
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2018.

Segura Salinas, Juan Francisco
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.

Serrano Méndez, Alba Salut
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.

Sfalcin, Lautaro Matias
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Smirnov, Danila
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Solé del Barrio, Anna
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.

Solé Udina, Ernest
Area de coneixement: Comptabilitat i Finances. 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2004.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.

Soupre, Matthieu
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Taixés Ventosa, Xavier
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Duisburg-Essen, l'any 2008.

Tami, M. Clara Aurora 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Anàlisi Econòmica per la Universitat Catòlica de Santa María de Buenos Aires, l'any 1986.

Todeschini Pochettino, Federico Atilio
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Rosario, l’any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.
Principals línies d'investigació: program and policy evaluation, microeconometrics, public economics and finance.

Torra Fernández, Lidia
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques

Torres Florit, Josep
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Torrez Meruvia, Harold Rolando
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Ramon Llull, l'any 2013.

Trunas Josa, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.

Tubau Corominas, Joan 
Àrea de coneixement: Economia de l'Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Umlauft, Roland
Àrea de coneixement: Economia Financiera.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2005.

Valverde Salamanca, Abel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Vanasco, Victoria
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Vazquez Sanchez, Jessica
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Ventura Botet, Màxim
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Màster en Econometria i Economia Matemàtica per la London School of Economics, l'any 2020.

Ventura Fontanet, Jaume
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1995.

Vidal Ayuso, Fátima
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Lleida, l'any 2016.

Vila Bonilla, Mariona 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2014.

Zaffora, Juan Ignacio
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universidad Nacional del Sur de Bahia Blanca (Argentina), l'any 2009.

Zalunardo, Virginia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

 

Professors visitants

Aurino, Elisabetta
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctora en Economia del Desenvolupament per la Universitat de Roma, l'any 2013

Llorca Jaña, Manuel Alberto
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques

Pugliese, Amadeo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat

Stanev, Kaloyan 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Història per la Universitat de Sofia (Bulgària), l'any 2004.

Doctorat en Història per la Universitat de Lleida, l'any 2011
Principals línies d'investigació: transport i infraestructures.

 

Professors emèrits

Bosch Domenech, Antoni
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Freixas i Dargallo, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1971. 
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1978. 
Principals línies d'investigació: banca, supervisió i regulació bancària.

Hogarth, Robin 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració d'Empreses per la INSEAD, l'any 1968.
Doctor en Administració d'Empreses per la Universitat de Chicago, l'any 1972. 
Principals línies d'investigació: psicologia de l'empresa.

Mas Colell, Andreu
Àrea de coneixement: Microeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid, l’any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minesota, l’any 1972.
Principals línies d’investigació: microeconòmics, general equilibrium theory and
game theory.

Ortún Rubio, Vicente 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 1969. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: economia de la salut, gestió sanitària i gestió pública.

Paradís Balaux, Jaume
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: aproximacions diofàntiques, història sobre la gènesi de l'àlgebra simbòlica i anàlisi de representació dels reals.
 

Investigadors ICREA

Apesteguía Garcés, José Javier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 1994. 
Doctor en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: decision and game theory, behavioral and experimental economics.

Durante, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat degli Studi di Messina, l'any 2001.
Doctor en Economia per la Brown University, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Political economics, media economics, experimental economics, economic growth and development.

Eeckhout, Jan
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Enginyeria i Economia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 1992. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: applied economics, labor market, unemployment, the determinants of compensation, inequality in cities.

Lugosi, Gabor
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Tècnica de Budapest, l’any 1987.
Doctor en Enginyeria Elèctrica per l’Academia de Ciències d’Hongria, l’any 1991.
Principals línies d'investigació: teoria d’aprenentatge automàtic, estructures aleatòries, estadística combinatòria, estadística no-paramètrica, teoria de la informació i desigualtats en probabilitat.

Motta, Maximo
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Doctorat en Economia per la London School of Economics, l'any 1991

Nagel, Rosemarie 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Economia per la Universitat de Passau, l'any 1985. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, teoria de jocs i organització industrial.

Papaspiliopoulos, Omiros 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Estadística per la Universitat d'Econòmiques d'Atenes, l'any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Lancaster.
Principals línies d'investigació: Monte Carlo methods (theory and methodology), stochastic processes, stochastic modelling, probabilistic inference.

Penta, Antonio
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Llicenciat d'Economia per la Universitat Bocconi, l'any 2004.
Doctor en Economia per la Universitat de Pennsylvania, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Game theory, mechanism design, auctions, bounded rationality and economic theory.

Petrova, Maria
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Llicenciada en Política Aplicada per la Universitat Estatal de Moscú, l'any 2002.
Doctora en Economia Política per la Universitat de Harvard, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Política econòmica.

Peydró Alcalde, José Luis
Àrea de coneixement: Macroeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctor en Economia per INSEAD, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: banca, crisis financeres, crèdit, macroeconomia i mercats de crèdit, política monetària, finances internacionals i polítiques públiques.

Reynal-Querol, Marta 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la London School of Economics, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: the causes of civil wars, conflict resolution and the aftermath of conflict, rent seeking and ethnic polarization, aid effectiveness, the economics of institutions, development.

Rossi, Barbara
Àrea de coneixement: Macroeconomia, Econometria.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: Time series econometrics, applied international finance, macroeconomics.
 

Investigadors Ramón y Cajal

Alaoui Soce, Larbi
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Doctorat en Economia per la Universitat de Pensilvània, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Microeconomic Theory, applied microeconomics, decision theory, behavioral economics.

Debortoli, Davide
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat Bocconi, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Macroeconomic Theory, Monetary Policy, Fiscal Policy.

Garcia Santana, Manuel Jose
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia  per la Univesitat de Salamanca, l’any 2007.
Doctor en Economia per CEMFI, l’any 2012.

Glitz, Albrecht Ekkehard Christian
Àrea de coneixement: Economia aplicada.
Doctorat en Economia per l'University College London, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: Labour economics, applied microeconomics

Ippolito, Filippo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Siena (Itàlia), l'any 1998. 
Doctor en Finances per la Universitat d'Oxford (Regne Unit), l'any 2007.
Principals línies d'investigació: lines of credit as monitored liquidity insurance, corporate liquidity.

Le Mens, Gaël
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de París XI, l'any 2002. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: behavioral decision making, organizational learning, organization theory, strategy, decision analysis, research methods.

León Ciliotta, Gianmarco
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Socials amb Menció en Economia per la Pontifícia Universitat Catòlica de Perú, l'any 2003.
Doctor en Agricultural and Resource Economics per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: development economics, political economics.

Mesters, Geert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctorat en Econometria per la VU Universitat d'Amsterdam, l'any 2014.

Monràs Oliu, Joan
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Doctor en Economia per la Universitat de Columbia, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: Economia Laboral, Economia Urbana i Comerç Internacional.

Pascali, Luigi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctorat en Economia pel Boston College, l'any 2010
Principals línies d'investigació: tax rates, trade, economic development.

Rossell Ribera, David
Àrea de Coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Estadística per la Unviersitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001.
Doctor en Bioestadística per la Rice University, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: Developing methodology for the statistical analysis of complex data.

Shelegia, Sandro
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per la Tbilisi State University, l’any 2001.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Principals línies d’investigació: Industrial organization, game theory and political economy.

Zwernik, Piotr Wiktor
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Economia per la Warsaw School of Economics, l’any 2003.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Warsaw, l’any 2006.
Doctor en Estadística per la Universitat de Warwick, l’any 2011.
Principals línies d’investigació: graphical models with hidden data, algebraic statistics, applications of algebraic geometry and combinatorics in statistics, time series analysis, phylogenetic analysis, symbolic computations.

 

Investigadors Juan de la Cierva

Frug, Alexander
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia i Empresa per l’ Academic College of Tel Aviv Yaffo, l’any 2002.
Doctorat en Economia per la Tel Aviv University, l’any 2015. 
Principals línies d’investigació: information economics, game Theory and economic theory.

Jeenas, Prit
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctorat en Economia per la New York University, l'any 2019.
Principals línies d'investigació: Macroeconomia, Economia monetària, economia financera.

Santini, Alberto Maria
Àrea de coneixement: Anàlisis econòmica
Doctorat per la Universitat de Bolonia, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: combinational optimisation, machine learning, metaheuristics.

Spektor, Mikhail
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Doctor en Filosofia per la Universitat de Basel, l'any 2018.
Principals línies d'investigació: decisions sota riscos i incerteses, aprenentatge i pressa de decisions.

 

Ajuda per a la formació postdoctoral

Antelo, Fatima
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2019.

Brutti, Zelda
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Dascanio, Francesco
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Ferrer Zarzuela, Rosa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Garcia Santana, Manuel
Área de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Rodriguez Martinez, Tomás
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Rodríguez Pereira, Jessica
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

 

Investigadors Marie Curie

Fabbri, Marco
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisis Econòmica
Doctor en Economia pel Rotterdam Institute, 2014.
Principals línies d'investigació: Organizational Economics, Law & Economics, Behavioral & Experimental Economics.

Surovtseva, Tetyana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

 

Investigadors de projectes

Enikolopov, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Física per la Universitat Estatal de Moscú, l'any 2001.
Doctorat en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Political economy, economics of mass media, development economics and corporate.

Galofre Vila, Gregori
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Gulino, Giorgio
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Hernandez Pizarro, Helena
Àrea de Coneixement: Economia de la Salut.
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017.
Principals línies d'investigació: economia del comportament, economia pública, economia de la salut, economia de gènere.

Jewson, Jack Edward
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada

Mehmood, Sultan
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada

Nunes, Cecilia Maria Costa Bento Sousa
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada

Pifarre Arolas, Héctor
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Doctor en Economia per la Tolouse School of Economics, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: economia de la població.

Pinzón Sarmiento, Luz Mary
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Colòmbia, l'any 1984.
Doctora en Applied Miltivariate Statistics per la Universitat de Salamanca, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: applied statistics, environmental, social research of government, media, consumer products and services, methodologies applied to multivariate analysis.

Russo, Gianluca
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Serra Burriel, Miquel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Soares Vieria, Bruno Miguel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Surovtseva, Tetyana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Trommlerova, Sofia Karina
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctora pel Graduate Institute of Internatinal and Development Estudis de Ginebra.
Principals línies d'investigació: Applied microeconometrics, family economics, gender, child health, development economics, and economic demography.

Zuazo Garín, Peio
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat del Pais Basc, l'any 2007.
Doctor en Economia per la Universitat del Pais Basc, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: teoria econòmica, teoria de jocs, epistemologia interactiva.

 

Personal investigador predoctoral en formació

Artiles Gonzalez, Miriam

Baertsch, Laurenz Michael

Banki, Daniel Istvan

Brouwer, Claire Federica Odette

Castañeda Perez, Carolina

Castells Jáuregui, Madalen

Cenzon, Josefina

Chan, Jenny

Chiavari, Andrea

Costa Ramon, Ana Maria

Deb, Shubhdeep

Diz Pflugfelder, Sebastian Marcelo

Donati, Dante

Einarsson, Bjarni Geir

Ellingsen, Sebastian Thomas Kristian

Esala, Lauri Sameli

Evans, Christopher Michael

Fan, Yameng

Flores Audante, Edgar Jairo Jesús

Gavalyugova, Dimitria

Gavan, Malachy James

Ge, Erqi

Ghofrani, Erfan

Giarda Ugalde, Mario Francesco

Gisbert Rodriguez, Josep

Goraya, Sampreet Singh

Greiwe, Moritz

Gutierrez Daza, Ángelo

Hoesch, Lukas

Hosseini, Rahil

Ilango, Akhil

Imbet Jimenez, Juan Felipe

Ismailov, Adilzhan

Jagadits, Andras

Kastrau, Philipp Martin

Kaya, Sandra Sinem

Lee, Adam James Colin

Liaudinskas, Karolis

Liu, Shangyu 

Llorens Terrazas, Jordi

Manini, Raffaele

Mantovani, Cristiano

Martin Vilalto, Zoel

Meza Cuadra Balcazar, Claudia Maria

Morozov, Vladislav

Ohanyan, Narek

Palumbo Fernandez, Helena

Pirla López, Sergio Ventura

Pravosud, Makar

Puig Pomés, David

Romero Contreras, Damian Camilo

Schoell, Nikolas Bahati

Semken, Christoph

Smirnov, Danila

Souza, Andre Brandao de Mello

Spantidaki Kyriazi, Evangelia

Sy, Andrea Loren

Tikhonenko, Dmitrii

Tiozzo, Philipp Maximiliam

Torrens Dinares, Miquel

Velona, Vasiliki

Wang, Yiru

Werner, Konstantin

Willis, Sebastien Matthew

Woiczyk, Thomas Karl Alfred

Yamamoto, Shohei

Yang, Guohao

Zhou, Lang