Catedràtics d'universitat

Andreu Martínez, David
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (1975).
Doctor en Química per la Universitat de Barcelona (1981).
Principals línies d'investigació: química de pèptids i proteïnes, proteòmica, pèptids antibiòtics, vacunes sintètiques.

Antó Boqué, Josep M.
Àrea de coneixement: Medicina i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1975).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).
Principals línies d'investigació: salut planetària, epidemiologia de malalties respiratòries.

Ayté del Olmo, José
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1985).
Doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (1990).
Principals línies d'investigació: regulació del cicle cel·lular i regulació de l'expressió gènica en el llevat Schizosaccharomyces pombe.

Bertranpetit Busquets, Jaume
Àrea de coneixement: Biologia Animal.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1974).
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1981).
Principals línies d'investigació: genètica i genòmica evolutives, genètica de poblacions humanes, evolució de xarxes moleculars funcionals i acció de la selecció natural en el genoma.

Camí Morell, Jordi
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1975).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977).
Principals línies d'investigació: bibliometria i avaluació de la recerca, prevenció de l'Alzheimer i dels problemes cognitius de l’envelliment.

Comas Martínez, David
Àrea de coneixement: Antropologia Física.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1992).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997).
Principals línies d'investigació: anàlisi de la diversitat del genoma humà i les seves aplicacions.

De Nadal Clanchet, Eulàlia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).
Doctora en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

García Benavides, Fernando
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla (1979).
Doctor en Medicina per la Universitat d'Alacant (1985).
Principals línies d'investigació: lesions per accident de treball, incapacitat laboral, trajectòries laborals i salut.

García Ojalvo, Jordi
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1991).
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: dinàmica dels sistemes biològics, neurodinàmica, presa de decisió cel·lular, autoorganització espai-temps de sistemes vius.

Giráldez Orgaz, Fernando
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Valladolid (1975).
Doctor en Medicina per la Universitat de Valladolid (1979).
Principals línies d'investigació: Biologia del Desenvolupament i Neurociències.

Hidalgo Hernando, Elena
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1986)
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona (1991).
Principals línies d'investigació: estudi de les respostes cel·lulars a l'estrès oxidatiu en el llevat Schizosaccharomyces pombe.

Lloreta Trull, Josep
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1994).
Principals línies d'investigació: aspectes morfològics i moleculars de la progressió del càncer urològic (bufeta urinària, ronyó, pròstata), aspectes ultraestructurals dels tumors sòlids i de les alteracions dels músculs respiratoris en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica.

López-Botet Arbona, Miguel
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1977).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Madrid (1982).
Principals línies d'investigació: caracterització de receptors leucocitaris amb funció inhibidora i activadora de la resposta immunitària innata, implicació en la defensa davant el citomegalovirus.

Maldonado López, Rafael
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Cadis (1985).
Doctor en Farmacologia per la Universitat de Cadis (1988).
Doctor en Farmacoquímica Molecular per la Universitat René Descartes de París (1990)
Principals línies d'investigació: estudi del substrat neurobiològic dels fenòmens que depenen de drogues, mecanismes implicats en el dolor neuropàtic, mecanismes neurobiològics dels trastorns afectius (ansietat i depressió) i dels dèficits cognitius, estudi dels trastorns de la ingesta alimentària.

Pérez Jurado, Luis Alberto
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Madrid (1983).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Madrid (1992).
Principals línies d'investigació: bases moleculars de malalties hereditàries.

Posas Garriga, Francesc
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional, cicle cel·lular, computació biològica.

Pujades Corbí, Cristina
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1986).
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (1991).
Principals línies d'investigació: estudi dels llinatges cel·lulars en el sistema nerviós central durant el desenvolupament embrionari: progenitors i especificació neuronal. Compartiments i segregació cel·lular durant el desenvolupament del rombencèfal. Morfogènesis del cervell embrionari i destí cel·lular.

Real Arribas, Francisco X.
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la proliferació i la diferenciació en cèl·lules epitelials: rellevància en processos patològics i genètica molecular del càncer.

Sanz Carreras, Ferran
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) (1973).
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978).
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983).
Principals línies d'investigació: bioinformàtica traslacional, gestió integrativa del coneixement biomèdic, farmacoinformàtica, modelatge de les relacions entre l'estructura molecular i l'activitat biològica.

Valverde Castro, Miguel Á.
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid (1988).
Màster en Farmacologia per la Universitat de Cambridge (1991)
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid (1992).
Principals línies d'investigació: canalopaties, fisiopatologia de l'epiteli respiratori, control del to vascular, fisiologia molecular de la regulació del volum cel·lular.

Valverde Granados, Olga
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cadis (1989).
Doctora en Medicina per la Universitat de Cadis (1992).
Doctora en Farmacoquímica Molecular per la Universitat René Descartes de París, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: bases neurobiològiques dels trastorns psiquiàtrics utilitzant una aproximació experimental. Estudi dels processos per consum de substàncies, trastorns emocionals, esquizofrènia i comorbiditat entre diversos trastorns psiquiàtrics.

Catedràtics contractats

Albanell Mestres, Juan
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Principals línies d'investigació: oncologia.

Alonso Caballero, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1980).
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (1990).
Principals línies d'investigació: càrrega global de les malalties mentals, avaluació de la salut percebuda i altres resultats percebuts pels pacients, avaluació dels seveis de salut.

Díez Antón, Juana
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Sevilla (1985).
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (1990).
Principals línies d'investigació: identificació de dianes intracel·lulars per a teràpia antiviral, replicació del virus RNA, interaccions virus-host.

García de Herreros Madueño, Antonio
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid (1980).
Doctor en Ciències per la Universitat Autònoma de Madrid (1985).
Principals línies d'investigació: control de la diferenciació i creixement de les cèl·lules epitelials: paper dels contactes intracel·lulars.

Gea Guiral, Joaquim
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1979).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: estudi de les alteracions funcionals musculars (mecanismes de pèrdua de força i resistència, limitació a l'exercici) en l'envelliment i en diverses malalties tant cròniques (EPOC, insuficiència cardíaca, càncer, hipertensió pulmonar) com agudes (sepsis).

Guigó i Serra, Roderic
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1981).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1988).
Principals línies d'investigació: recerca del mecanisme mitjançant el qual són reconeguts els senyals en l'ADN que especifiquen els gens i la seva evolució, i desenvolupament de software per a l'anàlisi i l'anotació de seqüències genòmiques.

López Rodríguez, M. Cristina
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1991).
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid (1996).
Principals línies d'investigació: regulació de l'expressió gènica per factors de transcripció, àmbit d'estudi: càncer i immunologia.

Oliva Miguel, Baldomero
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (1987)
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Principals línies d'investigació: estudi de la relació estructura/funció en proteïnes, anàlisi computacional i bioinformàtica de l'estructura i plegament de proteïnes, modelatge comparatiu per homologia.

Ozaita Mintegui, Andrés
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat del País Basc (1992).
Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (1996).
Principals línies d'investigació: senyalització intracel·lular associada al sistema cannabinoide, millora cognitiva en salut i malaltia.

Sunyer i Deu, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1980).
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: epidemiologia ambiental i del desenvolupament amb especial interès en els determinants ambientals a l'inici de la vida.

Titulars d'universitat

Alsina Español, Berta
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994).
Doctora en Biologia Genètica per la Universitat de Barcelona (1999).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars en el desenvolupament de l'orella, regeneració de cèl·lules ciliades i gens causants de sordesa, mecanismes de morfogènesi, estudi d'elements reguladors.

Bosch Fusté, Elena
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1995).
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra (2000).
Principals línies d'investigació: diversitat genètica humana, adaptació genètica humana, arquitectura i història natural de les malalties genètiques mendelianes i complexes.

Calafell Majó, Francesc
Àrea de coneixement: Antropologia Física.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1989).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: genòmica de poblacions humanes, filogeografia del cromosoma Y, genètica forense.

Castelo Valdueza, Robert
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997).
Doctor en Informàtica per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos) (2002).
Principals línies d'investigació: bases genètiques de l'expressió gènica i la variació fenotípica, enginyeria inversa de xarxes genètiques, mètodes d'anàlisi centrats en vies de regulació, genòmica clínica.

De la Torre Fornell, Rafael
Àrea de coneixement: Toxicologia.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980).
Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1985).
Principals línies d'investigació: psicofarmacologia de les drogues d'abús en humans, efectes benèfics de compostos fenòlics presents en la dieta mediterrània en la salut de l'individu, canvis de l’estil de vida de l’individu per a prevenir patologies cròniques i/o neurodegeneratives.

Moyano Claramunt, Elisabeth
Àrea de coneixement: Fisiologia Vegetal.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1996).
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (2000).
Principals línies d'investigació: enginyeria metabòlica de plantes aplicada a la millora de la producció de fitofàrmacs.

Pereira Rodríguez, José Antonio
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1983).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1988).
Principals línies d'investigació: anatomia i embriologia del cap i del coll, patologia quirúrgica endocrina i patologia quirúrgica de la paret abdominal.

Professors agregats

Aramburu Beltrán, José
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid (1986).
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (1992).
Principals línies d'investigació: regulació del sistema immunitari per mecanismes de resposta a l'estrès. Identificació de processos regulats pel factor de transcripció NFAT5 en respostes immunitàries.

Fernández Fernández, José Manuel
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Sevilla (1991).
Doctor en Biologia per la Universitat d'Alacant (1996).
Principals línies d'investigació: estructura-funció de canals iònics; regulació de canals iònics per vies de senyalització intracel·lular; identificació de canals iònics implicats en la regulació del volum cel·lular i la seva rellevància en la fisiologia epitelial; patologies associades a l'alteració de la funció de canals iònics: a) fibrosi quística, b) asma, c)  hipertensió i altres malalties cardiovasculars, d) migranya, atàxies i alteracions neurològiques associades (stroke-like episodes, síndrome cerebel·losa...), e) metàstasi i càncer.

Gutiérrez Gallego, Ricardo
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química Analítica per la Universitat Rijkshogeschool Ijsselland de Deventer (Holanda) (1983).
Llicenciat en Química per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos) (1996).
Doctor en Química Biorgànica per la Universitat d'Utrecht (Països Baixos) (2001).
Principals línies d'investigació: glicosilació, glicobiologia, interaccions biomoleculars, desenvolupament de nous mètodes analítics.

Hernández Llodrà, Sílvia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1995).
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (2001).
Principals línies d'investigació: estudi de les alteracions moleculars implicades en el desenvolupament i la progressió dels tumors humans.

Macía Santamaría, Javier
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1990).
Doctor en Ciències per la Universitat de Barcelona (1996).
Principals línies d'investigació: computació no convencional en sistemes biològics, emergència de comportaments col·lectius sintèticament induïts, biologia sintètica i de sistemes, desenvolupament de models teòrics per a aplicacions biomèdiques.

Muñoz López, Francisco José
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense (1990).
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense (1995).
Principals línies d'investigació: malaltia d'Alzheimer, estrès oxidatiu i òxid nítric.

Pastor Maeso, Manuel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat d'Alcalá de Henares (1988).
Doctor en Farmàcia per la Universitat d'Alcalá de Henares (1994).
Principals línies d'investigació: desenvolupament de mètodes predictius de toxicitat in silico amb aplicacions a fàrmacs, compostos de consum i ecotoxicitat. Modelatge multiescala i multinivell de propietats biològiques. Caracterització de similitud molecular i bioisosterisme. Desenvolupament de programari per a la utilització de mètodes farmacoinformàtics en entorns de producció.

Sentí Clapés, Mariano
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1983).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Principals línies d'investigació: la interacció entre factors genètics i ambientals en el risc de patir malaltia coronària, especial èmfasi en la recerca de factors protectors de la malaltia cardiovascular.

Serrano Sánchez, Antonio Luis
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Còrdova (1991).
Llicenciat en Ciències i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Còrdova (1994).
Doctor en Veterinària per la Universitat de Còrdova (1996).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular.

Vicente García, Rubén
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2000).
Doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2005).
Principals línies d'investigació: canals iònics i senyalització per calci en cèl·lules immunitàries.

Professors col·laboradors permanents (doctor)

Boada Centeno, Nuria
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1989).
Doctora en Ciències Químiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (1996).
Principals línies d'investigació: modelització molecular de proteïnes i disseny de fàrmacs assistit per ordinador.

Girvent Montllor, Meritxell
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998).
Principals línies de recerca: estudi de la interrelació entre resposta inflamatòria, estat nutricional i estatus tiroïdal en pacients amb càncer colorectal ressecable, estudi de la patogènia de la malnutrició i fragilitat en el pacient d'edat geriàtrica.

Professors tenure-track

Gallego Moli, Oriol
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular i Biologia Estructural.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Doctor en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars del creixement cel·lular, exocitosis, biologia estructural en cèl·lules vives.

Güell Cargol, Marc
Àrea de coneixement: Biologia Sintètica i Enginyeria Genètica.
Llicenciat en Química per la Universitat Ramón Llull (2006).
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions  per la Universitat Oberta de Catalunya (2010).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2010).
Principals línies d’investigació: Desenvolupament de tecnologia per enginyeria del genoma humà. Enginyeria genètica del microbioma. Teràpia gènica i enginyeria genètica amb finalitats terapèutiques.

Janic, Ana
Àrea de coneixement: Biologia Molecular i Cel·lular.
B.Sc i M.Sc. en Biologia Molecular i Fisiologia per la Universitat de Belgrad (2005).
Doctora en Biomedicina per l’Institute for Research in Biomedicine (2011).
Principals línies de recerca: Biologia del càncer.

Pasquali, Lorenzo
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Gènova (Itàlia) (2002).
Doctor en Clínica, Genètica i Immunologia de les Malalties de l’Era Evolutiva per la Universitat de Gènova (Itàlia) (2012).
Principals línies d'investigació: genètica i regulació genòmica reguladora de les malalties del metabolisme de la glucosa.

Rivera Gil, María Pilar
Àrea de coneixement: Nanomaterials per a Biomedicina.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Sevilla (2001).
Doctora en Farmàcia per la Universitat Lliure de Berlín (Alemanya) (2007).
Habilitació en Tecnologia Farmacèutica per la Universitat Philipps de Marburg (Alemanya) (2013).
Principals línies d'investigació: caracterització biològica i toxicològica de nanomaterials; disseny i caracterització de nanomaterials per controlar, de manera remota o interna, l'alliberació de la seva càrrega (fàrmacs, material genètic, etc.) a l'interior cel·lular; disseny i caracterització de nanomaterials per detectar alteracions a les concentracions d'ions intracel·lulars i per restaurar la seva homeostasi, amb la finalitat d'estudiar el seu papel en malalties (per exemple, a les neurodegeneratives).

Professors postdoc

Bas Villalba, Jesús Antonio
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili (2012).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2018).
Principals línies d'investigació: social cognition and cognitive development.

Boronat Llop, Susanna
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988).
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996).
Principals línies d'investigació: estudi de la regulació i dels efectes tòxics de l'estrès oxidatiu en les proteïnes.

Del Valle Perez, Beatriz Amelia
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Sevilla (2001).
Doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona (2006).
Principals línies d’investigació: Investigació de les bases moleculars que regulen tant la via canònica com la via no canònica de Wnt. Focus en l’efecte de la via canònica en el procés d’invasió i metàstasi tumoral.

Farrera Sinfreu, Consol
Àrea de coneixement: Microbiologia
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2004).
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona (2005).
Doctora en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2011).
Principals línies d’investigació: Vies de senyalització de macrofags. Neutrophil extracellular traps (NETs). Respostes a tractaments biològics en humans. Resposta immunitària a infeccions.

Fernández Hevia, Covadonga
Àrea de coneixement: Genètica, Biologia Molecular i Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Complutense de Madrid (2009)
Doctora en Biociències Moleculars per la Universitat Autònoma de Madrid (2015).
Principals línies d’investigació: neurobiologia del desenvolupament.

Muscolino, Elena
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biotecnologia per l’Università degli Studi di Messina d’Itàlia (2012).
Doctora en Virologia Experimental per l’Institut Heinrich Pette d’Alemanya (2020).
Principals línies d'investigació: herpesvirus use of protein aggregation and autophagy as immune evasion mechanism.

Ortet Cortada, Laura
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2005).
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra (2010).
Principals línies d'investigació: mecanismes reguladors de la miogènesi.

Riera Borrull, Marta
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili (2011).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Rovira i Virgili (2017).
Principals línies d'investigació: estudi dels macròfags del teixit adipós en les alteracions metabòliques associades a la obesitat.

Rubio Moscardo, Francisca
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de València (2000).
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de València (2001).
Doctora en Biologia per la Universitat de València (2005).
Principals línies d'investigació: fisiologia molecular de patologies de l'epiteli respiratori i del sistema immune.

Vega López, Montserrat
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat d'Oviedo (2010).
Doctora en Biologia Funcional i Molecular per la Universitat d'Oviedo i la Universitat d'Osnabrück (2016).
Principals línies d'investigació: estrès oxidatiu i envelliment.

Serra Pascual, Selma
Àrea de coneixement: Fisiologia de Canals Iònics.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2004).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2011).
Principals línies d'investigació: estudi electrofisiològic de les mutacions en canals de calci activats per voltatge associades a migranya hemiplègica familiar i altres malalties neurològiques paroxístiques, anàlisi de l'estructura-funció i paper fisiològic de diferents canals de calci depenents de voltatge en la neurosecreció.

Utzet Sadurní, Mireia
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en: Sociologia per la Universitat de Barcelona (2005).
Doctora en Pediatria, Obstetricia i ginecologia, Medicina Preventiva i Salut Pública per la Universitat de Barcelona (2014)
Principals línies d’investigació: Anàlisi de les desigualtats socials en salut, amb especial atenció en el impacte de les condicions de treball i en l’aplicació de la metodologia quantitativa específica en la investigació en Salut Pública.

Professors lectors

Duch Larrègola, Alba
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2003).
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars i cicle cel·lular.

Professors associats

Aguilar Barrera, Miriam
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (2003).
Màster universitari en Infermeria Oncològica.

Albà Soler, M. del Mar
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1992).
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997).
Principals línies d'investigació: genòmica computacional.

Alcántara Salouza, Rodrigo
Àrea de coneixement: Radiologia i medicina física.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Montes Claros de Brasil (2005).
Principals línies d’investigació: Sinologia i diagnòstic per a la imatge de la mama.

Alcolea Garcia, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Medicina Familiar i Comunitària.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1984).

Alechaga Silva, Élida
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005).
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona (2008).
Doctora en Química per la Universitat de Barcelona (2015).
Principals línies d’investigació: method development by UHPLC coupled to Mass spectrometry for the determination of veterinary drugs in foods.

Anglès Traserra, Alberto
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985).

Arias Agudelo, Olga Lucía
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universidad del Valle de Colòmbia (1995).

Argelaguet Calado, Ricardo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Màster universitari en Bioinformàtica per la Universitat de Copenhaguen (2016).
Doctor en Genòmica estadística per l’European Bioinformatics Institute i la Universitat de Cambridge (2021).
Principals línies d'investigació: integració de dades “multi-omics” i genòmica de cèl·lules individuals.

Argudo Aguirre, Núria
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra (2008).
Principals línies d'investigació: paret abdominal, matologia mamària.

Artazcoz Lazcano, Lucía
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra (1987)
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra (2004).
Principals línies d'investigació: desigualtats de gènere en la salut, salut laboral.

Arumí Uria, Montserrat
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Principals línies d'investigació: lesions melanocítiques-nevus displàstics (dermatopatologia), limfomes cutanis.

Ausin Herrero, María Pilar
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad Complutense de Madrid (1998).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2016).
Principals línies d'investigació: asma (asma - obesidad), epoc (diferencias de sexo).

Badia Casas, Roger
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1996).

Balcells Vilarnau, Eva
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2016).
Principals línies d'investigació: malalties pulmonars intersticials, activitat de recerca clínico-epidemiològica en malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Barbaglia Navarro, Maria Gabriela
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universidad de Tucumán d’Argentina (2005).
Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (2008).
Doctora en Ciències Experimentals i de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra (2014).

Barreiro Portela, Esther
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (1989)
Doctora en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra (2002).
Principals línies d'investigació: MPOC, disfunció muscular, mecanismes moleculars involucrats en la pèrdua de massa muscular i la caquèxia, i en el càncer de pulmó en pacients amb malalties cròniques respiratòries.

Bartroli Checa, Montserrat
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: drogodependències, educació emocional.

Basagaña Flores, Xavier
Àrea de coneixement: Estadística, Epidemiologia Ambiental.
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (2003).
Doctor en Bioestadística per la Universitat de Harvard (2008).
Principals línies d'investigació: mètodes estadístics, canvi climàtic i salut, contaminació atmosfèrica i salut.

Bellosillo Paricio, Beatriz
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1993).
Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1999).
Principals línies d'investigació: estudi d’alteracions moleculars en neoplàsies sòlides i hematològiques amb valor diagnòstic, pronòstic i predictiu. Aplicació de noves tecnologies per a la caracterització molecular a l’àmbit assistencial: biòpsia líquida, patologia digital.

Borrell Thió, Carme
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1980).
Doctora en Medicina (Salut Pública) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: les desigualtats en salut segons classe social i sexe.

Bravo Salva, Alejandro
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (2012).
Principals línies d'investigació: Anatomia de la paret abdominal, prevenció de l'hèrnia incisional.

Burdio Pinilla, Fernando
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa (1993).
Doctor en Medicina per la Universitat de Saragossa (1999).
Principals línies d'investigació: ablació hepàtica per radiofreqüència i transecció hepàtica i pancreàtica per radiofreqüència.

Buron Pust, Andrea
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Cantàbria (2004).
Doctora en Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Preventiva per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).
Principals línies d'investigació: cribatge de càncer de còlon i recte.

Busquets García, Juan Ramón
Àrea de coneixement: Economia i Empresa.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1980).

Cambra Badii, Irene Aïda
Àrea de coneixement: Psicologia bàsica
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires (2008)
Doctora en Psicologia per la Universitat del Salvador (2014).
Principals línies d’investigació: Bioètica i cinema.

Camprubi Condom, Lluís
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (2003).
Principals línies d'investigació: organització de salut pública, determinants socials de la salut, salut local.

Capellades Font, Jaume
Àrea de coneixement: Medicina
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1987).
Principals línies d’investigació: Neurovascular i neurooncologia.

Carbó Arnau, Joan Marcos
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: bases de dades i avaluació en política científica.

Carbó Banús, Marcel·lí
Àrea de coneixement: Toxicologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1984).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Principals línies d'investigació: farmacocinètica i metabolisme, relacions farmacocinètiques/farmacodinàmiques.

Carranza Gil Dolz del Castellar, Salvador
Àrea de coneixement: Biologia.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1992).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997).
Principals línies d'investigació: sistemàtica, biogeografia, evolució, conservació.

Casadevall Fusté, Carme
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999).
Principals línies d’investigació: fenotips i biomarcadors de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Castro Zavala, Adriana
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Química Farmacobiològica per la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de Mèxic (2012).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2020).
Principals línies d’investigació: efectos del estrés temprano en el posterior consumo a sustancias de abuso.

Clivillé Abad, Raquel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2006).
Màster en Laboratori d’Anàlisis Clíniques per la Universitat Pompeu Fabra (2008).

Colomo Saperas, Lluís
Àrea de coneixement: Histologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991)
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Principals línies d'investigació: neoplàsies hematològiques.

Crespillo Márquez, Manuel
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Granada (1989).
Doctor en Medicina per la Universitat de Saragossa (2013)
Principals línies d'investigació: supervisió d'analítica forense i, més concretament, en estudis d'interpretació de resultats d'ADNmt i valoració i estudis de perfils barreja de STR autosòmics.

Crespo Barrio, Marta
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid (1993).
Doctora en Medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (2002).
Principals línies d’investigació: Monitorització immunològica de trasplantament renal: risc de rebuig o d’infecció. Estudi de la sensibilització HLA pretransplantament. Rebuig mig per anticossos en trasplantaments renals: anticossos anti-HLA i no anti-HLA, predictors/biomarcadors, lesió histològica, mecanismes de mal. Infecció per CMV en trasplantament renal.

Cuadrado Godia, Elisa
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: malalties vasculars cerebrals.

Del Carpio Bellido Vargas, Luis Alexander
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Llicenciat en Médico General per la Universidad Nacional de Trujillo de Perú (2006).

Del Prado Vinuesa, Julián
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1998).

Dieguez Bande, José
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia General per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).

Diez David, Elia Maria
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983).
Principals línies d’investigació: disseny i avaluació d’intervencions preventives,  Intervenció en desigualtats socials en salut, salut comunitària.

Enrique Naves, Juan
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) (2005).
Principals línies d’investigació: aparell digestiu.

Esteban Sanz, Cristina
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Escuela de Enfermería de Teruel (2002).

Farré Ramon, Xavier
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biotecnologia per la Universitat de Vic (2009).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2021).
Principals línies d’investigació: ageing.

Fernández Velázquez, Jordi
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1993).

Ferrer del Álamo, Ana María
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1995).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (2008).
Principals línies d'investigació: caracterització biològica de les síndromes limfoproliferatives cròniques B amb expressió hemoperifèrica, principalment limfoma esplènic de la zona marginal, limfoma de cèl·lules del mantell i leucèmia limfàtica crònica.

Ferrer Monreal, Antonio
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1982).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1988).
Principals línies d'investigació: intercanvi pulmonar de gasos, trastorns respiratoris del son, fenotips MPOC i medicina de sistemes.

Foro Arnalot, Palmira
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1985).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005).
Principals línies d’investigació: apoptosi radioinduïda com a factor predictiu de toxicitat en malalts amb càncer de pròstata que reben radioteràpia, tractament de les metàstasis òssies i cerebrals.

Furlong Nespolo, Laura Inés
Àrea de coneixement: Biologia computacional, informàtica biomèdica.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Buenos Aires (1997).
Màster universitari en Bioinformàtica per a la Salut per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona (2007).
Doctora en Biologia per la Universitat de Buenos Aires (2002).
Principals línies d'investigació: desenvolupament d'eines per a l'extracció del coneixement de la literatura biomèdica i els registres clínics, biologia de sistemes per a l'estudi de les malalties humanes i la toxicitat per drogues, enfocaments bioinformàtics per a la reutilització de dades clíniques per a la recerca.

Gabaldón Estevan, Juan Antonio
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València (1996).
Doctor en Ciències Mèdiques per la Universitat de Nimega (Holanda) (2005).
Principals línies d'investigació: genòmica comparativa i evolució, predicció de funció en gens implicats en malalties.

Garcia Aymerich, Judith
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1996).
Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: epidemiologia respiratòria, malaltia pulmonar obstrutiva crònica (MPOC), efectes de l'activitat física sobre el desenvolupament i evolució de l’asma i la MPOC.

García De Olalla Rizo, Patricia
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982).
Principals línies d'investigació: epidemiologia de les malalties transmissibles, control i prevenció de les malalties de declaració obligatòria, malalties de les infeccions de transmissió sexual, supervivència i mortalitat.

García-Elias Heras, Anna
Àrea de coneixement: Fisiologia Cardiovascular.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2005).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2011).
Principals línies d'investigació: estudi dels mecanismes moleculars que afavoreixen el remodelat estructural de la insuficiència cardíaca amb especial atenció al paper dels canals iònics.

García García, Javier
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2005).
Principals línies d'investigació: estudi computacional de l'interactoma: integració de bases de dades d'interaccions de proteïnes, predicció d'interaccions proteïna-proteïna i predicció de les regions potencialment involucrades en la interacció entre proteïnes.

Garin Boronat, Olatz
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Biologia Fonamental i Sanitària per la Universitat de Navarra (2001).
Principals línies d'investigació: metodologia de la medició de resultats de salut percebuts pels pacients, mètodes epidemiològics.

Gil Gómez, Gabriel
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1988).
Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1992).
Principals línies d'investigació: participació de proteïnes reguladores del cicle cel·lular en l'apoptosi de cèl·lules quiescents.

Giralt Borrell, Teresa
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (2009).

Gómez Pérez, Miguel Angel
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1997).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).
Principals línies d'investigació: factors de risc emergents en patologia cardiovascular, malaltia valvular aòrtica, gestió clínica.

Gómez-Zorrilla Martin, Silvia Inés
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universidad Complutense de Madrid (2005).
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: malalties infeccioses.

González Pérez, Abel David
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Gracia Arnillas, Maria Pilar
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Lleida (2001).
Doctora en Ciències de la Salut i Biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: infeccions, neurologia.

Gresa Arribas, Núria
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2006).
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona (2011).
Principals línies d'investigació: desenvolupament primerenc del cervell, bases fisiopatològiques dels trastorns neurològics.

Guarne Vidal, Elisenda
Àrea de coneixement: Medicina.

Güerri Fernández, Roberto Carlos
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (2003).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013).
Principals línies d'investigació: inflammatory changes in chronic viral infections., comorbidities related to chronic HIV infection, sarscov-2 infection.

Guxens Junyent, Mònica
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).
Principals línies d'investigació: epidemiologia ambiental, salut infantil.

Hidalgo Benítez, Verónica
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat Pompeu Fabra (2011).

Ielpo, Benedetto
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medical Doctor per l’Hospital Universitari de Bari (2006).
Doctor en Medicina i Psicologia per la Universitat CEU San Pablo de Madrid (2016).
Principals línies d'investigació: oncologia, cirurgia.

Ilzarbe Sánchez, Lucas
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003).
Principals línies d'investigació: gastroenterologia (pancreatologia).

Jimenez Tejero, Eroteida
Àrea de coneixement: Biologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2002).
Doctora en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya (2011).
Principals línies d'investigació: bones pràctiques en la recerca.

Juanpere Rodero, Nuria
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Rovira i Virgili (2002).
Principals línies d'investigació: pròstata, bufeta.

Laayouni el Alaoui, Hafid
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc) (1992).
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
Principals línies d'investigació: genètica de poblacions humanes, epidemiologia i salut pública.

Lacruz Bassols, Martín
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: física dels processos biològics.

Leis Machín, María Ángeles
Àrea de coneixement: Ciències experimentals i de la Salut.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (2013).
Màster en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida per la Universitat Oberta de Catalunya (2015).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2021).
Principals línies d’investigació: Real-World data i Real-World evidence, anàlisi de les xarxes socials en salut, qualitat de la informació mèdica a Internet.

Ligori Catalán, María José
Àrea de coneixement: Medicina.

Llorente Lope, Carolina
Àrea de coneixement: Comunicació Científica.
Graduada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2012).
Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental per la Barcelona School of Management, Universitat Pompeu Fabra (2013).
Màster universitari en Societat de la Informació i el Coneixement (itinerari de recerca social) per la Universitat Oberta de Catalunya (2016).
Principals línies d'investigació: comunicació científica, percepció pública de la ciència, recerca i innovació responsable.

López Bigas, Nuria
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1998).
Doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: estudi genòmic i computacional de les malalties genètiques.

Lopez Medina, María José
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009).
Principals línies d'investigació: avaluació de polítiques i programes de salut pública.

López Rodríguez, Carmen Luisa
Àrea de coneixement: Medicina.

Maho Alaye, Lidia
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Infermeria per la Universitat Pompeu Fabra (2017).

Maiques Llacer, José María
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1990).
Principals línies d'investigació: radiodiagnòstic.

Majó Barberi, Luis
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1990).
Principals línies d'investigació: sistemes d'informació sanitària, codificació de dades clíniques, sistemes d'agrupació clínico-econòmics.

Malhotra, Vivek
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.

Manaut Clusella, Francesc
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1981).
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: disseny de molècules assistit per ordinador i semblança molecular.

Manzanera Lopez, Rafael
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1976).
Doctor en en Medicina per la Universitat de Barcelona (1984).
Principals línies d'investigació: seguretat del pacient i organització sanitària.

Marcos del Águila, Josep
Àrea de coneixement: Química Analítica.
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (1996).
Doctor en Química per la Universitat Pompeu Fabra (2002).
Principals línies d'investigació: diagnòstic de malalties metabòliques, metabolisme d'esteroides, instrumentació d'anàlisi química (cromatografia/espectrometria), control antidopatge.

Márquez Mosquera, Lucía
Àrea de coneixement: Medicina
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostela (2000).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).
Principals línies d’investigació: Malaltia inflamatòria intestinal.

Martín Sánchez, Ana
Àrea de coneixement: Psicobiologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de València (2010).
Doctora en Neurociències per la Universitat de València (2016).
Principals línies d'investigació: bases neurobiològiques de trastorns psiquiàtrics utilitzant una aproximació experimental. Estudi dels processos de depressió postpart en models de separació maternal associats al consum d’alcohol.

Martínez Campos, Maruxa
Àrea de coneixement: Biologia.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (1999).
Doctora en Biologia per la Universitat de Cambridge (UK) (2004).
Principals línies d'investigació: good practices in research, science communication.

Martínez García, María
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universidad de Navarra (2000).
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (2017).
Principals línies d'investigació: neuro-oncologia.

Martínez-Llorens, Juana María
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra (1997).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).
Principals línies d'investigació: fisiopatologia dels músculs respiratoris, ventilació mecànica no invasiva.

Martínez Rodriguez, José Enrique
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Sevilla (1996).
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (2007).
Principals línies d’investigació: neuroimmunologia, esclerosis múltiple.

Mateo Luque, Esther
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (2002).

Mayer Pujadas, Miguel Ángel
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1987).
Màster en Salut Pública per l’Institut Europeu de Salut i Benestar Social (2010).
Doctor en Ciències de la Salut i de la Vida per la Universitat Pompeu Fabra (2006).
Principals línies d’investigació: Big data en salut, Real-World Data i Real-World Evidence, reutilització de la Història Clínica per recerca, estàndards i vocabularis biomèdics.

Medrano Martorell, Santiago
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Rovira i Virgili (2002).
Principals línies d'investigació: neuroradiologia (substància blanca, ictus, tumors, epilèpsia), radiologia de cap i coll.

Meri Vived, Alexandre
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1999).
Diplomat en Fisioteràpia per la Universitat Ramon Llull (2005).
Principals línies d'investigació: anatomia clínica i aplicada.

Mestre Pinto, Juan Ignacio
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (2005).
Doctor en Psiquiatria i Psicologia Mèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011).
Principals línies d'investigació: avaluació psiquiàtrica i tractament en drogodependències.

Mestres López, Jordi
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Doctor en Química Computacional per la Universitat de Girona (1996).
Principals línies d'investigació: aproximacions sistèmiques al disseny de fàrmacs, mecanismes d'acció en medicina tradicional, disseny de sondes per biologia química.

Mogas Díez, Sira
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2017).
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional (2019).

Montagut Viladot, Clara
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999).
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (2009).
Principals línies d'investigació: càncer colorectal, biomarcadors, biòpsia líquida.

Montero, Maria Milagro
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Doctora en MD-PhD per la Universitat Autònoma de Barcelona i la University of North Texas (2012).
Principals línies d'investigació: MDR bacteries.

Muiños Ballester, Ferran
Àrea de coneixement: Matemàtica aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques i Estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya (2003).
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (2011).
Principals línies d’investigació: Àlgebra commutativa, homologia d’àlgebres graduades, processos mutacionals, models d’heterogeneïtat mutacionals, selecció positiva somàtica, models de day i reparació de l’ADN.

Muntané Medina, Gerard
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (2005).
Doctor en Neurociències per la Universitat de Barcelona (2010).
Principals línies d’investigació:Genòmica, medicina evolutiva, genòmica comparada.

Muñoz Baguena, Javier
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1991).
Doctor en Didàctica de les Ciències i la Matemàtica, per la Universitat de Barcelona (1999).
Principals línies didàctica de la ciència.

Nicolás Álvarez, Gloria
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Infermeria per la Universitat Pompeu Fabra (2018).

Notredame, Cedric Gerard Christian
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França) (1992).
Màster en Biotecnologies per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França) (1993).
Doctor en Bioinformàtica per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França) (1998).

Núñez García, Gemma
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2017).
Màster en Formació al Professorat per la Universitat Pompeu Fabra (2019).

Oddone, Anna
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Química per la Universitat de Torí (2001).
Doctora en Biologia Molecular per la Universitat Louis Pasteur d’Estrasburg l’European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (2007).
Principals línies d’investigació: structural biology, super resolution microscopy.

Oliveras Serrano, Anna
Àrea de coneixement: Medicina
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1987).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).
Principals línies d’investigació: Hipertensió arterial i risc vascular. Hipertensió arterial resistent. Tractaments intervencionistes en la hipertensió arterial resistent. Adherència terapèutica en la hipertensió arterial. Mesura de la pressió arterial. Mecanismes hemodinàmics en l’obesitat mòrbida i després de cirurgia bariàtrica.

Oña Vizcaino, Gemma
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
Diplomada en Nutrició i Dietètica Humana per la Universitat Ramon Llull (2007).
Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Barcelona (2009).
Màster en Seguridad Alimentària (2011).

Parés Badell, Oleguer
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011).
Principals línies de recerca: Salut mental, drogodependències, reducció de danys.

Pasarín Rua, Maria Isabel
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1987).
Doctora en Medicina i Cirurgia (Salut Pública) per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: desigualtats socials en salut, avaluació de l'atenció primària de salut i promoció de la salut.

Pascual Esteban, Jose Antonio
Àrea de coneixement: Quimica.
Llicenciat en Química per la Universitat Barcelona (1980).
Doctor en Química. per la Universitat Barcelona (1997).
Principals línies d'investigació: Biomarcadors d’oxigenació i carcinogènesi del tabac.

Pelegrina Manzano, Amalia
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (1999).
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (2005).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (2019).
Principals línies d'investigació: metàstasis hepàtiques.

Pérez Albarracín, Gloria
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (1983).
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: desigualtats socials i econòmiques en salut i en concret en mortalitat i en salut reproductiva.

Pérez García, Nora
Àrea de coneixement: Botànica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid (2007).
Doctora en Biodiversitat per la Universitat de Barcelona (2013).
Principals línies d'investigació: ecologia del paisatge, demografia i biogeografia vegetal en relació amb la conservació de flora i l'avaluació d'amenaces antròpiques sobre la biodiversitat.

Pérez Saez, María José
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Granada (2006).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d’investigació: transplantament renal. Donants i receptors anyencs. Immunologia del transplantament.

Permanyer Boada, Eduard
Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (2005).
Doctor en Cirurgia i Ciències Morfològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013).
Principals línies d'investigació: cirurgia cardíaca, anatomia clínica i aplicada.

Piñeiro Aguín, Zenaida
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Santiago de Compostela (2003).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015).
Principals línies d'investigació: oncologia del cap i del coll, otoneurologia, otologia.

Piñero González, Janet
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de La Habana (2001).
Màster en Bioquímica per la Universitat de La Habana  (2007).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2016).
Principals línies d’investigació: Bioinformàtica, malalties genètiques.

Pleguezuelos Cobo, Eulogio
Àrea de coneixement: Cirurgia.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili (1997).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
Principals línies d'investigació: rehabilitació cardíaca: determinació de citoquines a l'hora de fer un programa de rehabilitació cardíaca en pacients amb síndrome coronària, factors de pronòstic, rehabilitació respiratòria, biomecànica humana.

Principe, Alessandro
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Bolonya (2003).
Doctor en Fisiologia i Fisiopatologia Aplicada per la Universitat de Bolonya (2007).
Principals línies d'investigació: epilèpsia focal i cirurgia de l’epilèpsia, anàlisi de senyal, relacions amb anatomia funcional.

Puig de Dou, Jaume
Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia.
Llicenciat en Medicina

Quera Jordana, Jaime
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: la irradiació d'animals de laboratori per conèixer la capacitat de recuperació hematopoètica de factors de creixement hemopoètic, estudi de la dosi dispersa en zones protegides amb blocs estrets, i estudi mitjançant dosimetria in vivo de la dosi administrada a malalts tractats amb feixos de fotons en radioteràpia.

Quesada Díez, Rita
Àrea de coneixement: Enginyeria Biomèdica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2008).
Doctora en Enginyeria Biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya (2014).
Principals línies d'investigació: noves teràpies d'hipertèrmia. Ablació i transecció hepàtica i pancreàtica per radiofreqüència.

Radusky, Leandro Gabriel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciat en Ciències informàtiques per la Universitat de Buenos Aires (2012).
Doctor en Química biològica per la  Universitat de Buenos Aires (2017).
Principals línies d’investigació: Bioinformàtica estructural.

Ramada Rodilla, José María
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1985).
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Principals línies d'investigació: salut laboral.

Rambla De Argila, Jordi
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1987).
Màster en Biologia del Desenvolupament i Genètica per la Universitat de Barcelona (2011).
Principals línies d'investigació: human genomics.

Raya Chamorro, Marina
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1990).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (1995).
Principals línies d'investigació: Heart regeneration in zebrafish. Stem cell pluripotency. Differentiation of heart muscle cells.

Revuelta de la Poza, Gema
Àrea de coneixement: Comunicació Científica.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1988)..
Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental per la Barcelona School of Management, Universitat Pompeu Fabra (1995).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2019).
Principals línies d'investigació: comunicació científica, percepció social de la ciència, comunicació de salut i biomedicina, investigació i innovació responsables.

Rincón Regadera, Antonia
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat Pompeu Fabra (2012).

Ripoll Vàzquez, Alexandre
Àrea de coneixement: Farmàcia i tecnologia farmacèutica.
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (2001).
Màster en Administració i Direcció d’Empreses a Esade Business School (2007).

Robledo Montoya, María Patricia
Àrea de coneixement: Neurofarmacologia.
Llicenciada en Psicobiologia per la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (1981).
Doctora en Neurociències per la Universitat Pierre i Marie Curie (1989).
Principals línies d'investigació: substrats neurobiològics implicats en els efectes addictius, motivacionals i cognitius produïts per l'MDMA ("èxtasi") i el cànnabis.

Rocamora Zúñiga, Rodrigo Alberto
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Unc. Mendoza, Argentina (1994).
Doctor en Epilèpsia i alteracions de la son per la Universitat de Bonn, Alemanya (2001).
Principals línies d'investigació: farmacologia, trastorns de la son i epilèpsia.

Rodríguez Chiaradia, Diego Agustín
Àrea de coneixement: Medicina i Fisiopatologia.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires (1998).
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (2013).
Principals línies d'investigació: exercici, EPOC, disfunció muscular, rehabilitació, malalties vasculars pulmonars.

Rodríguez de Dios, Nuria
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostel·la (1996).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009).
Principals línies d’investigació: càncer de pulmó, càncer de mama, utilització de la fusió d’imatges amb PET-TC per planificar la radioteràpia.

Rodríguez Garcia, Eva
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996).
Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015).
Principals línies d’investigació: insuficiència renal aguda i glomerulopaties.

Rodríguez Morato, José María
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (2010).
Màster en Química Avançada per la Universitat de Barcelona (2012).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2016).
Principals línies d’investigació: Lipidòmica, mecanismes d’acció d’antioxidants de la dieta, metabolisme de fase II, malalties neurodegeneratives, metabolòmica.

Rodríguez Sanz, Maica
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomada en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997).
Màster universitari en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (2004).
Principals línies d'investigació: desigualtats en salut, anàlisi de sistemes d'informació sanitària.

Rodríguez Ubreva, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universidad de Alcalá (2008).

Rojas Royo, Albert Xavier
Àrea de coneixement: Prevenció de Riscos Laborals.
Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1989).
Postgrau en Seguretat i Higiene Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1991).
Postgrau en Tècniques Ambientals: Contaminació atmosfèrica per la Universitat de Barcelona (1992).
Màster en Direcció i organització d’empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (1995).
Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats: Seguretat. Higiene Industrial. Ergonomia i Psicosociologia per la Universitat a Distància de Madrid (2015).

Ronzano, Francesco
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Enginyer informàtic per la Universitat de Pisa (2004).
Màster en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Pisa (2007).
Doctor en Enginyeria de la Informació per la Universitat de Pisa (2011).
Principals línies d’investigació: Biomedical and clinical text mining natural Language processin social media analysis.

Rosell i Vives, Elisabet
Àrea de coneixement: Biotecnologia o Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona (1981).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989).
Principals línies d'investigació: immunoteràpia del càncer, medicaments biològics, anticossos monoclonals, medicina personalitzada, diagnòstic molecular.

Ruiz Bustillo, Sonia
Àrea de coneixement: cardiología.
Llicenciada en Medicina i cirurgia per la Universitat del Pais Vasco (1994).
Principals línies d'investigació: Insuficiència cardíaca, prevenció cardiovascular i cardiopatia isquèmica.

Ruzzoli, Manuela
Àrea de coneixement: Psiquiatria.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Pàdua (2004).
Doctora en Psicologia i Ciències Psiquiàtriques per la Universitat de Verona (2010).

Sabidó Aguadé, Eduard
Àrea de coneixement: Proteòmica.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2003).
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (2008).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (2009).
Principals línies d'investigació: The main goal of our group is to further develop mass spectrometry-based quantitative techniques so that proteomics becomes a set of robust, sensitive, accurate and precise methods that enable not only the generation of research hypotheses but also their subsequent validation in complex biological systems.

Sala Serra, María
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).
Doctora en Epidemiologia i Salut Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997).
Principals línies d’investigació: Serveis sanitaris, cribatge càncer, qualitat assistencial.

Salcedo Alegre, Gemma
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per Universitat de Barcelona (1989).

Salvadó Blasco, Gemma
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona (2013).
Màster en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Barcelona (2015).
Principals línies d’investigació: Imatge biomèdica en la malaltia d’Alzheimer.

Samso Sabe, Enric
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: agonistes alfa-2, sepsi i medicina crítica.

Sánchez Martínez, Francesca
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1987).
Màster en SIDA per la Universitat de Barcelona (1999).
Màster en Enfermedades infecciosas per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: tuberculosi.

Sancho Gómez de Travesedo, Consuelo
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomada en Professora d’Educació General bàsica per l’Escola Universitària Blanquerna (1990).
Màster Universitari en Seguretat i Salut en el treball per la Universitat Politècnica de Catalunya (2004).
Principals línies de recerca: Equip investigador INTEVAL_plus.

Sanjuan Samarra, Xavier
Àrea de coneixement: Microscòpia òptica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1998).

Santiago Badía, Elisabet
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (2001).

Santos Aliaga, Víctor
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona (2011).

Sanz i Latiesas, Xavier
Àrea de coneixement: Física Aplicada.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2017).
Principals línies d'investigació: càncer de mama, càncer de pulmó, fraccionaments alterats.

Segalés Taña, Laura
Àrea de coneixement: Histologia
Graduada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2016).
Màster en Laboratori d’Anàlisis Clíniques (2017).
Principals línies d’investigació: càncer genitourinari.

Selent, Jana
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat Humboldt de Berlín (1998).
Doctora en Farmàcia per la Universitat Humboldt de Berlín (2004).
Principals línies d'investigació: modelització molecular de proteïnes i disseny de fàrmacs assistit per ordinador.

Serra Pujadas, Consol
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002).
Principals línies d'investigació: incapacitat laboral, trastorns osteomusculars, vigilància de la salut, salut laboral basada en l'evidència i revisions sistemàtiques, càncer i ocupació.

Serrán Solano, Laura Beatriz
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (2010).

Sierra Jiménez, María Ángeles
Àrea de coneixement: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1983).
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona (1985).
Principals línies d’investigació: Recerca translacional del càncer, desenvolupament de nous fàrmacs per tractament de la metàstasi.

Silberman, Gabriel Mauricio
Àrea de coneixement: Computer Science.
Llicenciat en Computer Science per el Technion, Israel Institute of Technology (1975).
Màster en Computer Science per el Technion, Israel Institute of Technology (1976).
Doctor en Computer Science per la Universitat Estatal de New York a Buffalo (1980).
Principals línies d'investigació: Computer Science.

Silva Peñaherrera, Giovanny Michael
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Business Administration per la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (2007).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2021).
Principals línies d'investigació: social inequities, occupational health, epidemiology, the study of risk factors at work and their impact on workers’ health.

Solanes García, Gemma
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).
Doctora en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars.

Solé Serra, Carme
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona (2000).
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2000).
Doctora en Química per la Universitat de Lleida (2006).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional.

Sorli Redo, María Luisa
Àrea de coneixement: Fisiologia.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (2000).
Doctora en Medicina per la UAB (2016).
Principals línies d'investigació: farmacocinètica i farmacodinàmica de la colistina; mètodes diagnòstics en infeccions osteoarticulars, i tractament d'infeccions osteoarticulars.

Tajes Orduña, Marta
Àrea de coneixement: neurodegeneració, estrès oxidatiu, Alzheimer, insuficiència cardíaca, marcadors plasmàtics.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2004).
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (2009).
Principals línies d'investigació: Alzheimer, estrès oxidatiu, envelliment neuronal, insuficiència cardíaca.

Tey Pons, Marcos
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra (1993).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015).
Principals línies d’investigació: Cirurgia de Preservació de maluc (regeneració condral, biomecànica del rodet acetabular, GTPS).

Torres Galián, Olga
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomada en Infermeria per la Universitat Pompeu Fabra (2005).

Valcárcel Juárez, Juan
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid (!986).
Doctor en Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid (1990).
Principals línies d'investigació: regulació del processament alternatiu de precursors d'ARN missatgers en eucariotes: implicacions en diferenciació cel·lular, en desenvolupament i en malaltia.

Valverde Castillo, Sergi
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999).
Doctor en Física Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (2006).
Principals línies d'investigació: sistemes complexos, evolució de les xarxes complexes, biologia de sistemes dels virus, intel·ligència col·lectiva, evolució de la tecnologia.

Vazquez Ibar, Olga
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994).
Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: sarcopènia i nutrició, models d’atenció a la gent gran.

Vazquez Navarrete, Maria Luisa
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universidad de Cádiz (1983).
Doctora en Medicina per la Universitat de Heidelberg (1988)
Principals línies d'investigació: integració de l’atenció, impacte sobre l’accés, la coordinació i continuïtat assistencial, l’equitat d’accés a l’atenció, accés polítiques d’atenció en salut a la població immigrant.

Veiga Lluch, Anna
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979).
Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Principals línies d'investigació: fertilitat i reproducció assistida, genètica de la reproducció, desenvolupament de l'embrió i estudi de les seves anomalies a través del diagnòstic preimplantacional, cèl·lules mare pluripotents, derivació i optimització de condicions de cultiu, derivació en condicions GMP.

Vilaró Perez, Gemma
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2012).
Principals línies d'investigació: identificació de dianes intracel·lulars per a teràpia antiviral, replicació del virus RNA, interaccions virus-host.

Villalbi Hereter, Juan Ramón
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1979).
Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (1990).
Principals línies d'investigació: avaluació de programes i serveis en salut pública i atenció primària de la salut.

Villanueva Cañas, José Luís
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (2009).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2015).
Principals línies d’investigació: Genòmica, evolució, bioinformàtica.

Villar García, Judit
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid (2001).
Principals línies d'investigació: VIH, microbioma, parasitologia.

Villar Vinuesa, Rocío
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva, Salut Pública i Salut laboral.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (2000).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2019).
Principals línies d'investigació: salut laboral, programes de gestió de la treballadora gestant.

Villoslada Díaz, Pablo
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Santiago de Compostela (1990).
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996).
Principals línies d’investigació: Systems Medicine for autoimmune diseases new therapies and diagnosis for brain diseases.

Vrijheid, Martine
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Ciències de la Salut per la Universitat Catòlica de Nimega (Països Baixos) (1993).
Doctora en Epidemiologia per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universitat de Londres (Regne Unit) (2000).
Principals línies d'investigació: epidemiologia ambiental i salut infantil, amb especial interès en els determinants ambientals de la salut infantil.

Zamora Rico, Ismael
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Ramon Llull (1996).
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Ramon Llull (1998).
Principals línies d'investigació: QSAR, modelització molecular, disseny basat en estructura i en lligament.

Zapatero Ferrándiz, Luis
Àrea de coneixement: Medicina.
Diplomat en Infermeria per l’EUI Gimbernat (2009).

 

Professors emèrits

Murillo Fort, Carles
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1973).
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1979).
Principals línies d'investigació: anàlisi de la demanda de serveis sanitaris, assegurances en el sector salut i estadística aplicada a l'economia i a la gestió sanitària.

Professors convidats

Delclos Clanchet, Jorge
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981).
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra (2007).
Principals línies d’investigació: salut laboral, epidemiologia de les malalties respiratòries, epidemiologia ambiental i salut pública.

Gimeno Ruiz de Porras, David
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1997).
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra (2003).
Principals línies d'investigació: epidemologia ocupacional, factors de risc psicosocials en el treball, incapacitat laboral i retorn al treball.

Thompson, Elinor Mary
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Bristol (Regne Unit) (1983).
Especialista en Salut Pública per la Facultat de Salut Pública del Royal College Physicians (Regne Unit) (1989).
Principals línies d'investigació: bones pràctiques científiques, formació professional contínua, bioètica. 

Investigadors ICREA

De Fabritiis, Gianni
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Matemàtiques Aplicades per la Universitat de Bolonya (1997).
Doctor en Química per la Universitat de Londres (2002).
Principals línies d'investigació: computational modeling and simulations of biological systems. Development of new methodologies, software and ideas for bridging between the atomistic scale (femtoseconds, nanometers) and the biological molecular scale (micro- to milli-seconds). In-silico protein-ligand binding, kinetics and thermodynamics. In-silico fragment based drug design. Intrinsically disordered proteins, multistate proteins, folding. Binding to GCPRs. Accelerated and distributed computing. Machine learning in molecular simulation data.

Marquès Bonet, Tomàs
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (2000).
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Pompeu Fabra (2007).
Principals línies d'investigació: evolució de la variació estructural en el genoma humà.

Martínez Arias, Alfonso
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universidad Complutense de Madrid (1977).
Doctor en Biofísica i Biologia Teòrica per la Universitat de Chicago (1983).
Principals línies d'investigació: developmental biology, bioengineering, stem cells, organoids

Meyerhans, Andreas
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciat en Química per la Universitat d'Hamburg (Alemanya) (1982).
Doctor en Ciències Naturals per la Universitat d'Hamburg (Alemanya) (1987).
Principals línies d'investigació: virus infection fate regulation, vaccine design, mathematical modelling of virus-host interactions.

Muñoz-Cánoves, Pura
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Farmacologia per la Universitat de València (1985).
Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Madrid i The Scripps Research Institute (La Jolla, EUA) (1990).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular.

Navarro Cuartiellas, Arcadi
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998).
Principals línies d'investigació: estudi de la variabilitat genómica i de les relacions entre genomes i fenomes.

Solé Vicente, Ricard
Àrea de coneixement: Sistemes Complexos i Biologia de Sistemes.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1986).
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1989).
Doctor en Física Teòrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1991).
Principals línies d'investigació: xarxes biològiques complexes.

Steels, Luc
Àrea de coneixement: Lingüística Evolutiva.
Llicenciat en Lingüística per la Universitat d'Anvers (1974).
Doctor en Lingüística per la Universitat d'Anvers (1983).
Principals línies d'investigació: intel·ligència artificial, visió, comportament robòtic, representacions conceptuals, llenguatge.

Investigadors Juan de la Cierva

Berdugo Vega, David Alejandro
Àrea de coneixement: Farmacologia.

Casadó Anguera, Verònica
Àrea de coneixement: Farmacologia; Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2012).
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona (2018).
Principals línies d'investigació: estudi del substrat neurobiològic de l'addicció a drogues i menjar, interacció entre receptors acoblats a proteïnes G implicats en patologies neurològiques i motores.

Fabrega Fernandez, Mª José
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Granada (2012).
Doctora en Biotecnologia per la Universitat de Barcelona (2018).
Principals línies d'investigació: translational synthetic biology.

Martincic, Markus
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular.

Investigadors CIBER

Ayala García, Amaya
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Graduada en Farmàcia per la Universitat de Navarra (2015)
Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (2019)

Portellano Ortiz, Cristina
Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (2011).
Doctora en Psicologia Clínica i sanitària per la Universitat de Barcelona (2019).
Principals línies d’investigació: Aging, Cognition, Depression.

Ruiz Arenas, Carlos
Àrea de coneixement: Genètica.
Graduat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013).
Màster en Bioinformàtica i Ciències de la Salut (2015).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2019).
Principals línies d’investigació: genètica clínica.

Investigadors Beatriu de Pinós

Baquero Perez, Belinda
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa (2005).
Doctora en Medicina veterinària i ciències per la Universitat de Nottingham (2012).
Principals línies d’investigació: Modificacions químiques del RNA, metabolisme del RMA, interaccions entre virus i cèl·lula allotjadora.

Investigadors doctor junior

Fontsere Alemany, Claudia
Àrea de coneixement: Genètica.
Graduada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2021).
Principals línies d'investigació: conservation genomics.

Flores Bello, Andre
Àrea de coneixement: Antropologia Física
Graduat en Biologia per la Universidade da Coruña (2014).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2020)

Serres Armero, Aitor
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Graduat en Biotecnologia per la Universitat de Barcelona (2014).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2020).
Principals línies d'investigació: Comparative genomics.

 

Investigadors Ramón y Cajal

Cabrera Sola, María Margarita
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular i Bioquímica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Sevilla (1999).
Doctora en Biologia per la Universitat de Sevilla (2004).
Principals línies d’investigació: envelliment, estrès oxidatiu, transport de proteïnes.

 

Investigadors especialistes

Carrió Llach, Maria del Mar
Àrea de coneixement: Educació Científica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998).
Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003).
Principals línies d'investigació: aprenentatge basat en problemes i en la indagació en l'àmbit de les ciències de la salut, formació inicial de professors de ciències.

Casals López, Ferran
Àrea de coneixement: Genètica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997).
Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003).
Principals línies d'investigació: noves tecnologies de seqüenciació d'àcids nucleics, genòmica mèdica, malalties rares, variació genètica en poblacions humanes, malalties immunològiques, ADN antic.

Fornas Carreño, Òscar
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990).
Doctor en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996).
Principals línies d'investigació: identificació i aïllament de partícules víriques úniques per a la seqüenciació del genoma mitjançant citometria de flux; detecció i aïllament de vesícules extracel·lulars mitjançant citometria; cariotip mitjançant citometria de flux per separar diferents cromosomes per a la seva seqüenciació.

Joaquín Caudet, Manuel
Àrea de coneixement: Medicina.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1992).
Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997).
Principals línies d'investigació: estrès osmòtic, senyalització intracel·lular, cicle cel·lular.

Perdiguero Santamaría, Eusebio
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Lleó (1991).
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Lleó (1999).
Principals línies d'investigació: mecanismes moleculars implicats en el control de la quiescència, proliferació i diferenciació de les cèl·lules mare musculars. Inflamació i fibrosi en la regeneració muscular. Nous reguladors del creixement i l'atròfia muscular.

Investigadors a càrrec de projectes de recerca

Acosta Verdugo, Sandra
Àrea coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Principals línies d'investigació: evolutionary systems biology.

Aguilera Gil, Maria Laura
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2004).
Doctora en Biotecnologia (2010).

Aguileta Estrada, Elizabeth Gabriela
Àrea de coneixement: Evolución molecular.
Llicenciada en Biología per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1999).
Doctora en Genética per la University College London (UCL) (2004).
Principals línies d'investigació: genómica comparada y de poblaciones, ecología molecular, bioinformática.

Alari Pahissa, Elisenda
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2002).
Doctora en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2011).
Principals línies d'investigació: NK cell adaptive response and B lymphocytes in Multiple Sclerosis: cell interactions and Epstein-Barr virus infection, Study of NK cell hyporresponsiveness to SLAM receptors-mediated activation induced by MHC-I negative cells in mosaic mouse models.

Álvarez Pérez, Beltrán
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Graduat en Biotecnologia per la Universitat de Girona (2014).
Doctor en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut per la Universitat de Girona (2019).
Principals línies d’investigació: Estudi i tractament farmacològic del dolor patològic.

Ataya Fernández, Michelle
Àrea de coneixement: Immunologia.
Graduada en Ciències Biològiques per la Universitat d’Exeter (2015).
Màster en Recerca Biomèdica per la Universitat Pompeu Fabra (2016).

Bonavia, Sara
Àrea de coneixement:Bioquímica i Biologia Molecular.
Màster en Física per la Universitat de Pisa (2015).
Doctora en Bioingenieria per la Universitat de París (2020).
Principals línies d’investigació: biophysics, embryonic stem cells, development, microfluidics.

Cababie, Leila Alejandra
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Bioquímica per la Universidad de Buenos Aires
Posgrado en Biofísica en Poslatam.
Doctor en Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (2019).

Clusella Corberó, Pau
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Graduat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).
Doctor en Física per la Universitat d’Aberdeen (2019).
Principals línies d’investigació: neurociència computacional, sistemes oscil·latoris complexos, dinàmica no-lineal.

Conde Pueyo, Nuria
Àrea de coneixement: Biologia Sintètica.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2007).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Principals línies d'investigació: biologia sintètica aplicada a la bioremediació, biocomputació i organoides.

Corral Ramos, Cristina
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències ambientals per la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2010).
Màster en Biotecnologia molecular, cel·lular i genètica per la Universitat de Còrdova (2012).
Doctora en Biologia per la Universitat de Còrdova (2015).

Cristóbal Lecina, Edgar
Àrea de coneixement:Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (2009).
Doctor en Química Orgànica per la Universitat de Barcelona (2014).
Principals línies d’investigació: asymmetric catalysis, peptide synthesis, application in the synthesis of biological active compounds.

Defaus Fornaguera, Sira
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona (2008).
Doctora en Química per la Universitat de Barcelona (2014).
Principals línies d'investigació: química de pèptids, glicopèptids i proteïnes, vacunes peptídiques sintètiques, interaccions proteïna-carbohidrat, glicobiologia.

Dojcilovic, Radovan
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Doctor en Física per la Universitat de Belgrad (2017).
 

Fabrega Fernandez, Mª José
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Granada (2012).
Doctora en Biotecnologia per la Universitat de Barcelona (2018).
Principals línies d'investigació: translational synthetic biology.

Figueras Agustí, Eduard
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Graduat en Química per la Universitat de Girona (2014).
Doctor rerum naturalium (Novel cryptophycin anàlogues and conjugates for tumor targeted therapy) per la Universität Bielefeld (2019).
Principals línies d’investigació: Química mèdica, química orgànica.

Fiuza, Ulla-Maj
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Porto (2003).
Doctora en Filosofia per la Universitat de Cambridge (2009).
Principals línies d’investigació: developmental biology, notch signalling regulation, embryology, signalling regulation, morphogenesis, light sheet microscopy, image analysis, spatial transcriptomics.

Fragueiro Llano, Oihane
Àrea de coneixement: Bioenginyeria de sistemes.
Graduada en Farmàcia per la Universitat de Navarra (2009).
Doctora en Nanomedicina per la Universitat de Liverpool (2018).
Principals línies d’investigació: Desenvolupament de nanopartícules per a aplicacions biomèdiques.

Gómez Tamayo, José Carlos
Àrea de coneixement: Farmacoinformatics.
Llicenciat en Química per la Universitat de Granada (2010).
Doctor en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: computational toxicology, molecular biology, drug discovery.

González Bermúdez, Lourdes Catalina
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biotecnologia per la Universidad Pablo de Olavide (2013).
Màster en Molecular Life Sciences per la Universitat Friedrich Schiller de Jena (2015).
Doctora en Biologia Cel·lular per la Universitat Autònoma de Barcelona (2019).

Izquierdo Serra, Mercè
Àrea de coneixement: Neurociències.
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona (2014).
Principals línies d'investigació: optofarmacologia i optogenètica, neurociències i canals iònics.

Kumar, Arun
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciat en Biotecnologia per la MDU University (2002).
Doctor en Biotecnologia per la University of Pune (2009).
Principals línies d'investigació: biologia cel·lular.

Juan Sopeña, David Alejandro
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciat en Bioquímica per la Universidad Complutense de Madrid (1999).
Doctor en Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Madrid (2016).
Principals línies d’investigació: Evolució gènica, co-evolució entre proteïnes, epigenòmica, interaccions entre proteïnes, funció de proteïnes.

Lizano Gonzalez, Esther
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona (2000).
Doctora en Ciències per la Universitat de Leipzig (2007).
Principals línies d'investigació: genètica evolutiva i de poblacions.

Marin Vilar, Maria
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de València (2012).
Doctora en Genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).
Principals línies d'investigació: skin microbiome engineering.

Martín García, Elena
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).
Doctora en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005).
Principals línies d'investigació: estudi del substrat neurobiològic dels fenòmens que depenen de drogues, estudi dels trastorns de la ingesta alimentària.

Martín Sánchez, Miguel Ángel
Àrea de coneixement: Neurofarmacologia.
Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999).
Doctor en Neurofarmacologia per la Universitat Pompeu Fabra (2003).
Principals línies d'investigació: paper de diferents sistemes de neurotransmissors en la modulació de la resposta nociceptiva i estudi de les alteracions en la plasticitat neuronal involucrades en els processos addictius.

Millan Portillo, Olga
Àrea de coneixement: Farmacologia.
Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid (1994).
Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació per la UB, UAB i UPF (2010).
Doctora en Ciències Biològiques, especialitat Bioquímica i Biologia Molecular, per la Universitat Complutense de Madrid (2000).
Principals línies d'investigació: recerca preclínica, models animals, imatge molecular.

Mir De Simón, Bernat
Llicenciat en Enginyeria Química per la Universitat Ramón Llull (2008).
Doctor en Cirurgia i Ciències Morfològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).
Principals línies d'investigació: nanotecnolgia, biotecnologia, medicina.

Morcillo Suarez, Carlos
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Doctor en Ciències de la Salut i la Vida per la Universitat Pompeu Fabra (2011).
Principals línies d'investigació: biologia evolutiva.

Mulens Arias, Vladimir
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Bioquímica per la Universidad de La Habana (2006).
Doctor en Biologia molecular i cel·lular per la Universidad Autónoma de Madrid (2015).
Principals línies d'investigació: nanomedicina, inmunologia, càncer.

Nadal Ribelles, María
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Boise State University (2008).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2013).
Principals línies d'investigació: respostes cel·lulars a l'estrès, mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars, regulació transcripcional.

Ortiz Álvarez, Gonzalo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biotecnologia per la Universidad Pablo de Olavide (2013).
Doctor en Neurociències per la Universitat París Sciences et Lettres (2020).
Principals línies d'investigació: neurobiologia del desenvolupament, estudi de llinatges neuronals durant el desenvolupament del sistema nerviós dels vertebrats.

Pagés Pinos, Amadis
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (2006).
Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2016).
Principals línies d'investigació: desenvolupament eines computacionals per l’estudi del RNA.

Poderoso García, María Teresa
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciada en Biological Sciences per la Universidad Autónoma de Madrid (2005).
Doctora en Immunologia per la Universidad Complutense de Madrid (2011).
Principals línies d'investigació: new strategies to improve vaccine efficiency in swine.

Quintana Ruiz, Jordi Ramón
Àrea de coneixement: Química Orgànica.
Llicenciat en Enginyeria Química per l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull (1984).
Doctor en Bioquímica per la University of California, Los Angeles UCLA (1991).
Principals línies d'investigació: disseny de fàrmacs, bases de dades químico-biològiques, farmacoinformàtica.

Rahmeh, Amal
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Americana de Beirut (1994).
Doctora en Bioquímica pel New York Medical College (2006).
Principals línies d’investigació: virologia.

Ramos Rodríguez, Mireia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciada en Ciències de la salut per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona (2020).
Principals línies d’investigació: regulatory genomics, bioinformatics.

Reyes Garau, Diana
Àrea de coneixement: Immunologia.
Llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2007).
Doctora en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra (2012).
Principals línies d’investigació: Oncologia, immunologia, regulació de l’expressió gènica.

Rodríguez Caso, Carlos Francisco
Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica.
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Màlaga.
Doctor en Biologia per la Universitat de Màlaga (2005).

Rodríguez Espigares, Ismael
Àrea de coneixement: Informàtica Biomèdica.
Llicenciat en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).
Màster en Bioinformàtica i Ciències de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra (2014)
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2018).
Principals línies d’investigació: avaluació in silico de risc químic i toxicològic.

Sánchez-Mejías Garcia, Avencia
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Sevilla (2006).
Doctora en Biologia per la Universitat de Sevilla (2010).
Principals línies d’investigació: Biologia sintètica translacional, genètica humana i oncologia molecular.

Santos Moreno, Javier
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biotecnologia per la Universidad de Salamanca (2013).
Màster en Laboratori d’Anàlisis Clíniques per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Doctor en Biomolècules, biologia estructural, patologies, bioteràpies per la Universitat Sorbona de París (2016).
Principals línies d’investigació: synthetic biology, gene circuits, microbiome engineering.

Segales Dalmau, Jessica
Àrea de coneixement: Biologia cel·lular.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2004).
Doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona (2011).
Principals línies d’investigació: Mithocondrial Dynamics and metabolism in skeletal muscle; role of UCP2 in oxidative stress in cancer cells.

Sica, Valentina
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
Llicenciada en Biotecnologia de la Salut a la University of Naples “Federico II” (2011).
Doctora en Oncologia per la Universitat Paris Sud/Saclay (2016).
Principals línies d’investigació: el metabolismo del cáncer.

Talló Parra, Marc
Àrea de coneixement: Microbiologia.
Llicenciat en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2014).
Doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra (2019).

Todorovski, Toni
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Química per la University St. Cyril and Methodius (R. Macedònia), (2007).
Doctor en Química per la Leipzig University (2012).
Principals línies d'investigació: peptide chemistry, medicinal chemistry, mass spectrometry, chemical biology.

Van Den Brink, Susanne Carina
Àrea de coneixement: Biologia Molecular.
Màster en Ciències (Cancer, Stem Cells and Developmental Biology) per la Universitat d’Utrecht (2014).
Doctora en Biologia per la Universitat d’Utrecht (2020).
Principals línies d’investigació: gastruloids (embryonic organoids), stem cells, single-cell RNA sequencing, spatial transcriptomics, hematopoietic stem cells, blood, embryology.

Investigadors postdoctorals del programa Junior Leader Fellowship de "la Caixa"

Esteve Altava, Borja
Àrea de coneixement: Biologia Evolutiva
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València (2007).
Doctor en Biodiversitat per la Universitat de València (2013).
Principals línies d'investigació: estudis teòrics en medicina evolutiva, estudi de l'evolució morfològica en vertebrats moderns i fòssils.

Kin, Koryu
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Kuhlwilm, Martin
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Llicenciat en Biologia per la Universitat Halle-Wittenberg (2010).
Doctor en Ciències Naturals per la Universitat de Leipzig (2015).
Principals línies d'investigació: Biologia evolutiva.

Olalde Marquinez, Íñigo
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

Orkin, Joseph Daniel
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.
Graduat en Antropologia i Filosofia per la Universitat Penn State (2005).
Màster en Antropologia per la Universitat de Washington (2008).
Doctor en Ciència Antropològica per la Universitat de Washington (2014).
Principals línies d'investigació: Comparative genomics.

Richter, Daniel Joseph
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular.

 

Personal predoctoral investigador en formació

Abad Cortel, Etna

Aguade Gorgorio, Guim

Alonso, Florencia Evelin

Aizpurua Iraola, Julen

Aranda García, David

Bañon Gonzalez, Aitor

Barrios Fernández, Rubén

Batlle Maso, Laura

Belmonte Mateos, Carla

Berbegal Saez, Paula

Bergada Martinez, Araceli

Blanc  Matthias, Brendon Fabrice

Borao Arriazu, Sonia

Bou De Pieri, Francesc

Brambilla Pisoni, Cecilia Teresa

Caballero De La Torre, Maria

Cabrerizo Granados, David

Calve Perez, Pablo

Calvo Serra, Beatriz

Campanario Sanz, Silvia

Caro Consuegra, Rocio

Carrera i Aubesart, Adam

Carrillo Garcia, Julia

Casaní Galdón, Pablo

Casella, Valentina

Cerdán Porqueras, Victor

Chinchilla Hernández, Altair

Cisneros, Fernandez Andres

Cordero González, Jorge

Costa Roger, Mar

Cuenca Cortés, Alejandro

De los Reyes Ramírez, Lucía

Edo Pérez, Albert

Escrich Montañana, Ainoa

Escudero Lara, Alejandra

Esteller Cucala, Paula

Font Porterias, Neus

Fraile Beneitez, Rodrigo

Galera López, Lorena

Gallego Roman, Ana Maria

Gallo, Maria

Garcia Baos, Alba

Garcia Fernandez, Carla

García Blanco, Alejandra

Garrido Jiménez, Laura

Hermosilla Albala, Núria

Herrera Fernández, Víctor

Higuera González, Laura

Ivancic Djermanovic, Dimitrie

Jorge Pedraza, Violeta Carmen

Kennedy Keith, Endres

Knoedlseder, Nastassia Johanna

Kokkaleniou, Marianthi Maria

Krasko, Anastasia

Krueger, Johanna

Mañas Garcia, Laura

Manero Ruperez, Noemí

Mato Blanco, Xoel

Maull Miquel, Victor

Meseguer Donlo, Alberto

Moiseeva, Victoria

Montedeoca Vázquez, Nerea

Moreno Ruiz, Nerea

Murciano Julià, Guillem

Nevot Sánchez, Guillermo

Pallarès Masmitjà, Maria

Palmada Flores, Marc

Pawar, Harvinder Kaur

Pérez Culubret, Adria

Pérez González, Beatriz

Picón Pagès, Pol

Piedra Barrull, Sheila

Pizarro Muñoz, Joel Alexis

Puig Tintó, Marta

Ramírez López, Angela

Ramírez Pardo, Ignacio

Rea, Anna

Roca-Umbert Würth, Ana

Rocamora Navarro, José Luis

Rodríguez López, Andrea

Rozas i Belmonte, Miquel

Sabalic, Alda

Salat Canela, Claudia

Santos Oñate, Claudia Patricia

Serradell Noguera, Jose Miguel

Solis Moruno, Manuel

Stojakovic, Predrag

Torrens Fontanals, Mariona

Toscano Ochoa, Carlos

Urgel i Solas, Júlia

Vaca Dempere, Mireia

Val Casals, Maria

Valenzuela Seba, Alejandro

Vidal Saez, María Sol

Villegas Miron, Pablo

Vogel González, Marina